Практикум з біоорганічної хімії

Переглядів:  596
ISBN: 
978-966-285-646-0
Індекс: 00718
Практикум з біоорганічної хімії : навчальний посібник для студентів хімічного факультету / О. Г. Кулик, Л. В.  Василенко, Н. М. Колос. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 100 с.

До навчального посібника включено начально-методичний та експериментальний матеріал, необхідний для успішного виконання практикуму з біоорганічної хімії. У шести розділах посібника розглянуто основний теоретичний матеріал, який читається в курсі «Біоорганічна хімія» для студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».

Ключові слова: