Практикум з української мови

Переглядів:  480
ISBN: 
978-966-285-626-2
Індекс: 00731
Практикум з української мови : навчально-методичний посібник для слухачів підготовчих курсів / уклад. С. М. Валійова, Т. О. Валійова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 200 с.

Тестові та практичні завдання підібрані відповідно до програмових вимог ЗНО з української мови і призначені для слухачів підготовчих курсів. Зразки пропонованих вправ дають змогу закріпити опрацьований на практичних заняттях матеріал з правопису української мови і підготуватися до виконання завдань під час підсумкових випробувань.

Електронна журналістика

Переглядів:  350
Індекс: 00753
Електронна журналістика : навчально-методичний посібник / О. О. Полумисна. – 2-ге вид., переробл. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

У посібнику подано цілісну картину інтернет-журналістики, вміщено теми, які стосуються проблем теорії та історії інтернет- журналістики, правових та юридичних аспектів її існування, жанрової своєрідності, мультимедійних особливостей, принципів роботи журналіста в мережевих ЗМІ, соціальних мережах, блогах.

Новітні тенденції в газетній журналістиці

Переглядів:  328
Індекс: 00754
Новітні тенденції в газетній журналістиці : навчально-методичний посібник / О. О. Полумисна. – 2-ге вид., доповн. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 36 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено проблеми становлення та функціонування українського інформаційного простору, розвитку сучасної світової та української журналістики під впливом новітніх технологій, вміщено теми, що стосуються специфіки творення медіатексту, жанрових змін в умовах постмодерністського дискурсу.

Ключові слова:

Усний переклад суспільно-політичних текстів

Переглядів:  318
Індекс: 00783
Усний переклад суспільно-політичних текстів : навчально-методичний посібник / Т. Г. Лук’янова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 44 c.

Навчально-методичний посібник складається з шести розділів. Навчальний матеріал надається у формі вправ на закріплення активної лексики, символів, вдосконалення навичок перекладацького скоропису та послідовного перекладу, перекладу з аркуша, вивчення реалій.

Методичні вказівки до роботи над аудіюванням текстів з роману Ч. Діккенса «Great Expectations»

Переглядів:  308
Індекс: 00777
Методичні вказівки до роботи над аудіюванням текстів з роману Ч. Діккенса «Great Expectations» (для студентів 3 курсу денної форми навчання) / уклад. А. С. Птушка, В. О. Шастало. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 48 с.

Методичні вказівки розроблено для здобувачів першого освітнього рівня вищої освіти факультету іноземних мов спеціальності 035 «Філологія» (денна форма навчання). Системна організація методичних вказівок дозволяє ефективно використовувати їх як на практичних заняттях з дисципліни, так і в самостійній роботі здобувачів.

Ключові слова:

Лингвосинергетика

Переглядів:  623
ISBN: 
978-966-285-655-2
Індекс: 00712
Лингвосинергетика : учебник для студентов филологических специальностей высших учебных заведений / Л. С. Пихтовникова, Т. И. Домброван, С. М.  Еникеева, Е. А. Семенец ; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2020. – 360 с.

В учебнике представлены основные направления синергетических исследований в филологии, заложенные украинскими лингвистами: синергетика текста и дискурса, синергетика словообразования и синтаксиса, диахроническая лингвосинергетика, синергетика поэтического идиолекта и медийного дискурса.

Практикум з письмового перекладу текстів суспільно-політичної тематики засобами систем автоматизації перекладу

Переглядів:  442
Індекс: 00724
Практикум з письмового перекладу текстів суспільно-політичної тематики засобами систем автоматизації перекладу: навчально - методичний посібник / А. С. Ольховська. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – 116 с.

Навчально-методичний посібник призначений для розвитку навичок та вмінь письмового перекладу текстів суспільно- політичної тематики із застосуванням сучасних перекладацьких технологій: систем автоматизації перекладу (САТ- інструментів).

Екологія контакту в англомовному дискурсі

Переглядів:  1146
ISBN: 
978-966-285-557-9
Індекс: 00661
Екологія контакту в англомовному дискурсі : монографія / В. О. Самохіна, О. В. Шпак. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 188 с.

Монографію присвячено комунікативній категорії КОНТАКТ, яка досліджується з позицій сучасного напряму – еколінгвістики. У межах цього напряму комунікативну категорію КОНТАКТ розглянуто у різних типах англомовного інституційного і неінституційного дискурсів, в яких вона виявляє сукупність норм та правил мовленнєвої поведінки, організує і регулює комунікативний процес.

Ключові слова:

Історія зарубіжної літератури ХІХ століття

Переглядів:  559
Індекс: 00687
Історія зарубіжної літератури ХІХ століття : методичні вказівки для студентів денної та заочної форм навчання філологічного факультету і факультету іноземних мов / уклад. І. Р. Мурадова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 128 с.

У методичних вказівках подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби ХІХ ст., типології літературно-художніх напрямів і художніх методів (романтизм, реалізм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників ХІХ століття. Розглянуто проблемно- тематичні, жанрові та поетикальні особливості літературних творів означеного періоду.

Get talking!

Переглядів:  707
ISBN: 
978-966-285-597-5
Індекс: 00704
Get talking! – 2 : навчально-методичний посібник / за ред. Полоцької О. О. , Є. О.  Червінко, Е. Ф. Бєляєва, Л. М. Зубкова, І. С. Холмогорцева, Ю. Ф. Шарун, І. М. Авдєєнко, І. А. Ткаля, Н. В. Бевз, Г. Г. Гусєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 172 с.

У посібнику подано завдання з різних тем буденного спілкування, які допомагають розвивати комунікативні вміння. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми з англійської мови на немовних факультетах ХНУ імені В. Н. Каразіна. Структура посібника дозволяє використовувати його головним чином для аудиторної роботи студентів.

Страницы