Електронна журналістика

Переглядів:  350
Індекс: 00753
Електронна журналістика : навчально-методичний посібник / О. О. Полумисна. – 2-ге вид., переробл. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

У посібнику подано цілісну картину інтернет-журналістики, вміщено теми, які стосуються проблем теорії та історії інтернет- журналістики, правових та юридичних аспектів її існування, жанрової своєрідності, мультимедійних особливостей, принципів роботи журналіста в мережевих ЗМІ, соціальних мережах, блогах.