Новітні тенденції в газетній журналістиці

Переглядів:  304
Індекс: 00754
Новітні тенденції в газетній журналістиці : навчально-методичний посібник / О. О. Полумисна. – 2-ге вид., доповн. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 36 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено проблеми становлення та функціонування українського інформаційного простору, розвитку сучасної світової та української журналістики під впливом новітніх технологій, вміщено теми, що стосуються специфіки творення медіатексту, жанрових змін в умовах постмодерністського дискурсу. Виклад матеріалу ґрунтується на новітніх підходах до освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Видання призначене для студентів за спеціальністю «Журналістика» й відбиває основні положення навчального курсу «Новітні тенденції в газетній журналістиці», передбаченого державним освітнім стандартом з відповідної спеціальності.

Ключові слова: