Основи педагогіки вищої школи

Переглядів:  799
ISBN: 
978-966-285-147-2
Індекс: 00259
Лунячек В. Е. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник / В. Е. Лунячек. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 252 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено основи педагогіки вищої школи. Особливу увагу приділено питанням, які недостатньо відображені в існуючих підручниках і посібниках за запропонованою тематикою. Це проблеми забезпечення якості вищої освіти, запровадження компетентнісного підходу, управління навчанням у ВНЗ, ІТ-забезпечення навчального процесу. Роз’яснено деякі положення Болонського процесу і ситуацію з їх реалізацією в Україні, розглянуто елементи теорії педагогічного оцінювання тощо. Видання розраховане на аспірантів, студентів і слухачів магістратури, педагогічних працівників системи вищої освіти; усіх, хто цікавиться проблемами розвитку вищої освіти на сучасному етапі.