Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.)

Переглядів:  641
ISBN: 
978-966-285-071-0
Індекс: 00200
Посохов С. И. Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.) : монография / С. И. Посохов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 364 с.

Монография посвящена проблеме адаптации университета в социокультурном пространстве Восточной Европы второй половины XVIII – первой половины XIX веков. Анализ осуществлен преимущественно на материалах Московского, Казанского и Харьковского университетов.

Ключові слова:

Петр Васильевич Мандрыка: военный хирург. К 130-летию со дня рождения

Переглядів:  884
ISBN: 
978-966-285-104-5
Індекс: 00206
Петр Васильевич Мандрыка : военный хирург. К 130-летию со дня рождения / автор-составитель Л. В. Раенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 200 с., ил.

Книга посвящена жизни и деятельности П. В. Мандрыки, выпускника Харьковского университета, ставшего ведущим хирургом, начальником Центрального военного госпиталя (г. Москва) с 1923 по 1943 гг., ныне названного его именем.

Из истории механико-математического факультета Харьковского университета (до 2011 года)

Переглядів:  974
ISBN: 
978-966-285-088-8
Індекс: 00207
Рыжий В. С. Из истории механико-математического факультета Харьковского университета (до 2011 года) / В. С. Рыжий. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 356 с.

Книга содержит материалы по истории существования математического отделения начиная с 1805 года (математических кафедр и кафедры механики), а с 1961 года – механико-математического факультета Харьковского университета. Также используются некоторые материалы, взятые из книги, опубликованной к 40-летию факультета.

Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті

Переглядів:  706
ISBN: 
978-966-285-118-2
Індекс: 00215
Кісельова Ю. А. Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті : монографія / Ю. А. Кісельова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 252 с.

Книгу присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку історіографії як наукової та навчальної дисципліни в імператорському Харківському університеті. У монографії визначено етапи історико-історіографічного процесу та типи історіографічних репрезентацій істориків Харківського університету, простежено формування дисциплінарного образу історіографії.

Олександр Олександрович Чувпило – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  950
Індекс: 00083
Олександр Олександрович Чувпило – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліограф. покажчик / Укл. канд. іст. наук, доц. Чижов О. П.,  вст. ст.: Л. О. Щербінська, Р. І. Васильєва; бібліограф. редактор – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 34 с.

Біобібліографічний покажчик містить основні факти життя і діяльності, а також наукові і науково-методичні праці доктора історичних наук, професора, професора кафедри нової та новітньої історії ХНУ імені В. Н. Каразіна Олександра Олександровича Чувпила. Видання може бути корисним історикам, індологам, сходознавцям, усім, хто цікавиться історією Індії, Пакистану та Бангладеш.

Муромцев Ігор Вікторович – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  589
Індекс: 00087
Муромцев Ігор Вікторович – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / Уклад. А. М. Нелюба, В. Д. Пономаренко; авт. вступ. ст. А. А. Сагаровський, бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 24 с.

Бібліографічний покажчик містить відомості про наукові та науково-методичні праці професора філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Вікторовича Муромцева. Це видання може бути корисним викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією, лексикологією, діалектологією української мови.

Сергій Іванович Посохов – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  781
Індекс: 00088
Сергій Іванович Посохов – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / Уклад. Б. П. Зайцев, О. Г. Павлова; наук. ред. канд. іст. наук, проф. С. М. Куделко; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 52 с.

Біобібліографічний покажчик подає біографію та список наукових і навчально-методичних праць доктора історичних наук, професора, декана історичного факультету, завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Сергія Івановича Посохова.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Професори Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  742
ISBN: 
966-623-021-6
Індекс: 00182
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Професори Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : Біобібліографічний довідник / За редакцією В. С. Бакірова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 372 с.

Довідник містить короткі біографії та фотографії професорів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 2005 року. До кожної персоналії додано перелік найважливіших праць. Видання розраховане на викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться історією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, а також розвитком вітчизняної науки та освіти.

Илья Иванович Залюбовский. Ученый, учитель, человек. К 80-летию со дня рождения

Переглядів:  731
ISBN: 
978-966-623-588-9
Індекс: 00184
Залюбовский И. И. : ученый, учитель, человек / Сост. И. Н. Дончик, А. В. Таньшина. – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. – 148 с.

Юбилейный сборник посвящен члену-корреспонденту НАН Украины И. И. Залюбовскому - проректору Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина с 1967 года. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Леонід Григорович Авксентьєв – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  939
Індекс: 00079
Леонід Григорович Авксентьєв – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : Біобібліогр. покажч. / Укл. Ю. Ю. Полякова; авт. вступ. ст. М. І. Філон, бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 20 с.

Бібліографічний покажчик містить відомості про наукові та науково-методичні праці професора філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Леоніда Григоровича Авксентьєва. Це видання може бути корисним викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться фразеологією української мови.

Страницы