Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету

Переглядів:  498
ISBN: 
978-966-285-612-5
Індекс: 00681
Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету / редкол. : В. С. Бакіров (гол. ред.) та ін. ; кол. авт. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 212 с.

Книга містить нариси, які дозволяють осягнути звершення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – одного з найстаріших університетів на сході Європи.

Вкарбовані в літопис науки

Переглядів:  542
ISBN: 
978-966-285-613-2
Індекс: 00682
Вкарбовані в літопис науки / уклад. О. І. Вовк, А. В. Григор’єв, С. М. Куделко ; вст. ст. В. С. Бакіров ; гол. ред. В. С. Бакіров. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2020. – 376 с.

У покажчику подано біографії діячів науки, освіти і культури, чиї долі були пов’язані з Харківським університетом, а імена увічнені в назвах законів і формул, космічних і географічних об’єктів, ботанічних, зоологічних і палеонтологічних таксонів, надані установам і організаціям тощо. Видання розраховано на всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки та освіти.

Юрій Володимирович Буйнов

Переглядів:  116
Індекс: 00711
Юрій Володимирович Буйнов : біобібліогр. покажч. / [уклад. О.  Г. Павлова ; наук. ред. С. І. Посохов ; авт. вст. ст. С. І. Посохов, О. Г. Павлова ; уклад. бібліогр. С. Р. Марченко]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 36 с.

Біобібліографічний покажчик містить біографію, список наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць доцента кафедри історіографії, джерелознавства та археології Юрія Володимировича Буйнова, інформацію про захищені під його керівництвом дисертації, археологічні експедиції та розкопки, керівником або учасником яких він був.

Очерки по истории математики второй половины XIX века

Переглядів:  141
ISBN: 
978-966-285-651-4
Індекс: 00716
Очерки по истории математики второй половины XIX века / В. С. Рыжий, И. Г. Николенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2020. – 296 с

В очерках в хронологической последовательности изложены биографические сведения и основные достижения в различных областях математики выдающихся математиков второй половины XIX века, а также история новых направлений в алгебре и других вопросов этого периода. Приведена обширная библиография по истории математики.

Леонід Феоктистович Чорногор – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  164
Індекс: 00719
Леонід Феоктистович Чорногор – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Біобібліографічний покажчик / уклад. В. Т. Розуменко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 128 с.

У зв’язку з 70-річним ювілеєм наведені основні відомості з біографії. Перераховані основні напрями наукових досліджень в області радіофізики, дистанційного радіозондування, фізики Землі – атмосфери – геокосмосу, теорії сигналів і телекомунікацій, а також фізичної геоекології. Описані найважливіші наукові досягнення.

Ю. В. Холин. Hoc erat in fatis = Так было суждено судьбой

Переглядів:  47
ISBN: 
978-966-285-663-7
Індекс: 00739
Ю. В. Холин. Hoc erat in fatis = Так было суждено судьбой : [сборник] / Сост. А. И. Коробов, Л. П. Логинова, Н. О. Мчедлов-Петросян, А. В. Пантелеймонов; под общ. ред. В. С. Бакирова. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2020. – 176 с., 112 ил. – Библиогр. с. 151–166.

Сборник посвящен памяти доктора химических наук, профессора Ю. В. Холина – проректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина с 2004 года, первого проректора с 2016 года. Издание включает в себя краткий обзор деятельности Ю. В. Холина, избранные статьи, воспоминания друзей и коллег, полный список публикаций.

Обличчям до світу: історія міжнародних звʹязків Каразінського університету

Переглядів:  686
ISBN: 
978-966-285-600-2
Індекс: 00676
Обличчям до світу: історія міжнародних звʹязків Каразінського університету / кол. авт.; за ред. проф. В. С. Бакірова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 180 с.

Книгу присвячено висвітленню історії міжнародних зв’язків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з моменту його створення і до сьогодення. Зазначено, що вже на початковому етапі існування університету значний внесок у його розвиток здійснили іноземні професори. Виокремлено періоди міжнародного співробітництва, які позначені певною специфікою.

Володимир Володимирович Петровський — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  761
Індекс: 00638
Володимир Володимирович Петровський — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / [уклад. С. М. Куделко наук. ред. О. Г. Павлова ; авт. вступ. ст. С. І. Посохов ; уклад. бібліографії С. Р.  Марченко]. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. — 24 с.

Біобібліографічний покажчик містить біографію та список наукових праць професора кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна В. В. Петровського.Видання може бути корисним для всіх, хто цікавиться проблемами історії та історіографії, а також історією Харківського університету, Харкова та Слобожанщини.

Василь Іванович Танцюра – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (до 80-річчя від дня народження)

Переглядів:  514
ISBN: 
978-966-285-381-0
Індекс: 00525
Василь Іванович Танцюра – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (до 80-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. О. С. Журавльова ; наук. ред. Д. М. Чорний ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова ; вступ. ст. С. М. Куліш. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 28 с.

Біобібліографічний покажчик містить біографічну довідку про професора Харківського університету Василя Івановича Танцюру, перелік його наукових робіт, захищених під його керівництвом дисертацій та літературу про нього. Видання призначене науковим працівникам, викладачам, студентам та всім, хто цікавиться політичною історією України.

Слов’янознавство в Харківському університеті (1991–2016)

Переглядів:  528
ISBN: 
978-966-285-415-2
Індекс: 00547
Слов’янознавство в Харківському університеті (1991–2016) : бібліогр. покажчик / уклад. О. С. Журавльова ; вступ. ст. С. Ю. Страшнюка ; наук. ред. С. Ю. Страшнюк ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 96 с.

Пропоноване видання є продовженням бібліографічного покажчика з історії слов’янознавства в Харківському університеті за період з 1805 по 1917 рр. і з 1917 по 1989 рр., який вийшов у 1988–1990 роках. Цей покажчик містить роботи з історії, культури, літератури, мовознавства зарубіжних слов’янських країн за період 1991–2016 років.

Страницы