Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років (1807-2007)

Переглядів:  588
ISBN: 
978-966-623-950-4
Індекс: 00080
Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років (1807– 2007): Покажч. / Авт. вступ. ст. : В. М. Грамма, М. Г. Швалб, С. Б. Глибицька; Уклад. М. Г. Швалб, Р. А. Ставинська, В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко; Наук. ред. д-р філол. наук, проф. І. Я. Лосієвський; Ред. Н. М. Березюк; Бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Х., 2013. – 64 с. (510 назв). – Імен. покажч. –Темат. покажч.

Дане видання містить відомості про 510 бібліографічних праць, підготовлених співробітниками Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років. В історико-аналітичному нарисі В. М. Грамми, М. Г. Швалба, С. Б. Глибицької детально розглядається бібліографічна діяльність ЦНБ. Посібник адресовано історикам, краєзнавцям, бібліографам.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Экономический факультет за 80 лет со дня основания

Переглядів:  1016
ISBN: 
978-966-285-015-4
Індекс: 00394
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Экономический факультет за 80 лет со дня основания / сост. : А. И. Давыдов, С. М. Куделко, М. В. Проценко; отв. редактор А. И. Давыдов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 88 с.

Научно-популярное издание подготовлено к 80-летию экономического факультета (1933–2013) Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Не повторяя уже изданные работы, оно дополняет их новыми фактами и материалами.

Взгляд сквозь годы : помнить и дружить : воспоминания

Переглядів:  596
ISBN: 
978-966-623-999-3
Індекс: 00082
Чурилов А. Е. Взгляд сквозь годы : помнить и дружить : воспоминания / А. Е. Чурилов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 98 с.

В книге автор рассказывает об учебе в Харьковском государственном университете им. А. М. Горького, о жизненном пути, пройденном им и его однокурсниками, делится своими размышлениями о времени, в котором им пришлось жить. Лейтмотив книги – дружба, взаимоподдержка и верность студенческому братству, сохраненные и пронесенные бывшими студентами через десятилетия.

Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету

Переглядів:  743
Індекс: 00085
Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. / уклад. Ю. Ю. Полякова, С. О. Чухлій; [авт. вступ. ст. С. О. Чухлій, наук. ред. проф. С. І. Посохов; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 40 c.

Біобібліографічний покажчик подає біографію та список наукових праць історика, професора Харківського університету М. В. Клочкова (1877–1952). Видання може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами історіографії, джерелознавства, статистики, а також історією Харківського університету.

Економічна наука в Харківському університеті

Переглядів:  698
ISBN: 
978-966-623-995-5
Індекс: 00137
Економічна наука в Харківському університеті : колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. В. В. Глущенко, Александров В. В., Архієреєв С. І. та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 372 с.

У колективній монографії висвітлено питання розвитку економічної науки в Харківському університеті. Монографія присвячена знаменній даті університету – його 210-річчю, святкування якого відбудеться у 2014 році. У 2013 році відзначає 80-річний ювілей і один із його провідних факультетів – економічний.

Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст.

Переглядів:  696
ISBN: 
978-966-285-020-8
Індекс: 00045
Куліш С. М. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / С. М. Куліш. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 552 с.

Монографія присвячена історичним аспектам становлення системи підготовки науково-педагогічних кадрів у Харківському університеті у XIX – поч. XX ст. Досліджено особливості формування в цих умовах викладацького корпусу університету. Приділено значну увагу суперечливому ставленню університетського середовища і тогочасного суспільcтва до навчання. Згадуються визначні вчені – В. Каразін, Д.

Петр Васильевич Зарицкий (к 85-летию со дня рождения)

Переглядів:  704
ISBN: 
978-966-623-984-9
Індекс: 00181
Петр Васильевич Зарицкий (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. П. В. Зарицкий ; науч. ред. В. В. Андреев. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 92 с.

Биобиблиографический указатель содержит основные факты жизни и деятельности, список трудов Заслуженного профессора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, доктора геолого-минералогических наук П. В. Зарицкого, а также список литературы о нем и другие сведения.

Страницы