Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві

Переглядів:  347
ISBN: 
978-966-285-498-5
Індекс: 00624
Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві : монографія / О. С. Зубарєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 300 с.

У монографії здійснено концептуалізацію східних духовних практик як феномена життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві. Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до аналізу життєвого світу в історико-соціологічній ретроспективі. Значну увагу приділено перспективам соціологічної інтерпретації концепції «дійсного світу життя» М. Бахтіна.

Ключові слова:

Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального

Переглядів:  196
ISBN: 
978-966-285-547-0
Індекс: 00626
Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального : монографія / О. С. Голіков. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 592 с.

У монографії здійснюється концептуалізація порядку соціального як фабрикованого знаннєвого феномену. Автор, спираючись на широку теоретико-методологічну базу (соціальна антропологія, синтетичні методології, проблематика Іншого, теорії комунікації, дослідження форм суспільної свідомості, соціологія простору), аналізує процеси та модуси конституювання соціального та місця в них знання.

Культура довіри в рекламі та PR технологіях

Переглядів:  387
ISBN: 
978-966-285-369-8
Індекс: 00541
Культура довіри в рекламі та PR технологіях: практикум / О. В. Хижняк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 96 с.

Навчальний посібник містить теоретичний огляд і методичні напрацювання, що пройшли апробацію в процесі викладання автором курсу «Культура довіри в рекламі та PR» для студентів, які навчаються за освітньою програмою бакалавріату спеціальності «реклама та зв’язки з громадськістю».

Ключові слова:

Електронна освіта

Переглядів:  261
ISBN: 
978-966-285-371-1
Індекс: 00553
Електронна освіта : термінологічний словник / кол. авторів ; за ред. В. С. Бакірова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 164 c.

Словник подає статті, що розкривають значення термінів зі сфери електронної освіти. Рекомендується для студентів та викладачів вузів, які освоюють технології електронного навчання, а також для фахівців web-відділів, адміністраторів, редакторів, web-майстрів сайту і всіх тих, хто прагне підвищити свою обізнаність із соціальних питань впровадження і розвитку технологій електронного навчання.

Колективна дія в оптиці соціології

Переглядів:  276
ISBN: 
978-966-285-444-2
Індекс: 00594
Колективна дія в оптиці соціології : монографія / О. В. Хижняк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 340 с.

У монографії розглянуто концепт колективної дії в соціологічному знанні. Визначено ресурс теорії колективної дії в соціологічному вивченні соціальних практик. Напрацьовані теоретичні підходи застосовано для аналізу колективної дії у контексті масової мобілізації і консолідації сучасного українського суспільства.

Конфліктологія

Переглядів:  316
Індекс: 00472
Косуля І. Ю. Конфліктологія : навчально-методичний посібник / І. Ю. Косуля. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 84 с.

Навчально-методичний посібник містить огляд основних питань історії, методології конфліктології, теорії соціального конфлікту, діагностики і вирішення соціальних конфліктів. Посібник також містить теми курсових робіт, тестові завдання та рейтингову систему оцінки знань студентів.

Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід

Переглядів:  215
ISBN: 
978-966-285-426-8
Індекс: 00567
Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід : монографія / О. О. Мусієздов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 348 с.

Зміни традиційних форм солідарності та пошук окремими людьми та групами власної визначеності актуалізують суспільний інтерес до міської ідентичності, яка стає усе більш помітною темою наукових студій. Це зумовлює необхідність побудови концептуального апарату досліджень міської ідентичності, яка має відбуватися з урахуванням нових рис, яких набуває суспільство. Що таке «міська ідентичність»?

Ключові слова:

Конфликтология

Переглядів:  239
ISBN: 
978-966-285-158-8
Індекс: 00291
Нескородев С. Н. Конфликтология : учебное пособие / С. Н. Нескородев. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 196 с.

Учебное пособие содержит теоретико-методологичекие основы конфликтологии. Последовательно раскрыта сущность системного подхода к анализу и управлению конфликтами. Подробно раскрыты различные виды конфликтов, представлены методы анализа конфликтов, техники управления конфликтами.

Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины

Переглядів:  249
ISBN: 
978-966-285-191-5
Індекс: 00346
Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины : коллективная монография / под ред. В. С. Бакирова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 424 с.

В монографии раскрывается роль социокультурных факторов в модернизации высшей школы Украины: социокультурная обусловленность модернизации высшей школы, современные образовательные практики высших учебных заведений в социокультурном аспекте, социокультурные барьеры модернизации высшей школы и пути их преодоления.

Основи політичної соціології

Переглядів:  219
ISBN: 
978-966-285-237-0
Індекс: 00368
Основи політичної соціології : навчальний посібник для студентів соціогуманітарних спеціальностей / М. А. Безносов, Т. М. Дублікаш, А. Д. Литовченко та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 252 с.

У навчальному посібнику викладено основи політичної соціології як дисципліни, що спирається на міждисциплінарні підходи та досягнення. Розглянуто теоретичні засади та методи дослідження, притаманні політичній соціології. Посібник стане у нагоді студентам соціогуманітарних спеціальностей та всім, хто цікавиться соціополітичними проблемами.

Страницы