Get talking!

Переглядів:  636
ISBN: 
978-966-285-597-5
Індекс: 00704
Get talking! – 2 : навчально-методичний посібник / за ред. Полоцької О. О. , Є. О.  Червінко, Е. Ф. Бєляєва, Л. М. Зубкова, І. С. Холмогорцева, Ю. Ф. Шарун, І. М. Авдєєнко, І. А. Ткаля, Н. В. Бевз, Г. Г. Гусєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 172 с.

У посібнику подано завдання з різних тем буденного спілкування, які допомагають розвивати комунікативні вміння. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми з англійської мови на немовних факультетах ХНУ імені В. Н. Каразіна. Структура посібника дозволяє використовувати його головним чином для аудиторної роботи студентів.

Соціокомунікаційний вимір категорії рекламного персонажа

Переглядів:  611
ISBN: 
978-966-285-391-9
Індекс: 00595
Соціокомунікаційний вимір категорії рекламного персонажа : моно графія / О. Подпружнікова. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 128 с.

У монографії досліджується комунікативна сутність рекламного персонажа, специфіка творення та добору рекламних персонажів відповідно до рекламної мети та особливості залучення при цьому різноманітних креативних рішень.