Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction

Переглядів:  676
Індекс: 00271
Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction = Фізіологія людини. Модуль 4. Фізіологія травної системи та нирок. Ендокринологія та репродукція : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 148 с. – Англ. мовою.

Четвертий модуль містить інформацію щодо механізмів функціонування та нервово-гуморальної регуляції шлунково-кишкового тракту, видільної системи, особливостей функціонування ендокринних органів, чоловічої і жіночої репродуктивної системи.

Human Physiology. Module 2. Functions of the Nervous System = Фізіологія людини. Модуль 2. Функції нервової системи

Переглядів:  850
Індекс: 00245
Шех В. Є. Human Physiology. Module 2. Functions of the Nervous System = Фізіологія людини. Модуль 2. Функції нервової системи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 184 с. – Англ. мовою.

У другому модулі подано матеріали щодо загальних принципів організації та функціонування нервової системи, фізіологічної анатомії і функціональних механізмів сенсорних систем, центральної нервової регуляції постави та рухових функцій організму, механізмів інтегративної функції ЦНС, а також автономної нервової системи.

Human Physiology. Module 3. Circulatory and Respiratory Physiology = Фізіологія людини. Модуль 3. Фізіологія циркуляторної та дихальної системи

Переглядів:  654
Індекс: 00246
Шех В. Є. Human Physiology. Module 3. Circulatory and Respiratory Physiology = Фізіологія людини. Модуль 3. Фізіологія циркуляторної та дихальної системи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с. – Англ. мовою.

У третьому модулі подано матеріали щодо функціональної організації та принципових механізмів серцево-судинної і дихальної системи. Серцево-судинна система складається з крові, серця та кровоносних судин. Все це подано у цьому посібнику. Структура та функції лімфатичної системи подано коротко. Основні функціональні принципи дихальної системи подано в подробицях.

Human Physiology = Фізіологія людини

Переглядів:  826
ISBN: 
978-966-623-971-9
Індекс: 00235
Шех В. Є. Human Physiology = Фізіологія людини : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 628 с. – Англ. мовою.

У навчальному посібнику з фізіології людини, викладеному англійською мовою, подані матеріали щодо всіх розділів курсу «Фізіологія». Зміст видання відповідає програмі дисципліни. Навчальний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання.

Human Physiology. Module 1. Cell and Membrane Physiology. Nerves and Muscles= Фізіологія людини. Модуль 1. Клітинна та мембранна фізіологія. Нерви та м’язи

Переглядів:  712
Індекс: 00244
Шех В. Є. Human Physiology. Module 1. Cell and Membrane Physiology. Nerves and Muscles. Фізіологія людини. Модуль 1. Клітинна та мембранна фізіологія. Нерви та м’язи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 124 с. – Англ. мовою.

У навчальному посібнику, що є першою частиною начального посібнику з фізіології людини, викладеному англійською мовою, подані матеріали щодо специфічних характеристик і механізмів функціонування збудливих тканин – нервової та м’язової. Він фокусує увагу студентів на фундаментальних аспектах мембранної і клітинної фізіології.