English for Law Students

Переглядів:  1450
Індекс: 00379
English for Law Students : навчальний посібник / О. І. Скриль, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

Ці навчальні матеріали призначено для студентів-юристів І курсу університету. У посібнику подано тексти та завдання з юриспруденції, які допомагають розвивати комунікативні навички. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова:

Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії

Переглядів:  525
Індекс: 00401
Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії : навчально-методичний посібник для студентів I курсу філологічного факультету (спеціальність – українська мова і література) денної та заочної форм навчання / К. В. Коротич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

Навчально-методична розробка містить завдання підсумкової контрольної роботи й 6 самостійних робіт із найскладніших тем української орфографії. Видання призначене для студентів-філологів денної та заочної форм навчання.

English for Psychologists

Переглядів:  876
Індекс: 00264
Черниш Т. В. English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого курсу денної та заочної форми навчання факультету психології / Т. В. Черниш, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 212 с.

Навчальний посібник призначено для забезпечення підготовки студентів першого курсу факультету психології до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури, а також для активізації граматичних навичок та формування навичок усного мовлення.

Українська діалектологія

Переглядів:  581
Індекс: 00324
Українська діалектологія : збірник завдань / Р. Л. Сердега, О. В. Ляхова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

У посібнику відповідно до чинної програми з української діалектології для філологічних факультетів вищих навчальних закладів подано завдання до значної частини розділів курсу. Запропоновані завдання спрямовано на формування в студентів навичок і вмінь спостерігати, аналізувати й класифікувати говіркові явища різних рівнів мови.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Переглядів:  604
Індекс: 00326
Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання для студентів негуманітарних факультетів / уклад. Т. О. Валійова, С. М. Валійова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Тестові завдання підібрані відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і призначені для студентів 1 та 2 курсів негуманітарних факультетів. Вправи дають змогу закріпити опрацьований на практичних заняттях матеріал з правопису української мови, а також організувати самостійну роботу студентів.

Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини)

Переглядів:  573
ISBN: 
978-966-285-164-9
Індекс: 00439
Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / А. А. Сагаровський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 228 с.

Робота містить понад 3000 фразеологізмів (у широкому розумінні поняття), засвідчених у говірках 440 населених пунктів Харківської області; частково використано відповідний матеріал (ФО), що територіально співвідноситься з теперішньою Харківщиною, зі Словаря української мови (за ред.. Б. Грінченка) й Словника мови творів Г Квітки-Основ’яненка.

Синергетика в филологических исследованиях

Переглядів:  781
ISBN: 
978-966-285-202-8
Індекс: 00331
Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова, А. Н. Приходько, Е. А. Семенец, В. И. Силантьева, Е. Г. Фоменко, С. Н. Коринь, О. Н. Гончарук, И. М. Яремчук, А. Н. Судья, Н. Н. Пильгуй, Е. В. Богатырева, В. П. Чередниченко, М. В. Залужная, О. А. Анастасьева; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 340 с.

В коллективной монографии представлены основные направления синергетических исследований в филологии, заложенные украинскими лингвистами и литературоведами. Базовые понятия синергетики использованы для выявления механизмов самоорганизации в языковой системе и дискурсе, в проявлении идиостиля авторов литературных произведений.

Ключові слова:

«У него нет лишних подробностей…»: Мир Чехова. Контекст. Интертекст

Переглядів:  673
ISBN: 
978-966-285-247-9
Індекс: 00444
«У него нет лишних подробностей…»: Мир Чехова. Контекст. Интертекст : монография / Т. А. Шеховцова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 196 с.

О Чехове и его творчестве сказано безмерно много, но всегда остаются незамеченные подробности, частности, детали, которые составляют чеховский универсум, отражая и воплощая в себе его важнейшие характеристики. Эта книга – о деталях и подробностях чеховского мира, чеховской поэтики, чеховских литературных связей.

Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе : когнитивный и прагмастилистический аспекты

Переглядів:  596
ISBN: 
978‐966‐285‐215‐8
Індекс: 00337
Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе : когнитивный и прагмастилистический аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, С. Н. Коринь. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 200 с.

Монография посвящена исследованию метафоры и метаметафоры в немецкоязычном художественном дискурсе в когнитивном, прагмастилистическом и синергетическом аспектах. Показана роль метаметафоры как иерархического образования в обогащении смыслами концептов, художественных образов, в построении пространственно‐временных структур художественного дискурса.

Експериментальні методи в психолінгвістиці

Переглядів:  976
Індекс: 00360
Експериментальні методи в психолінгвістиці : методичні вказівки до наукового семінару «Основи психолінгвістики» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Прикладна лінгвістика» / укл. Н. М. Галунова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 28 с.

Важливе місце в системі підготовки студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» займає навчання в наукових семінарах, одним із яких є семінар «Основи психолінгвістики», який передбачає поглиблене вивчення окремих мовознавчих питань і проведення психолінгвістичних експериментів.

Страницы