Введение в литературоведение

Переглядів:  513
Індекс: 00520
Введение в литературоведение : учебно-методический комплекс для студентов 1 курса филологического факультета / Г. Г. Руденко – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 24 с.

Цель пособия – помочь студентам в изучении наиболее актуальных вопросов курса «Введение в литературоведение», а также в подготовке к практическим занятиям и экзаменам, в написании рефератов и контрольных работ. Для студентов 1 курса отделения язык и литература (русский) филологического факультета дневной и заочной форм обучения.

Ключові слова:

Велика Британія. США. Україна

Переглядів:  598
Індекс: 00107
Велика Британія. США. Україна : навчальний посібник / укл. : Скрипнік І. Ю., Фещенко О. В.  – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 132 с.

Навчальний посібник призначений для занять з аспекту «Усна практика» на третьому курсі факультету іноземних мов. Посібник відповідає основним цілям навчання англійської мови на даному етапі та націлений на розширення словникового запасу й розвиток навичок мовлення у студентів. Може бути використаний як для аудиторної, так і самостійної роботи.

You and Your Life. Людина та світ довкола

Переглядів:  591
ISBN: 
978-966-623-781-4
Індекс: 00236
Свердлова І. О., Птушка А. С. You and Your Life. Людина та світ довкола. Ч. 1. : навч. посіб. / І. О. Свердлова, А. С. Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 152 с.

Посібник розрахований на студентів факультетів іноземних мов денної та заочної форм навчання і є подальшим кроком на шляху створення навчальних матеріалів для вищої школи у зв’язку з інтеграцією української освіти у загальноєвропейську.

Ключові слова:

Латинська мова

Переглядів:  1346
ISBN: 
978-966-623-965-8
Індекс: 00096
Шведов С. А. Латинська мова : підручник для студентів гуманітарних факультетів університетів / С. А. Шведов. – 2-ге вид., випр. та доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 388 с.

Мета підручника – надати студентам основні відомості з латинської мови у межах програми як для аудиторного, так і для самостійного її вивчення. Підручник складається з лекцій, які містять теоретичний, практичний, лексичний, фразеологічний та текстовий матеріал.

English for Geologists

Переглядів:  703
ISBN: 
978-966-623-917-7
Індекс: 00099
Черкашина Н. І. English for Geologists : навчальний посібник / Н. І. Черкашина, В. О. Ужик, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 332 с.

Навчальний посібник «English for Geologists» являє собою університетський курс англійської мови для підготовки фахівців з напрямів «Гідрогеологія» та «Геологія».

Deutsch fur Historiker

Переглядів:  682
ISBN: 
978-966-623-969-6
Індекс: 00414
Бєлозьорова О. М. Deutsch fur Historiker : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / О. М. Бєлозьорова, С. М. Корінь. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 144 с.

Посібник розрахований на студентів I i II курсів історичного факультету денної форми навчання. Він складається зі вступного (6 уроків), основного (8 уроків) і додаткового курів (8 уроків).

ENGLISH FOR LAW

Переглядів:  938
Індекс: 00415
Манжос Я. Ю. ENGLISH FOR LAW : навчальний посібник для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право» / Я. ІО. Манжос. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 136 с.

Цєй навчальний посібник відповідає вимогам нової Программ МОН України з англійської мови для професійного спілкування, прийнятій у 2005 p. i призначеній для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право». Посібник адресовано студентам, які досягли рівня володіння мовою В1 за європейською шкалою на початок занять, та допоможе досятти рівня володіння мовою В2 + (С1) після закінчення курсу.

You and Your Life (the world around you)

Переглядів:  526
ISBN: 
978-966-623-941-2
Індекс: 00106
You and Your Life (the world around you) : навчальний посібник з усної практики для студентів 5 курсу заочної форми навчання (друга освіта) факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 2 / І. О. Свердлова, А. С. Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 164 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів денної та заочної форми навчання факультетів іноземних мов і є подальшим кроком на шляху до створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів у зв’язку з інтеграцією української освіти у загальноєвропейську.

Ключові слова:

Просте речення в давньоанглійській мові : когнітивно-комунікативний вимір

Переглядів:  554
ISBN: 
978-966-623-987-0
Індекс: 00416
Михайлова О. В. Просте речення в давньоанглійській мові : когнітивно-комунікативний вимір : монографія / О. В. Михайлова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 152 с. – Бібліограф.: – с. 129-151.

У монографії здійснений аналіз синтаксичних, семантичних, когнітивно-граматичних та комунікативно-функціональних характеристик простого речения у їхній взаємодії в мові давньоанглійського періоду із застосуванням традиційного, генеративного, когнітивного й комунікативного методів.

Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття

Переглядів:  1013
Індекс: 00156
Ващенко Ю. А. Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей «Журналістика», «Українська мова і література», «Мова і література (латинська)», «Мова і література (російська)» / Ю. А. Ващенко, І. Р. Мурадова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 188 с.

У навчальному посібнику подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби кінця ХХ – початку ХХ ст., типології літературно-художніх напрямків і художніх методів (натуралізм, імпресіонізм, символізм, естетизм, неоромантизм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників межі століть.

Страницы