Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи

Переглядів:  1351
ISBN: 
978-966-623-988-7
Індекс: 00411
Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи : підручник / Л. О. Красільнікова, О. О. Авксентьєва, Ю. О. Садовниченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 260 с.

Підручник охоплює широке коло питань анатомії рослин – будову клітини, тканин та вегетативних органів. Висвітлені закономірності утворення їх структури, зв’язок будови та функцій, формування анатомічних структур в онтогенезі та в процесі еволюції, а також вплив на них факторів довкілля.

Human Physiology = Фізіологія людини

Переглядів:  865
ISBN: 
978-966-623-971-9
Індекс: 00235
Шех В. Є. Human Physiology = Фізіологія людини : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 628 с. – Англ. мовою.

У навчальному посібнику з фізіології людини, викладеному англійською мовою, подані матеріали щодо всіх розділів курсу «Фізіологія». Зміст видання відповідає програмі дисципліни. Навчальний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання.

Страницы