Соціологія сім’ї

Переглядів:  299
Індекс: 00768
Соціологія сім’ї : навчально-методичний комплекс / С. М. Вакуленко. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021. – 68 с.

Видання містить авторську програму, плани семінарських занять, орієнтовні теми курсових робіт, завдання для підсумкового й поточного контролю, список джерел із навчальної дисципліни «Соціологія сім’ї» для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Призначене для вдосконалення методичного забезпечення цієї дисципліни.

Ключові слова: