Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для іноземних студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Юридичного факультету за спеціальністю 293 «Міжнародне право»

Переглядів:  272
Індекс: 00797
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для іноземних студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Юридичного факультету за спеціальністю 293 «Міжнародне право» / [уклад. В. Дягілев, О. Козак, В. Грицюк]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Методичні рекомендації призначені для іноземних студентів, які навчаються українською мовою на юридичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна. Рекомендації побудовано відповідно до навчальної програми курсу «Історія України».

Порівняльний цивільний процес

Переглядів:  1004
ISBN: 
978-966-285-501-2
Індекс: 00611
Порівняльний цивільний процес : навчально-методичний посібник / Т. В. Заварза, С. М. Бервено, Л. В. Новікова, К. М. оцька. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 156 с.

Посібник присвячений вивченню основних інститутів цивільного процесу різних держав та створений на основі лекцій з порівняльного цивільного процесу, які читали у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Кожен інститут цивільного процесу розглянуто з посиланням на першоджерела держав Європейського Союзу, США, Швейцарії, Австралії і т. д.

Исламская финансовая система

Переглядів:  834
ISBN: 
978-966-285-388-9
Індекс: 00551
Исламская финансовая система : монография / В. И. Сидоров, Салах Гасим, Н. С. Гайдей. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 420 с.

В монографии рассмотрены особенности становления, развития и функционирования исламской финансовой системы. Значительное внимание уделено вопросам имплементации исламских финансовых принципов в национальных системах мировой экономики, а также глобальным перспективам развития исламской финансовой индустрии.

Господарське право: робоча навчальна програма та матеріали до семінарських занять та самостійної роботи (для студентів неюридичних спеціальностей)

Переглядів:  715
Індекс: 00578
Господарське право: робоча навчальна програма та матеріали до семінарських занять та самостійної роботи (для студентів неюридичних спеціальностей) / укладач Т. В. Лісніча. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – 44 с.

Навчально‐методичний комплекс із курсу «Господарське право» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців неюридичних спеціальностей та складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання, завдання та задачі до семінарських занять та запитання для проміжного контролю, перелік запитань для

Ключові слова:

Римське приватне право

Переглядів:  762
Індекс: 00435
Римське приватне право : матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» / уклад. А. М. Гужва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2016. – 48 с.

Матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів із курсу «Римське приватне право» розроблені для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей та складається з таких розділів: вступ, плани, питання для самоконтролю та задачі-казуси до семінарських занять, перелік питань для складання заліку і список рек

Сімейне право

Переглядів:  912
Індекс: 00476
Сімейне право : навчально-методичний комплекс / укладач О. В. Розгон. ‒ Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. ‒ 44 с.

Навчально-методичний комплекс із курсу «Сімейне право» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей та складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання та задачі до семінарських занять, теми ІНДЗ та запитання для проміжного контролю, перелік запитань для склада

Трудовое право Украины

Переглядів:  731
Індекс: 00484
Трудовое право Украины : учебно-методическое пособие для иностранных студентов не юридических специальностей (экономический факультет) / О. В. Демченко. ‒ Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. ‒ 72 с.

Целью пособия является предоставление студентам экономического факультета максимальной помощи для разъяснения информации процесса получения теоретического материала по дисциплине, помощи для выполнения индивидуальных контрольных заданий, предусмотренных учебным планом факультета, требованиями для самостоятельного (при сдаче академической разницы) и дистанционного освоения материала, а также для

Правове регулювання фондового ринку

Переглядів:  673
Індекс: 00494
Правове регулювання фондового ринку : навчально-методичний комплекс / уклад. О. В. Розгон. ― Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. ― 48 с.

Навчально-методичний комплекс із курсу «Правове регулювання фондового ринку» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей і складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання та задачі до семінарських занять, теми ІНДЗ та запитання для проміжного контролю, перелі

Ключові слова:

Історія міжнародного права

Переглядів:  862
ISBN: 
978-966-285-424-4
Індекс: 00590
Історія міжнародного права : хрестоматія-практикум для студентів напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, Т. Л. Сироїд, Л. В.  Новікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 676 с.

Навчальний посібник призначений для використання студентами у процесі підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія міжнародного права» – обов’язкової дисципліни у навчальному плані підготовки фахівців за напрямом 6.030202 – «Міжнародне право».

Економічна теорія права

Переглядів:  796
Індекс: 00424
Економічна теорія права : методичні рекомендації для студентів юридичного факультету, які навчаються за напрямом підготовки 6.030401 – «Правознавство» / уклад. І. В. Тимошенков. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 24 с.

Видання містить повний навчально-методичний комплекс, включаючи методичні рекомендації з вивчення дисципліни, навчальну програму, тематичний план, плани семінарських занять, питання для самоконтролю, теми рефератів, список літератури і електронних джерел.

Страницы