Аналітична геометрія. Криві і поверхні другого порядку: загальна теорія

Переглядів:  205
ISBN: 
978-966-285-691-0
Індекс: 00726
Аналітична геометрія. Криві і поверхні другого порядку: загальна теорія : навчально-методичний посібник з аналітичної геометрії для студентів математичних факультетів університетів / О. Л. Ямпольський. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 96 с.

Навчальний посібник призначено для засвоювання основ аналітичної геометрії кривих і поверхонь другого порядку, заданих своїми загальними (не канонічними) рівняннями. Послідовне використання матричної і операторної мови дозволяє перенести більшість понять теорії кривих і поверхонь на гіперповерхнi евклідова, афінного і проективного просторів.

Аналітична геометрія. Канонічні криві та поверхні другого порядку

Переглядів:  149
ISBN: 
978-699-285-692-7
Індекс: 00741
Аналітична геометрія. Канонічні криві та поверхні другого порядку : навчально-методичний посібник з аналітичної геометрії для студентів математичних факультетів університетів / О. Л. Ямпольський, О. О. Шугайло. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 100 с.

Навчально-методичний посібник призначений для самостійної роботи при вивченні основ геометрії кривих та поверхонь другого порядку і розрахований на студентів математичних спеціальностей університетів, зокрема студентів першого курсу факультету математики і інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень

Переглядів:  239
ISBN: 
978-966-285-627-9
Індекс: 00737
Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень : монографія / В. Є. Стрілець, С. І.  Шматков, М. Л. Угрюмов та ін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 160 с.

Системний аналіз пронизує всі аспекти сучасного життя, його методи використовуються як у природничих, технічних галузях, та і у суспільних. У монографії узагальнені особливості, властивості, структура та етапи системного аналізу. Окремо розглянуті задачі та методи прийняття рішень із точки зору системної методології.

Java для розробки Web-додатків до PostgreSQL бази даних

Переглядів:  343
Індекс: 00639
Java для розробки Web-додатків до PostgreSQL бази даних : навчально-методичний посібник з лабораторного практикуму і курсового проектування з дисципліни «Організація баз даних і знань» / М. А. Малищенко, В. М. Лазурик. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 44 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуті основні моменти розробки на Java Web-додатків до бази даних, приділено увагу використанню інструментів розробника, особивостям реалізації бази даних у PostgreSQL. Посібник містить ілюстративний матеріал і коди мовою програмування Java.

Ключові слова:

Подання знань і операції над ними

Переглядів:  297
ISBN: 
978-966-285-606-4
Індекс: 00714
Подання знань і операції над ними : навчальний посібник / В. М. Куклін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 164 с.

У книзі викладено значною мірою розвинені в роботах попередників різні способи подання знань ув глобальних базах даних комутативних і некомутативних систем продукцій. Розглянуто формалізовані операції для отримання нових рішень, зокрема способи розширення баз даних, що відповідає процедурам навчання.

Представление знаний и операции над ними

Переглядів:  148
ISBN: 
978-966-285-603-3
Індекс: 00715
Представление знаний и операции над ними : учебное пособие / В. М. Куклин. – Харьков : ХНУ имени В. Н.  Каразина, 2019. – 180 с.

В книге изложены в значительной степени развитые в работах предшественников различные способы представления знаний в глобальных базах данных коммутативных и некоммутативных систем продукций. Рассмотрены формализованные операции для получения новых решений, в частности способы расширения баз данных, что отвечает процедурам обучения.

Теорія ймовірностей і математична статистика

Переглядів:  920
ISBN: 
978-966-285-551-7
Індекс: 00654
Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посібник : у 2-х ч. Ч. 2. Математична статистика / А. А. Янцевич, О. В.  Дьячкова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 152 с.

Видання призначено для студентів соціально-економічних і управлінських спеціальностей (усіх форм навчання), які вивчають базовий курс теорії ймовірностей і математичної статистики. Другу частину присвячено основним статистичним поняттям і методам.

Теорія ймовірностей і математична статистика

Переглядів:  828
ISBN: 
978-966-285-505-0
Індекс: 00655
Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посібник : у 2-х ч. Ч. 1. Теорія ймовірностей / А. А. Янцевич, О. В. Дьячкова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 212 с.

Видання призначено для студентів соціально-економічних і управлінських спеціальностей (усіх форм навчання), які вивчають базовий курс теорії ймовірностей і математичної статистики. Перша частина містить основні ймовірнісні поняття, теореми і методи.

Очерки по истории математики первой половины XIX века

Переглядів:  560
ISBN: 
978-966-285-248-6
Індекс: 00384
Очерки по истории математики первой половины XIX века / В. С. Рыжий, И. Г. Николенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 220 с.

В очерках в хронологической последовательности изложены биографические сведения и основные достижения выдающихся математиков первой половины XIX века. Приведена обширная библиография по истории математики. Для преподавателей, научных работников, а также для аспирантов и студентов математических специальностей.

Основи вищої математики

Переглядів:  618
Індекс: 00400
Основи вищої математики : навчально-методичний посібник для студентів соціологічних спеціальностей / Г. В. Коробська, В. О. Кузнєцова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 160 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал і задачі з курсу «Основи вищої математики» за такими розділами, як відсотки, елементи аналітичної геометрії на площині, елементи лінійної алгебри, функція, границя функції, диференціювання функцій, метод найменших квадратів, інтегрування функції, диференціальні рівняння та їх застосування в соціології.

Страницы