Інженерна ензимологія

Переглядів:  366
Індекс: 00772
Інженерна ензимологія : методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / М. К. Ковальова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 20 с.

Методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» містять рекомендації щодо вивчення дисципліни. Рекомендації складено відповідно до програми дисципліни «Інженерна ензимологія», яка викладається студентам 4 курсу спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» біологічного факультету Харківського національного університету імені В.

Флуоресцентна мікроскопія у дослідженні клітин

Переглядів:  338
Індекс: 00781
Флуоресцентна мікроскопія у дослідженні клітин : методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / О. В. Лавінська. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 32 с.

У методичних рекомендаціях наведено основні відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт, присвячених застосуванню флуоресцентної мікроскопії у дослідженні клітин, детально розглянуто правила роботи на флуоресцентному мікроскопі, подано питання для самоперевірки засвоєного матеріалу.

Англійська мова для біологів

Переглядів:  326
Індекс: 00782
Англійська мова для біологів : навчально-методичний посібник для студентів другого курсу біологічного факультету / уклад. О. O. Ленська, О. В. Дудоладова, Л. М. Зубкова, М. А. Рубцова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 128 с.

Навчально-методичний посібник призначений для формування граматичної та лексичної компетенції у студентів другого курсу біологічного факультету очної та заочної форми навчання. Посібник створено відповідно до робочої програми навчання.

Ботаніка: вищі рослини

Переглядів:  807
ISBN: 
978-966-285-724-5
Індекс: 00800
Ботаніка: вищі рослини : навчально-методичний комплекс / уклад. В. П. Комариста, Ю. Г. Гамуля, О. В. Безроднова, К. О. Звягінцева, Г. О. Казарінова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 100 с.

Комплекс навчально-методичних матеріалів призначений для організації та інтенсифікації самостійної роботи студентів денного відділення біологічного факультету і включає програму курсу, контрольні запитання, перелік рекомендованої літератури, лист оцінювання, методичні розробки лабораторних занять та завдання для самостійної підготовки студентів.

Ключові слова:

Фізіологія та біохімія рослин

Переглядів:  744
Індекс: 00721
Фізіологія та біохімія рослин: збірник завдань для самостійної роботи студентів / В. В. Жмурко, В. Ф. Тимошенко, О. О. Авксентьєва та ін. ; за заг. ред. проф. В. В. Жмурка. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 132 с.

У збірнику представлені завдання для самостійної роботи з нормативних курсів «Структурна ботаніка: Анатомія рослин» та «Фізіологія і біохімія рослин» та 6 спеціальних курсів для бакалаврів та 5 спеціальних курсів для магістрів – загалом 13 навчальних дисциплін.

Камчатка, сурки и я (заметки зоолога)

Переглядів:  347
Індекс: 00795
Камчатка, сурки и я (заметки зоолога) / В. А. Токарский. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2020. — 104 с.

В издании приведены результаты многочисленных экспедиционных выездов на Камчатку по изучению особенностей биологии черношапочного сурка, отлову сурков для организации питомника, для разведения этого вида в условиях неволи на базе Елизовского госпромхоза. Книга интересна, написана живым языком. Она будет интересна не только биологам, но и всем людям которые любят природу.

Навчально-польова практика із зоології хребетних

Переглядів:  772
Індекс: 00700
Навчально-польова практика із зоології хребетних : навчально-методичний посібник / сост. Т. А. Атемасова, А. С. Влащенко, Г. Л. Гончаров, О. І. Зіненко, О. В. Коршунов, В. А. Токарський, Д. А. Шабанов, Г. О. Шандиков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 196 с.

Навчально-методичний посібник складений відповідно до Робочої програми навчально-польової практики із зоології у ч. 2 «Зоологія хребетних» для ІІ курсу біологічного факультету Харківського національного університету. Посібник розрахований на студентів 2 року навчання за ОПП Бакалавр спеціальності «Біологія» для отримання кваліфікації «біолог».

Ключові слова:

Види тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області

Переглядів:  676
Індекс: 00633
Види тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області : навчально-довідковий посібник / В. А. Токарський, Т. А.  Атемасова, С. Ю. Утєвський, О. Ф. Бартєнєв, О. І. Зіненко, О. В. Коршунов, Г. О. Шандиков, М. В. Банік ; за заг. ред. В. А. Токарського. – Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 40 с.

Посібник розрахований на студентів біологічного факультету (рівень «бакалавр» та «магістр») спеціальності «Біологія» для отримання кваліфікації «біолог-зоолог» і є складовою частиною обов’язкового навчального курсу студентів-біологів рівня підготовки «магістр» біологічного факультету національного університету.

Ключові слова:

Ссавці Східної України

Переглядів:  888
ISBN: 
978-966-285-452-7
Індекс: 00650
Ссавці Східної України : навчальний посібник для біологічних спеціальностей. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 236 с.

У посiбнику в систематичній послідовності описуються представники класу ссавці Східної України. Дана видова характеристика представників класу ссавці. Відмічені особливості розповсюдження на території Східної України та їх практичне значення. Книга призначена для студентів-біологів різного профілю.

Ключові слова:

Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro

Переглядів:  1087
Індекс: 00566
Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro : навчально-методичний посібник / О. О. Авксентьєва, В. В.  Шулік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. ‒ 92 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються основні методи культур in vitro, які використовуються в біотехнології вищих рослин. Наведено особливості організації біотехнологічної лабораторії, відомості про живильні середовища та методи стерилізації рослинного організму.

Ключові слова:

Страницы