Практикум з української мови

Переглядів:  34
ISBN: 
978-966-285-626-2
Індекс: 00731
Практикум з української мови : навчально-методичний посібник для слухачів підготовчих курсів / уклад. С. М. Валійова, Т. О. Валійова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 200 с.

Тестові та практичні завдання підібрані відповідно до програмових вимог ЗНО з української мови і призначені для слухачів підготовчих курсів. Зразки пропонованих вправ дають змогу закріпити опрацьований на практичних заняттях матеріал з правопису української мови і підготуватися до виконання завдань під час підсумкових випробувань.

Лингвосинергетика

Переглядів:  138
ISBN: 
978-966-285-655-2
Індекс: 00712
Лингвосинергетика : учебник для студентов филологических специальностей высших учебных заведений / Л. С. Пихтовникова, Т. И. Домброван, С. М.  Еникеева, Е. А. Семенец ; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2020. – 360 с.

В учебнике представлены основные направления синергетических исследований в филологии, заложенные украинскими лингвистами: синергетика текста и дискурса, синергетика словообразования и синтаксиса, диахроническая лингвосинергетика, синергетика поэтического идиолекта и медийного дискурса.

Практикум з письмового перекладу текстів суспільно-політичної тематики засобами систем автоматизації перекладу

Переглядів:  60
Індекс: 00724
Практикум з письмового перекладу текстів суспільно-політичної тематики засобами систем автоматизації перекладу: навчально - методичний посібник / А. С. Ольховська. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – 116 с.

Навчально-методичний посібник призначений для розвитку навичок та вмінь письмового перекладу текстів суспільно- політичної тематики із застосуванням сучасних перекладацьких технологій: систем автоматизації перекладу (САТ- інструментів).

Екологія контакту в англомовному дискурсі

Переглядів:  536
ISBN: 
978-966-285-557-9
Індекс: 00661
Екологія контакту в англомовному дискурсі : монографія / В. О. Самохіна, О. В. Шпак. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 188 с.

Монографію присвячено комунікативній категорії КОНТАКТ, яка досліджується з позицій сучасного напряму – еколінгвістики. У межах цього напряму комунікативну категорію КОНТАКТ розглянуто у різних типах англомовного інституційного і неінституційного дискурсів, в яких вона виявляє сукупність норм та правил мовленнєвої поведінки, організує і регулює комунікативний процес.

Ключові слова:

Історія зарубіжної літератури ХІХ століття

Переглядів:  199
Індекс: 00687
Історія зарубіжної літератури ХІХ століття : методичні вказівки для студентів денної та заочної форм навчання філологічного факультету і факультету іноземних мов / уклад. І. Р. Мурадова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 128 с.

У методичних вказівках подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби ХІХ ст., типології літературно-художніх напрямів і художніх методів (романтизм, реалізм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників ХІХ століття. Розглянуто проблемно- тематичні, жанрові та поетикальні особливості літературних творів означеного періоду.

Get talking!

Переглядів:  201
ISBN: 
978-966-285-597-5
Індекс: 00704
Get talking! – 2 : навчально-методичний посібник / за ред. Полоцької О. О. , Є. О.  Червінко, Е. Ф. Бєляєва, Л. М. Зубкова, І. С. Холмогорцева, Ю. Ф. Шарун, І. М. Авдєєнко, І. А. Ткаля, Н. В. Бевз, Г. Г. Гусєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 172 с.

У посібнику подано завдання з різних тем буденного спілкування, які допомагають розвивати комунікативні вміння. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми з англійської мови на немовних факультетах ХНУ імені В. Н. Каразіна. Структура посібника дозволяє використовувати його головним чином для аудиторної роботи студентів.

Людмила Савченко: душа воспламененная

Переглядів:  447
ISBN: 
978-966-285-505-0
Індекс: 00623
Людмила Савченко: душа воспламененная : сб. науч. тр. / сост. Е. В. Маслий, А. В. Кардашова. ‒ Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. ‒ 352 с.

Книга посвящена памяти Людмилы Ростиславовны Савченко (14.10.1946 ‒ 26.11.2016), доцента кафедры русского языка филологического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Сборник состоит из трех разделов Первый включает практически все работы Л. Р.

Ключові слова:

Курсова, кваліфікаційна робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису

Переглядів:  296
Індекс: 00634
Курсова, кваліфікаційна робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету. 2-ге вид., доопрац., випр. й доп. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 64 с.

Навчально-методичний посібник містить систематизовані рекомендації для студентів філологічного факультету щодо виконання курсової, кваліфікаційної роботи: обсяг, структура, технічні правила оформлення студії (цитування, посилання, список використаної літератури, правила скорочення слів тощо).

Ключові слова:

Фрагментарна проза в українській літературі кінця XIX—початку XX століття

Переглядів:  471
Індекс: 00635
Фрагментарна проза в українській літературі кінця XIX—початку XX століття: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. 32 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів спеціалізації «українська мова і література», які вивчають історію української літератури як основну фахову дисципліну, проте з певними скороченнями може використовуватися студентами спеціалізацій «слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська» в

Ключові слова:

English for Psychologists

Переглядів:  576
ISBN: 
978-966-285-590-6
Індекс: 00646
English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого та другого курсів денної та заочної форм навчання факультету психології / Т. В. Черниш, І. Ю. Скрипнік. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 384 с.

Навчальний посібник призначено для забезпечення підготовки студентів першого та другого курсів факультету психології до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури, а також для активізації граматичних навичок та формування навичок усного мовлення.

Ключові слова:

Страницы