Фінанси підприємств : методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Переглядів:  298
Індекс: 00796
Фінанси підприємств : методичні рекомендації до виконання курсової роботи / уклад. Н. О. Гнип. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 32 с.

Видання містить рекомендації щодо виконання курсової роботи, які складені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, загальні положення, 3 розділи, у яких подано опис структури курсової роботи, керівництва та захисту курсової роботи, оформлення курсової роботи та додатки.

Ключові слова:

Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни «Банківська система (рівень С- Банківські операції ІІ)»

Переглядів:  241
Індекс: 00804
Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни «Банківська система (рівень С ̶ Банківські операції ІІ)» для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. Н. Г. Вядрова. – Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна ННІ «Каразінський банківський інститут», 2021. – 44 с.

Видання містить рекомендації щодо формування у студентів практичних знань про функціонування банків, засвоєння теоретичних засад та методології проведення банківських операцій і

Ключові слова:

Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах децентралізації в Україні

Переглядів:  854
ISBN: 
978-966-285-230-1
Індекс: 00334
Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах децентралізації в Україні : монографія / кол. авт.; за ред. В. В. Глущенка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 236 c.

У колективній монографії проведено повне та всебічне висвітлення питань відновлення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах здійснення децентралізації фінансових відносин в Україні. Значну увагу приділено закордонному досвіду проведення децентралізації, що може стати у нагоді під час реформування в Україні.