Аналітична геометрія. Криві і поверхні другого порядку: загальна теорія

Переглядів:  590
ISBN: 
978-966-285-691-0
Індекс: 00726
Аналітична геометрія. Криві і поверхні другого порядку: загальна теорія : навчально-методичний посібник з аналітичної геометрії для студентів математичних факультетів університетів / О. Л. Ямпольський. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 96 с.

Навчальний посібник призначено для засвоювання основ аналітичної геометрії кривих і поверхонь другого порядку, заданих своїми загальними (не канонічними) рівняннями. Послідовне використання матричної і операторної мови дозволяє перенести більшість понять теорії кривих і поверхонь на гіперповерхнi евклідова, афінного і проективного просторів.

Аналітична геометрія. Канонічні криві та поверхні другого порядку

Переглядів:  437
ISBN: 
978-699-285-692-7
Індекс: 00741
Аналітична геометрія. Канонічні криві та поверхні другого порядку : навчально-методичний посібник з аналітичної геометрії для студентів математичних факультетів університетів / О. Л. Ямпольський, О. О. Шугайло. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 100 с.

Навчально-методичний посібник призначений для самостійної роботи при вивченні основ геометрії кривих та поверхонь другого порядку і розрахований на студентів математичних спеціальностей університетів, зокрема студентів першого курсу факультету математики і інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Питання безпеки децентралізованих систем

Переглядів:  271
Індекс: 00805
Питання безпеки децентралізованих систем : конспект лекцій з дисципліни «Технології блокчейн» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / О. О. Кузнецов, М. О. Полуяненко, О. О. Полуяненко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 36 с.

Реалізація блокчейну пов’язана з низкою проблем, включно із масштабованістю, ефективністю і безпекою. Пошук оптимальних рішень побудови ефективних децентралізованих систем без довіри між учасниками системи, що могли би масштабуватися необмеженим лінійним способом та були б надійними, триває і досі.

Ключові слова:

Протоколи консенсусу децентралізованих систем

Переглядів:  276
Індекс: 00806
Протоколи консенсусу децентралізованих систем : конспект лекцій з дисципліни «Технології блокчейн» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / О. О. Кузнецов, М.  О. Полуяненко, О. О. Полуяненко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 60 с.

Ключовим аспектом технології блокчейн є визначення того, який вузол публікує наступний блок. Це вирішується шляхом реалізації однієї з багатьох можливих моделей консенсусу.

Ключові слова:

Факторизація цілих чисел

Переглядів:  279
Індекс: 00810
Факторизація цілих чисел : методичні рекомендації до лабораторної роботи з дисципліни «Теорія чисел, груп, полів, кілець» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / уклад. О.  О. Кузнецов, М. О. Полуяненко, О. О. Полуяненко, Ю. М. Рябуха. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 36 с.

Методичні рекомендації щодо факторизації цілих чисел розроблено для студентів факультету комп’ютерних наук за спеціальністю «Кібербезпека».

Програмне середовище для роботи з довгою арифметикою

Переглядів:  249
Індекс: 00811
Програмне середовище для роботи з довгою арифметикою : методичні рекомендації до лабораторної роботи з дисципліни «Теорія чисел, груп, полів, кілець» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / уклад. О. О. Кузнецов, М. О. Полуяненко, О. О.  Полуяненко, Ю. М. Рябуха. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 32 с.

Програмне середовище для роботи з довгою арифметикою розроблено для студентів факультету комп’ютерних наук за спеціальністю «Кібербезпека». У методичних рекомендаціях до лабораторної роботи з дисципліни «Теорія чисел, груп, полів, кілець» вивчаються принципи реалізації складних обчислень над числами дуже великої довжини.

Реалізація алгоритму шифрування із правдоподібним запереченням (для чисел довжиною щонайменше 4096 бітів)

Переглядів:  227
Індекс: 00812
Реалізація алгоритму шифрування із правдоподібним запереченням (для чисел довжиною щонайменше 4096 бітів) : методичні рекомендації до лабораторної роботи з дисципліни «Теорія чисел, груп, полів, кілець» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / О. О. Кузнецов, М. О. Полуяненко, О. О. Полуяненко, Ю. М.  Рябуха. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 56 с.

Методичні рекомендації щодо реалізації алгоритму шифрування із правдоподібним запереченням розроблені для здобувачів вищої освіти факультету комп’ютерних наук за спеціальністю «Кібербезпека». У лабораторному практикумі вивчаються різні варіанти побудови алгоритмів шифрування із заперечуванням.

Огляд сучасних алгоритмів гешування у блокчейн-системах

Переглядів:  216
Індекс: 00813
Огляд сучасних алгоритмів гешування у блокчейн-системах : конспект лекцій з дисципліни «Технології блокчейн» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / О. О. Кузнецов, М. О. Полуяненко, О. О. Полуяненко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 140 с.

Важливою складовою сучасних інформаційних технологій та компʼютерних систем є криптографічні методи та засоби захисту інформації.

Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень

Переглядів:  577
ISBN: 
978-966-285-627-9
Індекс: 00737
Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень : монографія / В. Є. Стрілець, С. І.  Шматков, М. Л. Угрюмов та ін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 160 с.

Системний аналіз пронизує всі аспекти сучасного життя, його методи використовуються як у природничих, технічних галузях, та і у суспільних. У монографії узагальнені особливості, властивості, структура та етапи системного аналізу. Окремо розглянуті задачі та методи прийняття рішень із точки зору системної методології.

Java для розробки Web-додатків до PostgreSQL бази даних

Переглядів:  637
Індекс: 00639
Java для розробки Web-додатків до PostgreSQL бази даних : навчально-методичний посібник з лабораторного практикуму і курсового проектування з дисципліни «Організація баз даних і знань» / М. А. Малищенко, В. М. Лазурик. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 44 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуті основні моменти розробки на Java Web-додатків до бази даних, приділено увагу використанню інструментів розробника, особивостям реалізації бази даних у PostgreSQL. Посібник містить ілюстративний матеріал і коди мовою програмування Java.

Ключові слова:

Страницы