English for Psychologists

Переглядів:  960
Індекс: 00264
Черниш Т. В. English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого курсу денної та заочної форми навчання факультету психології / Т. В. Черниш, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 212 с.

Навчальний посібник призначено для забезпечення підготовки студентів першого курсу факультету психології до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури, а також для активізації граматичних навичок та формування навичок усного мовлення.

Українська діалектологія

Переглядів:  624
Індекс: 00324
Українська діалектологія : збірник завдань / Р. Л. Сердега, О. В. Ляхова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

У посібнику відповідно до чинної програми з української діалектології для філологічних факультетів вищих навчальних закладів подано завдання до значної частини розділів курсу. Запропоновані завдання спрямовано на формування в студентів навичок і вмінь спостерігати, аналізувати й класифікувати говіркові явища різних рівнів мови.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Переглядів:  637
Індекс: 00326
Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання для студентів негуманітарних факультетів / уклад. Т. О. Валійова, С. М. Валійова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Тестові завдання підібрані відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і призначені для студентів 1 та 2 курсів негуманітарних факультетів. Вправи дають змогу закріпити опрацьований на практичних заняттях матеріал з правопису української мови, а також організувати самостійну роботу студентів.

Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини)

Переглядів:  620
ISBN: 
978-966-285-164-9
Індекс: 00439
Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / А. А. Сагаровський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 228 с.

Робота містить понад 3000 фразеологізмів (у широкому розумінні поняття), засвідчених у говірках 440 населених пунктів Харківської області; частково використано відповідний матеріал (ФО), що територіально співвідноситься з теперішньою Харківщиною, зі Словаря української мови (за ред.. Б. Грінченка) й Словника мови творів Г Квітки-Основ’яненка.

Синергетика в филологических исследованиях

Переглядів:  822
ISBN: 
978-966-285-202-8
Індекс: 00331
Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова, А. Н. Приходько, Е. А. Семенец, В. И. Силантьева, Е. Г. Фоменко, С. Н. Коринь, О. Н. Гончарук, И. М. Яремчук, А. Н. Судья, Н. Н. Пильгуй, Е. В. Богатырева, В. П. Чередниченко, М. В. Залужная, О. А. Анастасьева; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 340 с.

В коллективной монографии представлены основные направления синергетических исследований в филологии, заложенные украинскими лингвистами и литературоведами. Базовые понятия синергетики использованы для выявления механизмов самоорганизации в языковой системе и дискурсе, в проявлении идиостиля авторов литературных произведений.

Ключові слова:

«У него нет лишних подробностей…»: Мир Чехова. Контекст. Интертекст

Переглядів:  704
ISBN: 
978-966-285-247-9
Індекс: 00444
«У него нет лишних подробностей…»: Мир Чехова. Контекст. Интертекст : монография / Т. А. Шеховцова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 196 с.

О Чехове и его творчестве сказано безмерно много, но всегда остаются незамеченные подробности, частности, детали, которые составляют чеховский универсум, отражая и воплощая в себе его важнейшие характеристики. Эта книга – о деталях и подробностях чеховского мира, чеховской поэтики, чеховских литературных связей.

Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе : когнитивный и прагмастилистический аспекты

Переглядів:  636
ISBN: 
978‐966‐285‐215‐8
Індекс: 00337
Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе : когнитивный и прагмастилистический аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, С. Н. Коринь. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 200 с.

Монография посвящена исследованию метафоры и метаметафоры в немецкоязычном художественном дискурсе в когнитивном, прагмастилистическом и синергетическом аспектах. Показана роль метаметафоры как иерархического образования в обогащении смыслами концептов, художественных образов, в построении пространственно‐временных структур художественного дискурса.

Експериментальні методи в психолінгвістиці

Переглядів:  1067
Індекс: 00360
Експериментальні методи в психолінгвістиці : методичні вказівки до наукового семінару «Основи психолінгвістики» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Прикладна лінгвістика» / укл. Н. М. Галунова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 28 с.

Важливе місце в системі підготовки студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» займає навчання в наукових семінарах, одним із яких є семінар «Основи психолінгвістики», який передбачає поглиблене вивчення окремих мовознавчих питань і проведення психолінгвістичних експериментів.

История русской литературы ХІ–ХVIII веков

Переглядів:  556
Індекс: 00449
История русской литературы ХІ–ХVIII веков : учебно-методическое пособие для студентов филологического факультета специальности «Язык и литература (русский)» / Т. А. Шеховцова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 48 с.

Учебно-методическое пособие содержит план-программу лекционных и практических занятий, методические указания, списки рекомендованной литературы и интернет-ресурсов, вопросы для модульного и экзаменационного контроля, а также вспомогательные материалы для иностранных студентов по курсу «История русской литературы ХІ–ХVIII веков» для студентов филологического факультета дневной и заочной форм обу

Modality in patterns

Переглядів:  921
ISBN: 
978-966-235-203-5
Індекс: 00365
Modality in patterns : навчальний посібник із граматики / І. О. Свердлова, М. В. Рябих, І. Ю. Скрипнік та ін. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 168 с.

Навчальний посібник призначено для формування граматичних навичок з теми «Модальність» у студентів середніх та старших курсів факультетів іноземних мов. Посібник створено відповідно до програм навчання.

Ключові слова:

Страницы