Інженерна ензимологія

Переглядів:  8
Індекс: 00772
Інженерна ензимологія : методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / М. К. Ковальова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 20 с.

Методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» містять рекомендації щодо вивчення дисципліни. Рекомендації складено відповідно до програми дисципліни «Інженерна ензимологія», яка викладається студентам 4 курсу спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» біологічного факультету Харківського національного університету імені В.

Флуоресцентна мікроскопія у дослідженні клітин

Переглядів:  2
Індекс: 00781
Флуоресцентна мікроскопія у дослідженні клітин : методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / О. В. Лавінська. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 32 с.

У методичних рекомендаціях наведено основні відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт, присвячених застосуванню флуоресцентної мікроскопії у дослідженні клітин, детально розглянуто правила роботи на флуоресцентному мікроскопі, подано питання для самоперевірки засвоєного матеріалу.

Англійська мова для біологів

Переглядів:  2
Індекс: 00782
Англійська мова для біологів : навчально-методичний посібник для студентів другого курсу біологічного факультету / уклад. О. O. Ленська, О. В. Дудоладова, Л. М. Зубкова, М. А. Рубцова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 128 с.

Навчально-методичний посібник призначений для формування граматичної та лексичної компетенції у студентів другого курсу біологічного факультету очної та заочної форми навчання. Посібник створено відповідно до робочої програми навчання.

Фізіологія та біохімія рослин

Переглядів:  275
Індекс: 00721
Фізіологія та біохімія рослин: збірник завдань для самостійної роботи студентів / В. В. Жмурко, В. Ф. Тимошенко, О. О. Авксентьєва та ін. ; за заг. ред. проф. В. В. Жмурка. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 132 с.

У збірнику представлені завдання для самостійної роботи з нормативних курсів «Структурна ботаніка: Анатомія рослин» та «Фізіологія і біохімія рослин» та 6 спеціальних курсів для бакалаврів та 5 спеціальних курсів для магістрів – загалом 13 навчальних дисциплін.

Навчально-польова практика із зоології хребетних

Переглядів:  313
Індекс: 00700
Навчально-польова практика із зоології хребетних : навчально-методичний посібник / сост. Т. А. Атемасова, А. С. Влащенко, Г. Л. Гончаров, О. І. Зіненко, О. В. Коршунов, В. А. Токарський, Д. А. Шабанов, Г. О. Шандиков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 196 с.

Навчально-методичний посібник складений відповідно до Робочої програми навчально-польової практики із зоології у ч. 2 «Зоологія хребетних» для ІІ курсу біологічного факультету Харківського національного університету. Посібник розрахований на студентів 2 року навчання за ОПП Бакалавр спеціальності «Біологія» для отримання кваліфікації «біолог».

Види тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області

Переглядів:  305
Індекс: 00633
Види тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області : навчально-довідковий посібник / В. А. Токарський, Т. А.  Атемасова, С. Ю. Утєвський, О. Ф. Бартєнєв, О. І. Зіненко, О. В. Коршунов, Г. О. Шандиков, М. В. Банік ; за заг. ред. В. А. Токарського. – Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 40 с.

Посібник розрахований на студентів біологічного факультету (рівень «бакалавр» та «магістр») спеціальності «Біологія» для отримання кваліфікації «біолог-зоолог» і є складовою частиною обов’язкового навчального курсу студентів-біологів рівня підготовки «магістр» біологічного факультету національного університету.

Ключові слова:

Ссавці Східної України

Переглядів:  392
ISBN: 
978-966-285-452-7
Індекс: 00650
Ссавці Східної України : навчальний посібник для біологічних спеціальностей. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 236 с.

У посiбнику в систематичній послідовності описуються представники класу ссавці Східної України. Дана видова характеристика представників класу ссавці. Відмічені особливості розповсюдження на території Східної України та їх практичне значення. Книга призначена для студентів-біологів різного профілю.

Ключові слова:

Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro

Переглядів:  593
Індекс: 00566
Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro : навчально-методичний посібник / О. О. Авксентьєва, В.  В.  Шулік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. ‒ 92 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються основні методи культур in vitro, які використовуються в біотехнології вищих рослин. Наведено особливості організації біотехнологічної лабораторії, відомості про живильні середовища та методи стерилізації рослинного організму.

Ключові слова:

Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії

Переглядів:  595
Індекс: 00460
Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії : методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізації «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» / уклад. Н. І. Буланкіна, С. М. Охріменко, О. М. Пономаренко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 44 с.

Методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» призначена для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізацій «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» містять відомості про поширені фізико-хімічні методи лабораторного аналізу, зокрема електрофорез, хроматографію, ім

Ключові слова:

Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин

Переглядів:  791
ISBN: 
978-966-285-280-6
Індекс: 00497
Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин : навчальний посібник / В. Ю. Джамєєв. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 208 с.

У навчальному посібнику викладаються основні відомості про внутрішньоклітинну сигналізацію рослин. Описані структура, властивості та особливості функціонування компонентів внутрішньоклітинних сигнальних систем, механізми рецепції та трансдукції зовнішніх сигналів у рослинних клітинах.

Страницы