Просте речення в давньоанглійській мові : когнітивно-комунікативний вимір

Переглядів:  490
ISBN: 
978-966-623-987-0
Індекс: 00416
Михайлова О. В. Просте речення в давньоанглійській мові : когнітивно-комунікативний вимір : монографія / О. В. Михайлова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 152 с. – Бібліограф.: – с. 129-151.

У монографії здійснений аналіз синтаксичних, семантичних, когнітивно-граматичних та комунікативно-функціональних характеристик простого речения у їхній взаємодії в мові давньоанглійського періоду із застосуванням традиційного, генеративного, когнітивного й комунікативного методів.

Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття

Переглядів:  843
Індекс: 00156
Ващенко Ю. А. Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей «Журналістика», «Українська мова і література», «Мова і література (латинська)», «Мова і література (російська)» / Ю. А. Ващенко, І. Р. Мурадова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 188 с.

У навчальному посібнику подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби кінця ХХ – початку ХХ ст., типології літературно-художніх напрямків і художніх методів (натуралізм, імпресіонізм, символізм, естетизм, неоромантизм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників межі століть.

Українська мова. Завдання для комплексних контрольных робіт (5–9 кл.)

Переглядів:  493
Індекс: 00162
Телехова О. П., Тесленко О. Українська мова. Завдання для комплексних контрольных робіт (5–9 кл.) : посібник для вчителів / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 128 с.

У посібнику пропонуються вправи і завдання з української мови для 5–9 класів, розмежовані за чотирма рівнями і розраховані на 12-бальну систему оцінювання знань і вмінь учнів. Для вчителів-словесників, студентів філологічного факультету.

Основи професійної майстерності перекладача

Переглядів:  706
Індекс: 00173
Ольховська А. С. Основи професійної майстерності перекладача : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова) / А. С. Ольховська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 132 с.

Навчальний посібник пропонує теоретичні засади та практичні рекомендації з формування особистісної складової перекладацької компетентності, компоненти якої утворюють невід’ємну складову професійної майстерності майбутніх перекладачів та виступають одним із чинників успішного працевлаштування за фахом.

Ключові слова:

Страницы