Історія української журналістики

Переглядів:  722
Індекс: 00371
Історія української журналістики : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика» / Н. В. Нечаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

У посібнику викладено історію становлення журналістики на українських землях, показано суспільно-політичну місію преси в розвитку національної свідомості, розкрито типологічні, проблемно-тематичні, жанрово-стилістичні, правові аспекти зародження української журналістики, роль окремих персоналій і часописів у видавничому процесі.

Чинники успішного працевлаштування : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»

Переглядів:  625
Індекс: 00372
Чинники успішного працевлаштування : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика» / Н. В. Нечаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Посібник розкриває теоретико-практичні положення, присвячені правовим аспектам трудового забезпечення випускників вишів роботою, аналізу ринку праці, методикам пошуку роботи і визначення персональної професійної компетентності, правилам оформлення базових аплікаційних документів, ведення ділового спілкування та ін.

Корректура: теоретические аспекты и практические задания

Переглядів:  662
Індекс: 00373
Корректура: теоретические аспекты и практические задания: учебно- методическое пособие для студентов специальности «Язык и литература (русский)» всех форм обучения / сост. С. Л. Попов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 30 с.

В пособии представлены теоретические аспекты корректуры: краткая ее история, важные для осуществления корректуры когнитивные составляющие (память, внимание, восприятие), особенности корректорской вычитки, виды корректорских ошибок, профессиональные обязанности корректора, корректурные знаки.

English for Law Students

Переглядів:  1506
Індекс: 00379
English for Law Students : навчальний посібник / О. І. Скриль, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

Ці навчальні матеріали призначено для студентів-юристів І курсу університету. У посібнику подано тексти та завдання з юриспруденції, які допомагають розвивати комунікативні навички. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова:

Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії

Переглядів:  551
Індекс: 00401
Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії : навчально-методичний посібник для студентів I курсу філологічного факультету (спеціальність – українська мова і література) денної та заочної форм навчання / К. В. Коротич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

Навчально-методична розробка містить завдання підсумкової контрольної роботи й 6 самостійних робіт із найскладніших тем української орфографії. Видання призначене для студентів-філологів денної та заочної форм навчання.

Англійські вербіди в контексті

Переглядів:  903
ISBN: 
978-966-285-143-4
Індекс: 00262
Свердлова І. О. Англійські вербіди в контексті : навчальний посібник / І. О. Свердлова, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 120 с.

Навчальний посібник призначено для формування граматичних навичок за темою «Вербіди» у студентів старших курсів факультету іноземних мов. Посібник створено відповідно до програм навчання з урахуванням новітніх досягнень у галузі педагогічної граматики і особистісно-орієнтованого інтелектуально-розвивального навчання.

Готуємось до кандидатського іспиту з іноземної мови (методичні вказівки з французької мови для молодих науковців)

Переглядів:  585
Індекс: 00307
Готуємось до кандидатського іспиту з іноземної мови (методичні вказівки з французької мови для молодих науковців) : навчально-методичний посібник / уклад. В. Ф. Нестеренко, З. Г. Огнівенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 124 с.

Програма призначена для аспірантів та здобувачів вченого ступеня кандидата наук, її упорядковано згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, ВАК України. У програмі визначено мету і завдання курсу з іноземної мови для підготовки аспірантів і здобувачів до складання кандидатського іспиту.

International Law for students of economics

Переглядів:  695
ISBN: 
978-966-285-032-1
Індекс: 00187
Касьянова В. Г. International Law for students of economics : навчальний посібник / В. Г. Касьянова; ред. І. С. Шевченко. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 204 с.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу «Ділова англійська мова» для студентів старших курсів спеціальностей «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Міжнародна економіка». Посібник також може бути використано у навчальному процесі студентами інших економічних спеціальностей.

Історія зарубіжної літератури ХХ століття

Переглядів:  898
Індекс: 00201
Ващенко Ю. А. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навчальний посібник [для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей «Журналістика», «Українська мова і література», «Мова і література (латинська)», «Мова і література (російська)»] / Ю. А. Ващенко, Г. С. Стовба. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 152 с.

У навчальному посібнику подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби ХХ ст., типології літературно-художніх напрямів і художніх методів (модернізм, постмодернізм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників ХХ століття. Розглянуто проблемно-тематичні, жанрові та поетикальні особливості літературних творів означеного періоду.

Генрих Вильгельмович Ейгер : Аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы. К 90-летию со дня рождения доктора филологических наук профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера

Переглядів:  649
ISBN: 
978-966-285-092-5
Індекс: 00205
Генрих Вильгельмович Ейгер : Аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы. К 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера : монография / сост., общ. ред. Л. С. Пихтовникова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 244 с.

Юбилейная монография, посвященная 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера, содержит его труды разных лет, относящиеся к теории и практике перевода, в которых рассмотрены психолингвистический, когнитивный, коммуникативный, процессуальный и дидактический аспекты перевода, а также его методологические основы.

Страницы