Правове регулювання фондового ринку

Переглядів:  685
Індекс: 00494
Правове регулювання фондового ринку : навчально-методичний комплекс / уклад. О. В. Розгон. ― Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. ― 48 с.

Навчально-методичний комплекс із курсу «Правове регулювання фондового ринку» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей і складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання та задачі до семінарських занять, теми ІНДЗ та запитання для проміжного контролю, перелі

Ключові слова: