Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти

Переглядів:  460
ISBN: 
978-966-285-335-3
Індекс: 00504
Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 176 с.

У монографії досліджено англомовну прозову байку в єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і лінгвокогнітивних аспектів. Системний підхід дозволив дослідити процес самоорганізації дискурсу англомовної прозової байки, виявити синергетичні засади прагмастилістичних характеристик байки, дослідити її композиційно-стилістичну і композиційно-мовленнєву структуру, стильові риси, образи-символи, концепти. Акцентовано увагу на специфіці концептуального представлення тематики байок у англомовних авторів. Досліджено текстові концепти байок та їх фреймову розгортку. Описано механізм створення сатиричних кодів та кодів іносказання в байці, а також мовленнєві стратегії, які базуються на цих кодах. Вперше для англомовної прозової байки визначено синергетичний механізм створення підтексту шляхом його поляризації із текстом. Для наукової роботи філологів: викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів філологічних спеціальностей.