Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти

Переглядів:  461
ISBN: 
978-966-285-335-3
Індекс: 00504
Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 176 с.

У монографії досліджено англомовну прозову байку в єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і лінгвокогнітивних аспектів.

Соціокомунікаційний вимір категорії рекламного персонажа

Переглядів:  413
ISBN: 
978-966-285-391-9
Індекс: 00595
Соціокомунікаційний вимір категорії рекламного персонажа : моно графія / О. Подпружнікова. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 128 с.

У монографії досліджується комунікативна сутність рекламного персонажа, специфіка творення та добору рекламних персонажів відповідно до рекламної мети та особливості залучення при цьому різноманітних креативних рішень.