Энергия созидания: воспоминания о В. Е. Некосе

Переглядів:  364
ISBN: 
978-966-623-849-1
Індекс: 00183
Энергия созидания: воспоминания о В. Е. Некосе. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 120 с.

В издании представлены воспоминания друзей, единомышленников, учеников и студентов о Владимире Ефимовиче Некосе, известном ученом и педагоге, таланливом организаторе и просто яркой личности.

Гірка Ігор Олександрович – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : (До 50-річчя від дня народження)

Переглядів:  649
ISBN: 
978-966-623-862-0
Індекс: 00190
Гірка Ігор Олександрович – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : (До 50-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажчик / укл. В. О. Гірка; [авт. вступ, ст. проф. В. О. Гірка ; наук. ред. член-кор. К. М. Степанов; бібліогр. ред. С. Р. Марченко]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 72 с.

Цей біобібліографічний покажчик присвячено доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу кафедри загальної та прикладної фізики, директору Інституту високих технологій, декану фізико-технічного факультету Ігорю Олександровичу Гірці.

Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле : воспоминания

Переглядів:  510
ISBN: 
978-966-623-886-6
Індекс: 00084
Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле : воспоминания / сост. И. А. Широбокова, С. М. Куделко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина; Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского «ХАИ», 2012. – 208 с.

Книга посвящена видному харьковскому историку Аркадию Исааковичу Эпштейну (1922–2005). В ней помещены статьи, написанные А. И. Эпштейном о друзьях и коллегах, а также воспоминания о нём родных, коллег и учеников. Книга рассчитана на широкий круг читателей

Прохоров Эдуард Дмитриевич – профессор Харьковского национального универитета имени В. Н. Каразина (К 75-летию со дня рождения)

Переглядів:  400
Індекс: 00090
Прохоров Эдуард Дмитриевич – профессор Харьковского национального универитета имени В. Н. Каразина (К 75-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель / сост. О. В. Боцула, Э. Д. Прохоров. – Х. : ХНУ имени В. Н.  Каразина, 2012. – 56 с.

В связи с 75-летним юбилеем приведены основные сведения из биографии и основные направления научных исследований в области радиофизики, физики полупроводников, твердотельной электроники, микро- и наноэлектроники. Библиографический указатель содержит сведения о научных и научно-методических трудах профессора радиофизического факультета Харьковского национального университета имени В. Н.

Александр Дмитриевич Михилев – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Переглядів:  762
ISBN: 
978-966-623-802-6
Індекс: 00054
Александр Дмитриевич Михилев – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / сост. Ю. Ю. Полякова авт. вступ. ст. В. Л. Удалов; библиогр. ред. С. Б. Глибицкая. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 32 с.

Указатель содержит информацию о научной деятельности профессора филологического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Александра Дмитриевича Михилева. Издание может быть полезным научным работникам, преподавателям, студентам гуманитарного профиля, а также всем, кто интересуется вопросами зарубежной литературы, философии, валеологии и культурологии.

Георгий Иванович Шкляревский – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (к 90-летию со дня рождения)

Переглядів:  394
Індекс: 00081
Георгий Иванович Шкляревский – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (к 90-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. О. С. Журавлева ; вступ. ст. Л. А. Кравцовой; библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 28 с.

Биобиблиографический указатель содержит вступительную статью, основные даты жизни и деятельности, список трудов профессора кафедры истории русского языка филологического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Г. И. Шкляревского.

Університет і суспільство

Переглядів:  352
ISBN: 
978-966-623-838-5
Індекс: 00171
Бакіров В. С. Університет і суспільство : монографія / В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 272 с.

Монографія присвячена проблемам методології, теорії та практики діяльності класичних університетів у сучасних умовах, їх ролі у суспільстві. Аналізується необхідність оновлення університетського життя у зв'язку із становленням «суспільства знань», глобалізаційними процесами, відповідними трансформаціями ринків праці.

Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст.

Переглядів:  446
ISBN: 
978-966-285-020-8
Індекс: 00045
Куліш С. М. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / С. М. Куліш. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 552 с.

Монографія присвячена історичним аспектам становлення системи підготовки науково-педагогічних кадрів у Харківському університеті у XIX – поч. XX ст. Досліджено особливості формування в цих умовах викладацького корпусу університету. Приділено значну увагу суперечливому ставленню університетського середовища і тогочасного суспільcтва до навчання. Згадуються визначні вчені – В. Каразін, Д.

Петр Васильевич Зарицкий (к 85-летию со дня рождения)

Переглядів:  399
ISBN: 
978-966-623-984-9
Індекс: 00181
Петр Васильевич Зарицкий (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. П. В. Зарицкий ; науч. ред. В. В. Андреев. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 92 с.

Биобиблиографический указатель содержит основные факты жизни и деятельности, список трудов Заслуженного профессора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, доктора геолого-минералогических наук П. В. Зарицкого, а также список литературы о нем и другие сведения.

Історики Харківського університету : біобібліографічний довідник (1905–2013 рр.)

Переглядів:  580
ISBN: 
978-966-623-881-1
Індекс: 00072
Історики Харківського університету : біобібліографічний довідник (1905–2013 рр.) / уклад. О. М. Богдашина, В. І. Бутенко, С. Р. Марченко [та ін.] ; відп. ред. проф. С. І. Посохов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 284 с.

Цей випуск біобібліографічного довідника вчених-істориків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна містить відомості про викладачів-істориків, які працювали на історичному (історико-філологічному) факультеті у період 1905–2013 рр.

Страницы