Податкові системи зарубіжних країн

Переглядів:  621
ISBN: 
978-966-623-721-0
Індекс: 00191
Податкові системи зарубіжних країн : монографія / За ред. проф. В. І. Сідорова. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 260 с.

У колективній монографії кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна досліджується розробка ефективної системи оподаткування. Аналізуються послідовне та комплексне дослідження податкової системи: від теоретико-методологічних засад проблеми до аналізу багатого емпіричного матеріалу.

Криміналістика ХХІ століття : місце у системі наукового знання

Переглядів:  772
ISBN: 
978-966-285-021-5
Індекс: 00046
Даньшин М. В. Криміналістика ХХІ століття : місце у системі наукового знання : монографія / М. В. Даньшин. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 480 с.

У монографії досліджено методологічні та наукознавчі питання становлення та розвитку криміналістичної науки. Проаналізовано теоретико-методологічні основи криміналістики та визначено її місце в системі наукового знання, розкрито сутність і механізм міжнаукової взаємодії. Встановлено тенденції криміналістики в сучасних умовах та вплив на її розвиток різних чинників.

Ключові слова:

Соціально-правовий аспект адміністративної відповідальності

Переглядів:  608
ISBN: 
978-966623-875-0
Індекс: 00047
Гришина Н. В. Соціально-правовий аспект адміністративної відповідальності : монографія / Н. В. Гришина. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 152 с.

Монографію присвячено дослідженню соціального змісту та правової природи адміністративної відповідальності. Розглянуто соціальні передумови виникнення адміністративної відповідальності.

Фінансові послуги в Україні : адміністративно-правове регулювання

Переглядів:  636
ISBN: 
978-966-285-089-5
Індекс: 00193
Солошкіна І. В. Фінансові послуги в Україні : адміністративно-правове регулювання : монографія / І. В. Солошкіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 300 с.

У монографії на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні проблеми адміністративно-правового регулювання фінансових послуг в Україні. Для наукових і практичних працівників, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також курсантів, студентів, ад’юнктів.

Страницы