Корректура: теоретические аспекты и практические задания

Переглядів:  639
Індекс: 00373
Корректура: теоретические аспекты и практические задания: учебно- методическое пособие для студентов специальности «Язык и литература (русский)» всех форм обучения / сост. С. Л. Попов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 30 с.

В пособии представлены теоретические аспекты корректуры: краткая ее история, важные для осуществления корректуры когнитивные составляющие (память, внимание, восприятие), особенности корректорской вычитки, виды корректорских ошибок, профессиональные обязанности корректора, корректурные знаки.

English for Law Students

Переглядів:  1473
Індекс: 00379
English for Law Students : навчальний посібник / О. І. Скриль, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

Ці навчальні матеріали призначено для студентів-юристів І курсу університету. У посібнику подано тексти та завдання з юриспруденції, які допомагають розвивати комунікативні навички. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова:

Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії

Переглядів:  535
Індекс: 00401
Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії : навчально-методичний посібник для студентів I курсу філологічного факультету (спеціальність – українська мова і література) денної та заочної форм навчання / К. В. Коротич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

Навчально-методична розробка містить завдання підсумкової контрольної роботи й 6 самостійних робіт із найскладніших тем української орфографії. Видання призначене для студентів-філологів денної та заочної форм навчання.

English for Psychologists

Переглядів:  918
Індекс: 00264
Черниш Т. В. English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого курсу денної та заочної форми навчання факультету психології / Т. В. Черниш, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 212 с.

Навчальний посібник призначено для забезпечення підготовки студентів першого курсу факультету психології до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури, а також для активізації граматичних навичок та формування навичок усного мовлення.

Українська діалектологія

Переглядів:  600
Індекс: 00324
Українська діалектологія : збірник завдань / Р. Л. Сердега, О. В. Ляхова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

У посібнику відповідно до чинної програми з української діалектології для філологічних факультетів вищих навчальних закладів подано завдання до значної частини розділів курсу. Запропоновані завдання спрямовано на формування в студентів навичок і вмінь спостерігати, аналізувати й класифікувати говіркові явища різних рівнів мови.

International Law for students of economics

Переглядів:  673
ISBN: 
978-966-285-032-1
Індекс: 00187
Касьянова В. Г. International Law for students of economics : навчальний посібник / В. Г. Касьянова; ред. І. С. Шевченко. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 204 с.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу «Ділова англійська мова» для студентів старших курсів спеціальностей «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Міжнародна економіка». Посібник також може бути використано у навчальному процесі студентами інших економічних спеціальностей.

Історія зарубіжної літератури ХХ століття

Переглядів:  823
Індекс: 00201
Ващенко Ю. А. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навчальний посібник [для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей «Журналістика», «Українська мова і література», «Мова і література (латинська)», «Мова і література (російська)»] / Ю. А. Ващенко, Г. С. Стовба. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 152 с.

У навчальному посібнику подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби ХХ ст., типології літературно-художніх напрямів і художніх методів (модернізм, постмодернізм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників ХХ століття. Розглянуто проблемно-тематичні, жанрові та поетикальні особливості літературних творів означеного періоду.

Генрих Вильгельмович Ейгер : Аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы. К 90-летию со дня рождения доктора филологических наук профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера

Переглядів:  626
ISBN: 
978-966-285-092-5
Індекс: 00205
Генрих Вильгельмович Ейгер : Аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы. К 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера : монография / сост., общ. ред. Л. С. Пихтовникова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 244 с.

Юбилейная монография, посвященная 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера, содержит его труды разных лет, относящиеся к теории и практике перевода, в которых рассмотрены психолингвистический, когнитивный, коммуникативный, процессуальный и дидактический аспекты перевода, а также его методологические основы.

Синхронний переклад у суспільно-політичній сфері

Переглядів:  1103
Індекс: 00238
Ольховська А. С. Синхронний переклад у суспільно-політичній сфері : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова) / А. С. Ольховська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 156 с.

Навчальний посібник призначено для розвитку навичок та вмінь двостороннього (з англійської мови, українською та навпаки) синхронного перекладу у суспільно-політичній сфері та для засвоєння теоретичних знань, основна увага приділяється особистісній складовій діяльності перекладача-синхроніста.

Синтаксис современного русского языка. Словосочетание. Простое предложение

Переглядів:  673
Індекс: 00249
Чернцова Е. В., Фильчук Т. Ф. Синтаксис современного русского языка. Словосочетание. Простое предложение : учебное пособие для студентов специальности «Язык и литература (русский)» всех форм обучения / Е. В. Чернцова, Т. Ф. Фильчук. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 128 с.

В учебном пособии содержится теоретический материал к курсу «Синтаксис современного русского языка. Словосочетание. Простое предложение» (в 6-ти темах), список литературы к каждой теме, задания для самостоятельной работы студентов и контрольные вопросы.

Ключові слова:

Страницы