Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Часть 1

Переглядів:  751
ISBN: 
978-966-285-121-2
Індекс: 00252
Кошелева И. В. Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Ч. 1 / И. В. Кошелева, Ма Ган. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 120 с.

Сборник (часть 1) предназначен для студентов старших курсов, изучающих китайский язык.

Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Часть 2

Переглядів:  759
ISBN: 
978-966-285-122-9
Індекс: 00253
Кошелева И. В. Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Ч. 2. / И. В. Кошелева, Ма Ган. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 117 с.

Сборник (часть 2) предназначен для преподавателей китайского языка высших учебных заведений.

Англійські вербіди в контексті

Переглядів:  887
ISBN: 
978-966-285-143-4
Індекс: 00262
Свердлова І. О. Англійські вербіди в контексті : навчальний посібник / І. О. Свердлова, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 120 с.

Навчальний посібник призначено для формування граматичних навичок за темою «Вербіди» у студентів старших курсів факультету іноземних мов. Посібник створено відповідно до програм навчання з урахуванням новітніх досягнень у галузі педагогічної граматики і особистісно-орієнтованого інтелектуально-розвивального навчання.

Готуємось до кандидатського іспиту з іноземної мови (методичні вказівки з французької мови для молодих науковців)

Переглядів:  575
Індекс: 00307
Готуємось до кандидатського іспиту з іноземної мови (методичні вказівки з французької мови для молодих науковців) : навчально-методичний посібник / уклад. В. Ф. Нестеренко, З. Г. Огнівенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 124 с.

Програма призначена для аспірантів та здобувачів вченого ступеня кандидата наук, її упорядковано згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, ВАК України. У програмі визначено мету і завдання курсу з іноземної мови для підготовки аспірантів і здобувачів до складання кандидатського іспиту.

Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (9–11 кл.)

Переглядів:  555
Індекс: 00159
Телехова О. П. Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (9–11 кл.). Посібник для студентів і вчителів-філологів / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 64 с.

У посібнику пропонуються завдання для навчальних, контрольних робіт і тематичного оцінювання знань і вмінь учнів з української літератури, розмежовані за чотирма рівнями і узгоджені з 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів. Для студентів філологічного факультету і вчителів-словесників.

Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (5-8 кл.)

Переглядів:  542
Індекс: 00168
Телехова О. П. Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (5–8 кл.). Посібник для студентів і вчителів-філологів / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 72 с.

У посібнику пропонуються завдання для навчальних, контрольних робіт і тематичного оцінювання знань і вмінь учнів з української літератури, розмежовані за чотирма рівнями і узгоджені з 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів. Для студентів філологічного факультету і вчителів-словесників.

Лингвосинергетика : основы и очерк направлений

Переглядів:  756
ISBN: 
978-966-623-921-4
Індекс: 00094
Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика : основы и очерк направлений : монография / Л. С. Пихтовникова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 180 с

Монография посвящена изложению синергетической парадигмы в применении к различным направлениям лингвистики. Суть и проблемы самоорганизации лингвистических объектов освещаются с опорой на общие и инструментальные понятия синергетики, собранные в глоссарии.

Сучасні концепції творчості у перекладі

Переглядів:  817
ISBN: 
978-966-623-907-8
Індекс: 00095
Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія / О. В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 с.

У монографії розглянуто творчість як провідну онтологічну властивість перекладу, що характеризує його діяльнісний та продуктивний аспекти. Запроваджений у роботі комплексний підхід дозволяє переосмислити поняття творчості на новій теоретико-методологічній платформі, сформованій внаслідок взаємодії актуальних наукових принципів антропоцентризму, міждисциплінарності та релятивізму.

Ключові слова:

Знайомтесь: Україна : тексти для читання і розвитку вмінь міжкультурного спілкування

Переглядів:  561
ISBN: 
978-966-623-796-8
Індекс: 00105
Ушакова Н. І. Петров І. В. Знайомтесь : Україна : тексти для читання і розвитку вмінь міжкультурного спілкування / Н. І. Ушакова, І. В. Петров; [за ред. Н. І. Ушакової]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 120 с.

Посібник складається з чотирьох розділів, які містять тексти й систему завдань, спрямованих на розширення лексичного запасу, розвиток навичок читання та міжкультурного спілкування іноземних студентів.

You and Your Life. Людина та світ довкола

Переглядів:  621
ISBN: 
978-966-623-781-4
Індекс: 00236
Свердлова І. О., Птушка А. С. You and Your Life. Людина та світ довкола. Ч. 1. : навч. посіб. / І. О. Свердлова, А. С. Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 152 с.

Посібник розрахований на студентів факультетів іноземних мов денної та заочної форм навчання і є подальшим кроком на шляху створення навчальних матеріалів для вищої школи у зв’язку з інтеграцією української освіти у загальноєвропейську.

Ключові слова:

Страницы