Методи виділення та аналізу нуклеїнових кислот

Переглядів:  55
Індекс: 00688
Методи виділення та аналізу нуклеїнових кислот : навчально‐методичний посібник / уклад. І. В. Нікітченко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 72 с.

Навчально‐методичний посібник містить теоретичні основи і протоколи стандартних молекулярно‐біологічних методів дослідження нуклеїнових кислот, питання для підготовки до поточного та підсумкового контролю.

Комплексоутворення та асоціація у розчинах з участю металовміщуючих частинок, функціональних і забарвлених речовин: практичні рішення і напрацювання

Переглядів:  139
Індекс: 00665
Комплексоутворення та асоціація у розчинах з участю металовміщуючих частинок, функціональних і забарвлених речовин: практичні рішення і напрацювання : монографія / С.  А. Шаповалов, В. І. Ларін, А. П. Краснопьорова та ін. ; за ред. докт. хім. наук, проф. С. А. Шаповалова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 148 с.

Монографія розглядає фізико-хімічні явища комплексоутворення та асоціації в розчинах з участю металовміщуючих частинок, функціональних і забарвлених речовин та висвітлює вагомі практичні рішення і напрацювання, здобуті останніми роками в Науково- дослідному інституті хімії при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова:

Процеси асоціації за участю забарвлених іонів у водних розчинах: ксантенові барвники

Переглядів:  188
ISBN: 
978-966-285-539-5
Індекс: 00666
Процеси асоціації за участю забарвлених іонів у водних розчинах: ксантенові барвники : монографія / С. А. Шаповалов. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 108 с.

Монографія висвітлює фізико-хімічні уявлення про процеси асоціації за участю забарвлених іонів у водних розчинах. Узагальнено результати, отримані із залученням сучасних інструментальних (спектральні) та теоретичних (квантовохімічні) методів стосовно різнорідної і селф-асоціації ксантенових барвників (аміноксантени, оксиксантени).

Ключові слова:

Лабораторні роботи з хімії природних низькомолекулярних сполук

Переглядів:  186
Індекс: 00550
Лабораторні роботи з хімії природних низькомолекулярних сполук : навчально-методичний посібник / В. В. Ліпсон, М. Л. Бабак, О. М. Семененко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 56 с.

Посібник призначається для студентів, магістрантів, а також дослідників, які спеціалізуються в галузі органічної, фармацевтичної хімії, біохімії, технології харчових продуктів або парфумерно-косметичних засобів, а також в галузі хімічного матеріалознавства.

Ключові слова:

Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії

Переглядів:  300
Індекс: 00460
Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії : методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізації «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» / уклад. Н. І. Буланкіна, С. М. Охріменко, О. М. Пономаренко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 44 с.

Методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» призначена для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізацій «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» містять відомості про поширені фізико-хімічні методи лабораторного аналізу, зокрема електрофорез, хроматографію, ім

Ключові слова:

Потенціометричні методи дослідження розчинів

Переглядів:  263
ISBN: 
978–966–285–276–9
Індекс: 00465
Потенціометричні методи дослідження розчинів : навчальний посібник / В. І. Рубцов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 252 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання практичного використання методу рівноважної потенціометрії: визначення стандартних потенціалів електродів і коефіцієнтів активності іонів, констант автопротолізу розчинників, констант дисоціації одноосновних і багатоосновних кислот, слабких основ, добутку розчинності.

Сонолюмінесценція в хімічному аналізі

Переглядів:  239
ISBN: 
978-966-285-412-1
Індекс: 00554
Сонолюмінесценція в хімічному аналізі : монографія / О. І. Юрченко, Л. В. Бакланова, Т. В. Черножук, О. М. Бакланов. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - 112 с.

У монографії систематизовано дані досліджень з використання сонолюмінесценції в хімічному аналізі та аналітичній хімії зокрема. Розглянуто основи нового методу аналізу «сонолюмінесцентна спектроскопія» та його аналітичне застосування для аналізу концентрованих технологічних розчинів і розсолів. Показано використання сонолюмінесценції при дослідженні швидких та надшвидких хімічних реакцій.

Хемометричні методи в розв’язанні задач якісного хімічного аналізу та класифікації фізико-хімічних даних

Переглядів:  215
ISBN: 
978-966-285-411-4
Індекс: 00569
Хемометричні методи в розв’язанні задач якісного хімічного аналізу та класифікації фізико-хімічних даних : монографія / Ю. В. Холін, Я. М. Пушкарьова, А. В. Пантелеймонов, А. Н. Некос. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 184 с.

В монографії обговорено зміст та актуальні завдання сучасного якісного хімічного аналізу та хемометричні методи, що найчастіше використовують для обробки хіміко-аналітичних і фізико-хімічних даних. Особливу увагу приділено засобам контролю автентичності продуктів харчування і напоїв, сільськогосподарської сировини, лікарських засобів, ідентифікації об’єктів довкілля.

Біонеорганічна хімія : лабораторний практикум

Переглядів:  263
ISBN: 
978-966-285-193-9
Індекс: 00320
Біонеорганічна хімія : лабораторний практикум : навчальний посібник / О. М. Калугін, В. Г. Панченко, Ю. Є. Колупаєв та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 108 с.

У посібнику коротко викладено основні властивості біометалів, їх біологічні функції та методи виявлення. Розглянуто основні біоліганди та методи моделювання в біонеорганічній хімії.

Ионные равновесия в организованных растворах

Переглядів:  196
Індекс: 00359
Водолазкая Н. А. Ионные равновесия в организованных растворах : методические рекомендации к лабораторным и практическим работам / Н. А. Водолазкая, О. С. Чернышева. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 72 с.

В методических рекомендациях, в соответствии с программой курса «Ионные равновесия в организованных растворах», кратко изложен теоретический материал и даны описания к лабораторным и практическим работам. Рекомендации предназначены для бакалавров, обучающихся по специальности «Химия»; могут быть использованы преподавателями и аспирантами химических факультетов классических университетов.

Страницы