Потенціометричні методи дослідження розчинів

Переглядів:  897
ISBN: 
978–966–285–276–9
Індекс: 00465
Потенціометричні методи дослідження розчинів : навчальний посібник / В. І. Рубцов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 252 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання практичного використання методу рівноважної потенціометрії: визначення стандартних потенціалів електродів і коефіцієнтів активності іонів, констант автопротолізу розчинників, констант дисоціації одноосновних і багатоосновних кислот, слабких основ, добутку розчинності.

Practical Medical Chemistry

Переглядів:  740
ISBN: 
978-966-285-250-9
Індекс: 00134
Practical Medical Chemistry : manual / S. V. Eltsov, N. A. Vodolazkaya. — Kh.: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2015. – 188 p.

Manual includes theory and laboratory exercises for the course «Medical Chemistry» for students of medical specialities of universities.

Біонеорганічна хімія : лабораторний практикум

Переглядів:  848
ISBN: 
978-966-285-193-9
Індекс: 00320
Біонеорганічна хімія : лабораторний практикум : навчальний посібник / О. М. Калугін, В. Г. Панченко, Ю. Є. Колупаєв та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 108 с.

У посібнику коротко викладено основні властивості біометалів, їх біологічні функції та методи виявлення. Розглянуто основні біоліганди та методи моделювання в біонеорганічній хімії.

Ионные равновесия в организованных растворах

Переглядів:  604
Індекс: 00359
Водолазкая Н. А. Ионные равновесия в организованных растворах : методические рекомендации к лабораторным и практическим работам / Н. А. Водолазкая, О. С. Чернышева. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 72 с.

В методических рекомендациях, в соответствии с программой курса «Ионные равновесия в организованных растворах», кратко изложен теоретический материал и даны описания к лабораторным и практическим работам. Рекомендации предназначены для бакалавров, обучающихся по специальности «Химия»; могут быть использованы преподавателями и аспирантами химических факультетов классических университетов.

Биохимия

Переглядів:  751
Індекс: 00436
Биохимия : учебно-методическое пособие / И. В. Никитченко, Т. В. Баранник, Н. И. Буланкина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 192 с.

Учебно-методическое пособие предназначается для подготовки иностранных студентов биологического и медицинского факультетов к занятиям по лабораторному практикуму и итоговому контролю по нормативным курсам «Биохимия» и «Биологическая химия».

Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві. Лабораторний практикум

Переглядів:  856
ISBN: 
978-966-285-265-3
Індекс: 00483
Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві. Лабораторний практикум : навчальний посібник / А. П. Шкумат. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 168 с., іл. 4.

Навчальний посібник «Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві. Лабораторний практикум» призначений для студентів старших курсів хімічного факультету на час проходження курсу «Фізичні методи дослідження» (для 4-го курсу) і для студентів 5-го курсу під час проходження спецкурсів «Сучасні методи дослідження та аналізу матеріалів» та «Токсикологія».

Кислотно-основные равновесия индикаторных красителей в организованных растворах

Переглядів:  598
Індекс: 00152
Водолазкая Н. А. Кислотно-основные равновесия индикаторных красителей в организованных растворах / Н. А. Водолазкая, Н. О. Мчедлов-Петросян. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 460 с.

В монографии рассмотрено целенаправленное изменение параметров ионных равновесий и спектральных характеристик органических кислот с использованием различного рода лиофильных наноразмерных дисперсий. Выявлены, охарактеризованы и интерпретированы особенности влияния различных наноразмерных систем на химическое равновесие реагентов.

Ключові слова:

Химия природных низкомолекулярных соединений

Переглядів:  689
ISBN: 
978-966-623-924-5
Індекс: 00059
Липсон В. В. Химия природных низкомолекулярных соединений : учебное пособие / В. В. Липсон. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 344 с.

Учебное пособие знакомит читателей с классификацией, источниками, структурным разнообразием, происхождением, биологической ролью и сферами применения низкомолекулярных природных веществ, являющихся вторичными метаболитами.

Ключові слова:

Всеукраїнські олімпіади з хімії. Завдання та розв’язки

Переглядів:  692
ISBN: 
978-966-623-884-2
Індекс: 00169
Всеукраїнські олімпіади з хімії. Завдання та розв’язки : навч. посіб. : В 2 ч. Ч. 1 / Ю. В. Холін, О. Ю. Усенко, Д. М. Волочнюк, К. С. Гавриленко, О. А. Жикол, М. О. Колосов, І. В. Комаров, Г. І. Мальченко, С. А. Неділько; за ред. проф. Ю. В. Холіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 258 с.

У навчальному посібнику представлено повні комплекти завдань (понад 400 задач) теоретичних турів ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії, що проходили у 2003–2011 роках. До всіх задач наведено розв’язки та відповіді. У книзі також наведені докладна програма підготовки учнів до ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії та список рекомендованої літератури.

Ключові слова:

Всеукраїнські олімпіади з хімії. Завдання та розв’язки

Переглядів:  858
ISBN: 
978-966-623-887-3
Індекс: 00170
Всеукраїнські олімпіади з хімії. Завдання та розв’язки : навч. посіб. : В 2 ч. Ч. 2 / Ю. В. Холін, О. Ю. Усенко, Д. М. Волочнюк, К. С. Гавриленко, О. А. Жикол, М. О. Колосов, І. В. Комаров, Г. І. Мальченко, С. А. Неділько; за ред. проф. Ю. В. Холіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 288 с.

У навчальному посібнику представлено повні комплекти завдань (понад 400 задач) теоретичних турів ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії, що проходили у 2003–2011 роках. До всіх задач наведено розв’язки та відповіді. У книзі також наведені докладна програма підготовки учнів до ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії та список рекомендованої літератури.

Ключові слова:

Страницы