Історія зарубіжної літератури ХІХ століття

Переглядів:  537
Індекс: 00687
Історія зарубіжної літератури ХІХ століття : методичні вказівки для студентів денної та заочної форм навчання філологічного факультету і факультету іноземних мов / уклад. І. Р. Мурадова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 128 с.

У методичних вказівках подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби ХІХ ст., типології літературно-художніх напрямів і художніх методів (романтизм, реалізм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників ХІХ століття. Розглянуто проблемно- тематичні, жанрові та поетикальні особливості літературних творів означеного періоду. Для студентів філологічного факультету й факультету іноземних мов.