Історія міжнародного права: стародавня доба

Переглядів:  939
ISBN: 
978-966-285-705-4
Індекс: 00803
Історія міжнародного права: стародавня доба : навчальний посібник / О. А. Гавриленко, Т. Л. Сироїд. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 232 с.

У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел та наукової літератури з’ясовано особливості становлення та розвитку міжнародного права Стародавнього Сходу, Давньої Греції та Риму, проаналізовано пам’ятки стародавнього міжнародного права, що збереглися до нашого часу.

Ключові слова:

Бакалаврська дипломна робота

Переглядів:  799
Індекс: 00474
Бакалаврська дипломна робота : методичні рекомендації щодо підготовки та захисту (для студентів напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право») / Л. В. Новікова, О. А.  Гавриленко, А. В. Стаценко та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 80 с.

Методичний посібник розроблено відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «бакалавр» напряму 6.030202 – «Міжнародне право», призначені для надання допомоги студентам у виконанні бакалаврської роботи згідно з чинними стандартами України і містять основні вимоги до змісту та оформлення бакалаврської роботи, організації її виконання, порядку захист

Історія міжнародного права

Переглядів:  862
ISBN: 
978-966-285-424-4
Індекс: 00590
Історія міжнародного права : хрестоматія-практикум для студентів напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, Т. Л. Сироїд, Л. В.  Новікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 676 с.

Навчальний посібник призначений для використання студентами у процесі підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія міжнародного права» – обов’язкової дисципліни у навчальному плані підготовки фахівців за напрямом 6.030202 – «Міжнародне право».

Судова система Франції

Переглядів:  950
ISBN: 
978-966-285-258-5
Індекс: 00383
Судова система Франції : монографія / С. Ф. Здоровко, В. І. Сідоров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с.

У монографії подано загальну характеристику судової системи Франції та її окремих елементів із урахуванням сучасного законодавства. Разом з судовими органами загальної та адміністративної юстиції також розглядаються принципи побудови і функціонування судових установ та принципи судового провадження, особливості формування суддівського корпусу.