Історія міжнародного права: стародавня доба

Переглядів:  938
ISBN: 
978-966-285-705-4
Індекс: 00803
Історія міжнародного права: стародавня доба : навчальний посібник / О. А. Гавриленко, Т. Л. Сироїд. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 232 с.

У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел та наукової літератури з’ясовано особливості становлення та розвитку міжнародного права Стародавнього Сходу, Давньої Греції та Риму, проаналізовано пам’ятки стародавнього міжнародного права, що збереглися до нашого часу. Висвітлено основні риси окремих базових принципів, галузей та інститутів міжнародного права, які формувалися у стародавній час. Видання може бути використане викладачами і студентами юридичних факультетів, факультетів міжнародних відносин, а також вищих навчальних закладів відповідного напрямку під час вивчення окремих тем курсу «Історія міжнародного права», «Історія дипломатії», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне гуманітарне право», «Право міжнародних договорів» тощо, а також у самостійній роботі студентів для написання рефератів, курсових та дипломних робіт. Книга становитиме інтерес і для всіх, хто цікавиться історією міжнародного права.

Ключові слова: