Готуємось до кандидатського іспиту з іноземної мови (методичні вказівки з французької мови для молодих науковців)

Переглядів:  589
Індекс: 00307
Готуємось до кандидатського іспиту з іноземної мови (методичні вказівки з французької мови для молодих науковців) : навчально-методичний посібник / уклад. В. Ф. Нестеренко, З. Г. Огнівенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 124 с.

Програма призначена для аспірантів та здобувачів вченого ступеня кандидата наук, її упорядковано згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, ВАК України. У програмі визначено мету і завдання курсу з іноземної мови для підготовки аспірантів і здобувачів до складання кандидатського іспиту.

International Law for students of economics

Переглядів:  703
ISBN: 
978-966-285-032-1
Індекс: 00187
Касьянова В. Г. International Law for students of economics : навчальний посібник / В. Г. Касьянова; ред. І. С. Шевченко. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 204 с.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу «Ділова англійська мова» для студентів старших курсів спеціальностей «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Міжнародна економіка». Посібник також може бути використано у навчальному процесі студентами інших економічних спеціальностей.

Історія зарубіжної літератури ХХ століття

Переглядів:  905
Індекс: 00201
Ващенко Ю. А. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навчальний посібник [для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей «Журналістика», «Українська мова і література», «Мова і література (латинська)», «Мова і література (російська)»] / Ю. А. Ващенко, Г. С. Стовба. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 152 с.

У навчальному посібнику подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби ХХ ст., типології літературно-художніх напрямів і художніх методів (модернізм, постмодернізм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників ХХ століття. Розглянуто проблемно-тематичні, жанрові та поетикальні особливості літературних творів означеного періоду.

Генрих Вильгельмович Ейгер : Аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы. К 90-летию со дня рождения доктора филологических наук профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера

Переглядів:  654
ISBN: 
978-966-285-092-5
Індекс: 00205
Генрих Вильгельмович Ейгер : Аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы. К 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера : монография / сост., общ. ред. Л. С. Пихтовникова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 244 с.

Юбилейная монография, посвященная 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера, содержит его труды разных лет, относящиеся к теории и практике перевода, в которых рассмотрены психолингвистический, когнитивный, коммуникативный, процессуальный и дидактический аспекты перевода, а также его методологические основы.

Сучасні концепції творчості у перекладі

Переглядів:  869
ISBN: 
978-966-623-907-8
Індекс: 00095
Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія / О. В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 с.

У монографії розглянуто творчість як провідну онтологічну властивість перекладу, що характеризує його діяльнісний та продуктивний аспекти. Запроваджений у роботі комплексний підхід дозволяє переосмислити поняття творчості на новій теоретико-методологічній платформі, сформованій внаслідок взаємодії актуальних наукових принципів антропоцентризму, міждисциплінарності та релятивізму.

Ключові слова:

Знайомтесь: Україна : тексти для читання і розвитку вмінь міжкультурного спілкування

Переглядів:  574
ISBN: 
978-966-623-796-8
Індекс: 00105
Ушакова Н. І. Петров І. В. Знайомтесь : Україна : тексти для читання і розвитку вмінь міжкультурного спілкування / Н. І. Ушакова, І. В. Петров; [за ред. Н. І. Ушакової]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 120 с.

Посібник складається з чотирьох розділів, які містять тексти й систему завдань, спрямованих на розширення лексичного запасу, розвиток навичок читання та міжкультурного спілкування іноземних студентів.

Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (9–11 кл.)

Переглядів:  573
Індекс: 00159
Телехова О. П. Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (9–11 кл.). Посібник для студентів і вчителів-філологів / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 64 с.

У посібнику пропонуються завдання для навчальних, контрольних робіт і тематичного оцінювання знань і вмінь учнів з української літератури, розмежовані за чотирма рівнями і узгоджені з 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів. Для студентів філологічного факультету і вчителів-словесників.

Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (5-8 кл.)

Переглядів:  555
Індекс: 00168
Телехова О. П. Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (5–8 кл.). Посібник для студентів і вчителів-філологів / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 72 с.

У посібнику пропонуються завдання для навчальних, контрольних робіт і тематичного оцінювання знань і вмінь учнів з української літератури, розмежовані за чотирма рівнями і узгоджені з 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів. Для студентів філологічного факультету і вчителів-словесників.

Лингвосинергетика : основы и очерк направлений

Переглядів:  781
ISBN: 
978-966-623-921-4
Індекс: 00094
Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика : основы и очерк направлений : монография / Л. С. Пихтовникова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 180 с

Монография посвящена изложению синергетической парадигмы в применении к различным направлениям лингвистики. Суть и проблемы самоорганизации лингвистических объектов освещаются с опорой на общие и инструментальные понятия синергетики, собранные в глоссарии.

Preparation Tasks for Masters’ Exam

Переглядів:  923
Індекс: 00104
Котова А. В. Preparation Tasks for Masters’ Exam : навчальний посібник / А. В. Котова, Т. М. Моторнюк, О. І. Скриль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 156 с.

Ці навчальні матеріали призначені для студентів ІV курсів фізичних, фізико-технічних та комп’ютерних спеціальностей університету. У посібнику подано лексичні та граматичні тести для підготовки бакалаврів до іспиту з англійської мови. Матеріал організовано відповідно до вимог даного іспиту.

Страницы