Михайло Захарович Бердута (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності)

Переглядів:  423
ISBN: 
978-966-285-2462
Індекс: 00347
Михайло Захарович Бердута (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. В. Федоренко, С. Б. Глибицька; вступ. ст. С. І. Посохова; наук. ред. проф. В. В. Калініченко; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 28 с.

Біобібліографічний покажчик містить основні факти життя і діяльності, а також наукові, навчально-методичні та науково-популярні праці доцента кафедри історії України історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна Михайла Захаровича Бердути. Видання може бути корисним історикам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією України.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна : хроніка подій (1991–2014 рр.)

Переглядів:  385
ISBN: 
978-966-285-169-4
Індекс: 00351
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна : хроніка подій (1991–2014 рр.) / уклад. Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, Ю. А. Кісельова, С. М. Куделко, В. О. Куліков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 92 с.

Видання містить перелік найважливіших подій, що стосуються наукової, освітньої, культурної, спортивної сфер життя Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, а також фіксують кадрові призначення, отримання почесних відзнак і комемораційні практики університету за період 1991–2014 років.

Ректори Харківського університету (1805–2014): біобібліографічний довідник

Переглядів:  354
ISBN: 
978-966-285-105-2
Індекс: 00352
Ректори Харківського університету (1805–2014) : біобібліографічний довідник / уклад. В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинська, М. Г.  Швалб, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. І. Посохов, С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова; ред. кол. : В. С. Бакіров (голов. ред.); наук. ред. С. М. Куделко; ред. Н. М. Березюк, А. О. Давидова, О. С. Журавльова; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко, Ю. Ю. Полякова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 192 с.

Ця робота є доповненим і переробленим виданням «Біобібліографічного словника учених Харківського університету. Т. 1. Ректори (1805–1919, 1933–1995)», що вийшов 1995 року. Вона містить також персоналії керівників інститутів, які з’явилися після реорганізації університету в 1920–1933 рр., та ректорів останнього часу.

Харківський університет і українська культура (до 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна)

Переглядів:  562
ISBN: 
978-966-285-167-0
Індекс: 00260
Харківський університет і українська культура (до 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна) : монографія / [кол. авт.] ; передм. В. С. Бакірова; за ред. Ю. М. Безхутрого. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 296 с.

Колективна студія присвячена дослідженню впливу Харківського університету на розвиток української культури в ХІХ – на початку ХХІ ст.

В. Н. Каразін. Діалоги у часі й просторі : дослідження і матеріали

Переглядів:  377
ISBN: 
978-966-285-047-5
Індекс: 00261
В. Н. Каразін. Діалоги у часі й просторі : дослідження і матеріали / уклад. О. І. Вовк, С. М. Куделко; наук. ред. проф. С. І. Посохов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 272 с., 16 с. іл.

Видання містить статті та екстракти досліджень про засновника Харківського університету Василя Назаровича Каразіна (1773–1842), що вийшли друком протягом ХІХ – початку ХХІ ст. Для публікації було відібрано найбільш вагомі твори даної тематики. До них додано фактографічні та історіографічні коментарі, а також ілюстрації.

Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)

Переглядів:  443
ISBN: 
978-966-285-179-3
Індекс: 00272
Скирда В. В. Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.) : монографія / В. В. Скирда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 164 с.

Монографія присвячена історії розвитку археологічної науки. В роботі наводяться дані про перші археологічні дослідження вчених Харківського університету з моменту його заснування і до 1920 року. Аналізується внесок учених у розвиток науки та вивчення ними пам’яток археології.

Георгий Николаевич Попов – профессор Харьковского университета : Биобиблиография. Воспоминания

Переглядів:  395
Індекс: 00278
Георгий Николаевич Попов – профессор Харьковского университета : Биобиблиография. Воспоминания / сост. М. Г. Станчев, Ю. Ю. Полякова; науч. ред. С. Ю. Страшнюк; библиогр. ред. С. Б. Глибицкая. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 64 с.

Сборник содержит сведения о жизни, научной деятельности и библиографию основных работ известного ученого-болгариста, профессора Харьковского университета Г. Н. Попова. Издание предназначено научным работникам, преподавателям, студентам и всем тем, кто интересуется историей Болгарии и развитием болгаристики в Украине.

Библиотековед и библиограф Нина Михайловна Березюк (к 80-летию со дня рождения)

Переглядів:  376
ISBN: 
978-966-285-217-2
Індекс: 00322
Библиотековед и библиограф Нина Михайловна Березюк (к 80-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. / сост. В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицкая; вступ. ст. Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник; науч. ред. С. И. Посохов; библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова; отв. ред. И. К. Журавлева. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 44 с. : фотоил. – (Лауреаты премии имени К. И. Рубинского).

Указатель содержит биографическую справку, статьи о главном библиографе Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Нине Михайловне Березюк, библиографию ее научных работ и литературу о ней.

Юрій Миколайович Безхутрий – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  495
Індекс: 00188
Юрій Миколайович Безхутрий – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / укл. Ю. Ю. Полякова; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 30 с.

Біобібліографічний покажчик містить відомості про наукові та науково-методичні праці професора філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Юрія Миколайовича Безхутрого. Це видання може бути корисним викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією української літератури.

Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.)

Переглядів:  321
ISBN: 
978-966-285-071-0
Індекс: 00200
Посохов С. И. Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.) : монография / С. И. Посохов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 364 с.

Монография посвящена проблеме адаптации университета в социокультурном пространстве Восточной Европы второй половины XVIII – первой половины XIX веков. Анализ осуществлен преимущественно на материалах Московского, Казанского и Харьковского университетов.

Ключові слова:

Страницы