Modality in patterns

Переглядів:  805
ISBN: 
978-966-235-203-5
Індекс: 00365
Modality in patterns : навчальний посібник із граматики / І. О. Свердлова, М. В. Рябих, І. Ю. Скрипнік та ін. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 168 с.

Навчальний посібник призначено для формування граматичних навичок з теми «Модальність» у студентів середніх та старших курсів факультетів іноземних мов. Посібник створено відповідно до програм навчання.

Ключові слова:

Історія української журналістики

Переглядів:  613
Індекс: 00371
Історія української журналістики : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика» / Н. В. Нечаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

У посібнику викладено історію становлення журналістики на українських землях, показано суспільно-політичну місію преси в розвитку національної свідомості, розкрито типологічні, проблемно-тематичні, жанрово-стилістичні, правові аспекти зародження української журналістики, роль окремих персоналій і часописів у видавничому процесі.

Чинники успішного працевлаштування : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»

Переглядів:  528
Індекс: 00372
Чинники успішного працевлаштування : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика» / Н. В. Нечаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Посібник розкриває теоретико-практичні положення, присвячені правовим аспектам трудового забезпечення випускників вишів роботою, аналізу ринку праці, методикам пошуку роботи і визначення персональної професійної компетентності, правилам оформлення базових аплікаційних документів, ведення ділового спілкування та ін.

Корректура: теоретические аспекты и практические задания

Переглядів:  553
Індекс: 00373
Корректура: теоретические аспекты и практические задания: учебно- методическое пособие для студентов специальности «Язык и литература (русский)» всех форм обучения / сост. С. Л. Попов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 30 с.

В пособии представлены теоретические аспекты корректуры: краткая ее история, важные для осуществления корректуры когнитивные составляющие (память, внимание, восприятие), особенности корректорской вычитки, виды корректорских ошибок, профессиональные обязанности корректора, корректурные знаки.

English for Law Students

Переглядів:  1356
Індекс: 00379
English for Law Students : навчальний посібник / О. І. Скриль, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

Ці навчальні матеріали призначено для студентів-юристів І курсу університету. У посібнику подано тексти та завдання з юриспруденції, які допомагають розвивати комунікативні навички. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова:

Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії

Переглядів:  458
Індекс: 00401
Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії : навчально-методичний посібник для студентів I курсу філологічного факультету (спеціальність – українська мова і література) денної та заочної форм навчання / К. В. Коротич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

Навчально-методична розробка містить завдання підсумкової контрольної роботи й 6 самостійних робіт із найскладніших тем української орфографії. Видання призначене для студентів-філологів денної та заочної форм навчання.

English for Psychologists

Переглядів:  707
Індекс: 00264
Черниш Т. В. English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого курсу денної та заочної форми навчання факультету психології / Т. В. Черниш, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 212 с.

Навчальний посібник призначено для забезпечення підготовки студентів першого курсу факультету психології до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури, а також для активізації граматичних навичок та формування навичок усного мовлення.

Українська діалектологія

Переглядів:  489
Індекс: 00324
Українська діалектологія : збірник завдань / Р. Л. Сердега, О. В. Ляхова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

У посібнику відповідно до чинної програми з української діалектології для філологічних факультетів вищих навчальних закладів подано завдання до значної частини розділів курсу. Запропоновані завдання спрямовано на формування в студентів навичок і вмінь спостерігати, аналізувати й класифікувати говіркові явища різних рівнів мови.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Переглядів:  533
Індекс: 00326
Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання для студентів негуманітарних факультетів / уклад. Т. О. Валійова, С. М. Валійова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Тестові завдання підібрані відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і призначені для студентів 1 та 2 курсів негуманітарних факультетів. Вправи дають змогу закріпити опрацьований на практичних заняттях матеріал з правопису української мови, а також організувати самостійну роботу студентів.

Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини)

Переглядів:  508
ISBN: 
978-966-285-164-9
Індекс: 00439
Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / А. А. Сагаровський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 228 с.

Робота містить понад 3000 фразеологізмів (у широкому розумінні поняття), засвідчених у говірках 440 населених пунктів Харківської області; частково використано відповідний матеріал (ФО), що територіально співвідноситься з теперішньою Харківщиною, зі Словаря української мови (за ред.. Б. Грінченка) й Словника мови творів Г Квітки-Основ’яненка.

Страницы