Preparation Tasks for Masters’ Exam

Переглядів:  772
Індекс: 00104
Котова А. В. Preparation Tasks for Masters’ Exam : навчальний посібник / А. В. Котова, Т. М. Моторнюк, О. І. Скриль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 156 с.

Ці навчальні матеріали призначені для студентів ІV курсів фізичних, фізико-технічних та комп’ютерних спеціальностей університету. У посібнику подано лексичні та граматичні тести для підготовки бакалаврів до іспиту з англійської мови. Матеріал організовано відповідно до вимог даного іспиту.

Введение в литературоведение

Переглядів:  439
Індекс: 00520
Введение в литературоведение : учебно-методический комплекс для студентов 1 курса филологического факультета / Г. Г. Руденко – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 24 с.

Цель пособия – помочь студентам в изучении наиболее актуальных вопросов курса «Введение в литературоведение», а также в подготовке к практическим занятиям и экзаменам, в написании рефератов и контрольных работ. Для студентов 1 курса отделения язык и литература (русский) филологического факультета дневной и заочной форм обучения.

Ключові слова:

Велика Британія. США. Україна

Переглядів:  529
Індекс: 00107
Велика Британія. США. Україна : навчальний посібник / укл. : Скрипнік І. Ю., Фещенко О. В.  – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 132 с.

Навчальний посібник призначений для занять з аспекту «Усна практика» на третьому курсі факультету іноземних мов. Посібник відповідає основним цілям навчання англійської мови на даному етапі та націлений на розширення словникового запасу й розвиток навичок мовлення у студентів. Може бути використаний як для аудиторної, так і самостійної роботи.

Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи

Переглядів:  674
ISBN: 
978-966-285-012-3
Індекс: 00069
Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи : навчальний посібник для студентів 5 курсу факультету іноземних мов освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/спеціаліст» денної форми навчання / О. А. Кальниченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 184 с.

Навчальний посібник є поєднанням авторської розповіді про історію перекладу – від перших згадок про нього у ІІІ тисячолітті до н. е. до Пізньої античності (VII ст. н. е.), від стародавніх Єгипту та Риму до Індії та Китаю – та антології висловлювань про переклад у згаданий період разом із коментарями до них. Переклади текстів давніх авторів належать відомим сучасним філологам-перекладачам А. О.

Матеріали до Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Випуск 2. Оварійка – Ящурячий

Переглядів:  594
ISBN: 
978-966-623-933-7
Індекс: 00077
Сагаровський А. А. Матеріали до Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Випуск 2. Оварійка – Ящурячий / А. А. Сагаровський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 312 с.

Матеріали містять понад 4000 діалектизмів (лексичних, семантичних, фразеологічних, слово- і формотвірних, граматичних, фонетичних й ін.), засвідчених у говірках більше 400 населених пунктів Харківської області. Використано діалектеми, що територіально співвідносяться з Харківщиною, зі Словаря української мови (за ред. Б. Грінченка) й Словника мови творів Г. Квітки-Основ’яненка.

Латинська мова

Переглядів:  1224
ISBN: 
978-966-623-965-8
Індекс: 00096
Шведов С. А. Латинська мова : підручник для студентів гуманітарних факультетів університетів / С. А. Шведов. – 2-ге вид., випр. та доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 388 с.

Мета підручника – надати студентам основні відомості з латинської мови у межах програми як для аудиторного, так і для самостійного її вивчення. Підручник складається з лекцій, які містять теоретичний, практичний, лексичний, фразеологічний та текстовий матеріал.

English for Geologists

Переглядів:  628
ISBN: 
978-966-623-917-7
Індекс: 00099
Черкашина Н. І. English for Geologists : навчальний посібник / Н. І. Черкашина, В. О. Ужик, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 332 с.

Навчальний посібник «English for Geologists» являє собою університетський курс англійської мови для підготовки фахівців з напрямів «Гідрогеологія» та «Геологія».

Deutsch fur Historiker

Переглядів:  605
ISBN: 
978-966-623-969-6
Індекс: 00414
Бєлозьорова О. М. Deutsch fur Historiker : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / О. М. Бєлозьорова, С. М. Корінь. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 144 с.

Посібник розрахований на студентів I i II курсів історичного факультету денної форми навчання. Він складається зі вступного (6 уроків), основного (8 уроків) і додаткового курів (8 уроків).

ENGLISH FOR LAW

Переглядів:  857
Індекс: 00415
Манжос Я. Ю. ENGLISH FOR LAW : навчальний посібник для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право» / Я. ІО. Манжос. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 136 с.

Цєй навчальний посібник відповідає вимогам нової Программ МОН України з англійської мови для професійного спілкування, прийнятій у 2005 p. i призначеній для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право». Посібник адресовано студентам, які досягли рівня володіння мовою В1 за європейською шкалою на початок занять, та допоможе досятти рівня володіння мовою В2 + (С1) після закінчення курсу.

You and Your Life (the world around you)

Переглядів:  448
ISBN: 
978-966-623-941-2
Індекс: 00106
You and Your Life (the world around you) : навчальний посібник з усної практики для студентів 5 курсу заочної форми навчання (друга освіта) факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 2 / І. О. Свердлова, А. С. Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 164 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів денної та заочної форми навчання факультетів іноземних мов і є подальшим кроком на шляху до створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів у зв’язку з інтеграцією української освіти у загальноєвропейську.

Ключові слова:

Страницы