Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві

Переглядів:  452
ISBN: 
978-966-285-498-5
Індекс: 00624
Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві : монографія / О. С. Зубарєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 300 с.

У монографії здійснено концептуалізацію східних духовних практик як феномена життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві. Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до аналізу життєвого світу в історико-соціологічній ретроспективі. Значну увагу приділено перспективам соціологічної інтерпретації концепції «дійсного світу життя» М. Бахтіна.

Ключові слова:

Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального

Переглядів:  329
ISBN: 
978-966-285-547-0
Індекс: 00626
Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального : монографія / О. С. Голіков. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 592 с.

У монографії здійснюється концептуалізація порядку соціального як фабрикованого знаннєвого феномену. Автор, спираючись на широку теоретико-методологічну базу (соціальна антропологія, синтетичні методології, проблематика Іншого, теорії комунікації, дослідження форм суспільної свідомості, соціологія простору), аналізує процеси та модуси конституювання соціального та місця в них знання.

Культура довіри в рекламі та PR технологіях

Переглядів:  456
ISBN: 
978-966-285-369-8
Індекс: 00541
Культура довіри в рекламі та PR технологіях: практикум / О. В. Хижняк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 96 с.

Навчальний посібник містить теоретичний огляд і методичні напрацювання, що пройшли апробацію в процесі викладання автором курсу «Культура довіри в рекламі та PR» для студентів, які навчаються за освітньою програмою бакалавріату спеціальності «реклама та зв’язки з громадськістю».

Ключові слова:

Електронна освіта

Переглядів:  346
ISBN: 
978-966-285-371-1
Індекс: 00553
Електронна освіта : термінологічний словник / кол. авторів ; за ред. В. С. Бакірова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 164 c.

Словник подає статті, що розкривають значення термінів зі сфери електронної освіти. Рекомендується для студентів та викладачів вузів, які освоюють технології електронного навчання, а також для фахівців web-відділів, адміністраторів, редакторів, web-майстрів сайту і всіх тих, хто прагне підвищити свою обізнаність із соціальних питань впровадження і розвитку технологій електронного навчання.

Колективна дія в оптиці соціології

Переглядів:  371
ISBN: 
978-966-285-444-2
Індекс: 00594
Колективна дія в оптиці соціології : монографія / О. В. Хижняк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 340 с.

У монографії розглянуто концепт колективної дії в соціологічному знанні. Визначено ресурс теорії колективної дії в соціологічному вивченні соціальних практик. Напрацьовані теоретичні підходи застосовано для аналізу колективної дії у контексті масової мобілізації і консолідації сучасного українського суспільства.

Конфліктологія

Переглядів:  436
Індекс: 00472
Косуля І. Ю. Конфліктологія : навчально-методичний посібник / І. Ю. Косуля. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 84 с.

Навчально-методичний посібник містить огляд основних питань історії, методології конфліктології, теорії соціального конфлікту, діагностики і вирішення соціальних конфліктів. Посібник також містить теми курсових робіт, тестові завдання та рейтингову систему оцінки знань студентів.

Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід

Переглядів:  289
ISBN: 
978-966-285-426-8
Індекс: 00567
Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід : монографія / О. О. Мусієздов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 348 с.

Зміни традиційних форм солідарності та пошук окремими людьми та групами власної визначеності актуалізують суспільний інтерес до міської ідентичності, яка стає усе більш помітною темою наукових студій. Це зумовлює необхідність побудови концептуального апарату досліджень міської ідентичності, яка має відбуватися з урахуванням нових рис, яких набуває суспільство. Що таке «міська ідентичність»?

Ключові слова:

Основи політичної соціології

Переглядів:  291
ISBN: 
978-966-285-237-0
Індекс: 00368
Основи політичної соціології : навчальний посібник для студентів соціогуманітарних спеціальностей / М. А. Безносов, Т. М. Дублікаш, А. Д. Литовченко та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 252 с.

У навчальному посібнику викладено основи політичної соціології як дисципліни, що спирається на міждисциплінарні підходи та досягнення. Розглянуто теоретичні засади та методи дослідження, притаманні політичній соціології. Посібник стане у нагоді студентам соціогуманітарних спеціальностей та всім, хто цікавиться соціополітичними проблемами.

Засоби масової комунікації як фактор трансформації сучасного спорту

Переглядів:  276
ISBN: 
978-966-285-216-5
Індекс: 00403
Засоби масової комунікації як фактор трансформації сучасного спорту : монографія / В. І. Лукащук, А. В. Зінюк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 140 с.

У монографії аналізується вплив засобів масової комунікації на трансформацію сучасного спорту/ Сучасні ЗМК поступово стали не тільки інформаторами спортивних заходів, а справжніми їх співавторами», під їх впливом однією з найважливіших ознак спорту стає його візуальний і репрезентативний характер, внаслідок чого спортивне змагання еволюціонує та вступає в симбіоз із шоу-бізнесом і відбувається

Соціальна політика

Переглядів:  233
Індекс: 00405
Соціальна політика : навчальний посібник / І. А. Євдокимова. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. – 184 с.

У навчальному посібнику міститься огляд основних питань історії, теорії та методології аналізу соціальної політики, оволодіння якими є необхідним при підготовці соціологів, фахівців у сфері соціального управління та соціальної роботи. Видання містить авторську програму викладання та методичні матеріали з тем навчального курсу «Соціальна політика».

Ключові слова:

Страницы