Теорія структурації Ентоні Гідденса

Переглядів:  124
Індекс: 00722
Теорія структурації Ентоні Гідденса : навчально-методичний посібник для студентів соціологічного факультету / О. О.  Дейнеко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 96 с.

Теорія структурації – одна з найвідоміших сучасних соціологічних теорій, що дозволяє нам зрозуміти соціальний світ, «відчути» рухливість соціальних структур та познайомитись із «партнерством» діяча і структури.

Соціальна аналітика та соціокультурна експертиза

Переглядів:  125
Індекс: 00723
Соціальна аналітика та соціокультурна експертиза : навчально-методичний посібник / О. О. Дейнеко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 88 с.

Соціальна аналітика та соціокультурна експертиза – практично орієнтований курс, що актуалізує вже здобуті студентами знання у галузі соціологічної теорії, соціології культури, соціології права, аналітичної соціології та методів соціологічних досліджень з метою їхнього застосування для вирішення реальних практичних завдань.

Глобальні проблеми сучасності

Переглядів:  46
ISBN: 
978-966-285-617-0
Індекс: 00732
Глобальні проблеми сучасності : підручник / [кол. авт.]; за ред. В. С. Бакірова (голова), А. П. Голікова, О. А. Довгаль, В. А. Пересадько, В. І. Сідорова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 632 с.

Підручник спрямований на активне вивчення студентами дисципліни «Глобальні проблеми сучасності». У ньому в логічній послідовності розкриваються чинники та причини виникнення глобальних проблем сучасності, їх сутність. Розглядаються можливі шляхи подолання проблем.

Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві

Переглядів:  584
ISBN: 
978-966-285-498-5
Індекс: 00624
Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві : монографія / О. С. Зубарєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 300 с.

У монографії здійснено концептуалізацію східних духовних практик як феномена життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві. Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до аналізу життєвого світу в історико-соціологічній ретроспективі. Значну увагу приділено перспективам соціологічної інтерпретації концепції «дійсного світу життя» М. Бахтіна.

Ключові слова:

Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального

Переглядів:  460
ISBN: 
978-966-285-547-0
Індекс: 00626
Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального : монографія / О. С. Голіков. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 592 с.

У монографії здійснюється концептуалізація порядку соціального як фабрикованого знаннєвого феномену. Автор, спираючись на широку теоретико-методологічну базу (соціальна антропологія, синтетичні методології, проблематика Іншого, теорії комунікації, дослідження форм суспільної свідомості, соціологія простору), аналізує процеси та модуси конституювання соціального та місця в них знання.

Культура довіри в рекламі та PR технологіях

Переглядів:  564
ISBN: 
978-966-285-369-8
Індекс: 00541
Культура довіри в рекламі та PR технологіях: практикум / О. В. Хижняк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 96 с.

Навчальний посібник містить теоретичний огляд і методичні напрацювання, що пройшли апробацію в процесі викладання автором курсу «Культура довіри в рекламі та PR» для студентів, які навчаються за освітньою програмою бакалавріату спеціальності «реклама та зв’язки з громадськістю».

Ключові слова:

Електронна освіта

Переглядів:  541
ISBN: 
978-966-285-371-1
Індекс: 00553
Електронна освіта : термінологічний словник / кол. авторів ; за ред. В. С. Бакірова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 164 c.

Словник подає статті, що розкривають значення термінів зі сфери електронної освіти. Рекомендується для студентів та викладачів вузів, які освоюють технології електронного навчання, а також для фахівців web-відділів, адміністраторів, редакторів, web-майстрів сайту і всіх тих, хто прагне підвищити свою обізнаність із соціальних питань впровадження і розвитку технологій електронного навчання.

Колективна дія в оптиці соціології

Переглядів:  512
ISBN: 
978-966-285-444-2
Індекс: 00594
Колективна дія в оптиці соціології : монографія / О. В. Хижняк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 340 с.

У монографії розглянуто концепт колективної дії в соціологічному знанні. Визначено ресурс теорії колективної дії в соціологічному вивченні соціальних практик. Напрацьовані теоретичні підходи застосовано для аналізу колективної дії у контексті масової мобілізації і консолідації сучасного українського суспільства.

Конфліктологія

Переглядів:  703
Індекс: 00472
Косуля І. Ю. Конфліктологія : навчально-методичний посібник / І. Ю. Косуля. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 84 с.

Навчально-методичний посібник містить огляд основних питань історії, методології конфліктології, теорії соціального конфлікту, діагностики і вирішення соціальних конфліктів. Посібник також містить теми курсових робіт, тестові завдання та рейтингову систему оцінки знань студентів.

Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід

Переглядів:  389
ISBN: 
978-966-285-426-8
Індекс: 00567
Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід : монографія / О. О. Мусієздов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 348 с.

Зміни традиційних форм солідарності та пошук окремими людьми та групами власної визначеності актуалізують суспільний інтерес до міської ідентичності, яка стає усе більш помітною темою наукових студій. Це зумовлює необхідність побудови концептуального апарату досліджень міської ідентичності, яка має відбуватися з урахуванням нових рис, яких набуває суспільство. Що таке «міська ідентичність»?

Ключові слова:

Страницы