Хімічна корозія та захист металів

Переглядів:  588
ISBN: 
978-966-285-548-7
Індекс: 00694
Хімічна корозія та захист металів : навчальний посібник / П. І. Стоєв,С. В. Литовченко, І. О. Гірка, В. Т. Грицина. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 216 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання теорії хімічної корозії металів, описано механізми протікання процесів хімічної корозії і корозійну поведінку основних конструкційних металів і сплавів. Детально проаналізовано вплив різних чинників (зовнішніх і внутрішніх) на корозійні процеси. Викладено принципи боротьби з хімічною корозією і методи захисту металів від корозійного руйнування.

Ключові слова:

Практикум з біоорганічної хімії

Переглядів:  596
ISBN: 
978-966-285-646-0
Індекс: 00718
Практикум з біоорганічної хімії : навчальний посібник для студентів хімічного факультету / О. Г. Кулик, Л. В.  Василенко, Н. М. Колос. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 100 с.

До навчального посібника включено начально-методичний та експериментальний матеріал, необхідний для успішного виконання практикуму з біоорганічної хімії. У шести розділах посібника розглянуто основний теоретичний матеріал, який читається в курсі «Біоорганічна хімія» для студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».

Ключові слова:

Методи виділення та аналізу нуклеїнових кислот

Переглядів:  717
Індекс: 00688
Методи виділення та аналізу нуклеїнових кислот : навчально‐методичний посібник / уклад. І. В. Нікітченко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 72 с.

Навчально‐методичний посібник містить теоретичні основи і протоколи стандартних молекулярно‐біологічних методів дослідження нуклеїнових кислот, питання для підготовки до поточного та підсумкового контролю.

Основы фотоники. Электронная абсорбционная спектроскопия

Переглядів:  901
ISBN: 
978-966-285-588-3
Індекс: 00702
Основы фотоники. Электронная абсорбционная спектроскопия / А. Д. Рошаль. – Х. : ХНУ имени В. Н.  Каразина, 2019. – 240 с.

Книга посвящена одному из самых главных направлений фотоники – электронной абсорбционной спектроскопии. В первой части монографии обсуждаются наиболее важные аспекты данного направления фотоники – теоретические основы электронной спектроскопии, строение и природа полос в спектрах поглощения, практические приемы обработки спектральной информации.

Процеси асоціації за участю забарвлених іонів у водних розчинах: ксантенові барвники

Переглядів:  779
ISBN: 
978-966-285-539-5
Індекс: 00666
Процеси асоціації за участю забарвлених іонів у водних розчинах: ксантенові барвники : монографія / С. А. Шаповалов. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 108 с.

Монографія висвітлює фізико-хімічні уявлення про процеси асоціації за участю забарвлених іонів у водних розчинах. Узагальнено результати, отримані із залученням сучасних інструментальних (спектральні) та теоретичних (квантовохімічні) методів стосовно різнорідної і селф-асоціації ксантенових барвників (аміноксантени, оксиксантени).

Ключові слова:

Комплексоутворення та асоціація у розчинах з участю металовміщуючих частинок, функціональних і забарвлених речовин: практичні рішення і напрацювання

Переглядів:  740
Індекс: 00665
Комплексоутворення та асоціація у розчинах з участю металовміщуючих частинок, функціональних і забарвлених речовин: практичні рішення і напрацювання : монографія / С.  А. Шаповалов, В. І. Ларін, А. П. Краснопьорова та ін. ; за ред. докт. хім. наук, проф. С. А. Шаповалова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 148 с.

Монографія розглядає фізико-хімічні явища комплексоутворення та асоціації в розчинах з участю металовміщуючих частинок, функціональних і забарвлених речовин та висвітлює вагомі практичні рішення і напрацювання, здобуті останніми роками в Науково- дослідному інституті хімії при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова:

Лабораторні роботи з хімії природних низькомолекулярних сполук

Переглядів:  776
Індекс: 00550
Лабораторні роботи з хімії природних низькомолекулярних сполук : навчально-методичний посібник / В. В. Ліпсон, М. Л. Бабак, О. М. Семененко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 56 с.

Посібник призначається для студентів, магістрантів, а також дослідників, які спеціалізуються в галузі органічної, фармацевтичної хімії, біохімії, технології харчових продуктів або парфумерно-косметичних засобів, а також в галузі хімічного матеріалознавства.

Ключові слова:

Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії

Переглядів:  916
Індекс: 00460
Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії : методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізації «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» / уклад. Н. І. Буланкіна, С. М. Охріменко, О. М. Пономаренко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 44 с.

Методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» призначена для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізацій «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» містять відомості про поширені фізико-хімічні методи лабораторного аналізу, зокрема електрофорез, хроматографію, ім

Ключові слова:

Потенціометричні методи дослідження розчинів

Переглядів:  909
ISBN: 
978–966–285–276–9
Індекс: 00465
Потенціометричні методи дослідження розчинів : навчальний посібник / В. І. Рубцов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 252 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання практичного використання методу рівноважної потенціометрії: визначення стандартних потенціалів електродів і коефіцієнтів активності іонів, констант автопротолізу розчинників, констант дисоціації одноосновних і багатоосновних кислот, слабких основ, добутку розчинності.

Сонолюмінесценція в хімічному аналізі

Переглядів:  769
ISBN: 
978-966-285-412-1
Індекс: 00554
Сонолюмінесценція в хімічному аналізі : монографія / О. І. Юрченко, Л. В. Бакланова, Т. В. Черножук, О. М. Бакланов. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - 112 с.

У монографії систематизовано дані досліджень з використання сонолюмінесценції в хімічному аналізі та аналітичній хімії зокрема. Розглянуто основи нового методу аналізу «сонолюмінесцентна спектроскопія» та його аналітичне застосування для аналізу концентрованих технологічних розчинів і розсолів. Показано використання сонолюмінесценції при дослідженні швидких та надшвидких хімічних реакцій.

Страницы