Соціологія сім’ї

Переглядів:  294
Індекс: 00768
Соціологія сім’ї : навчально-методичний комплекс / С. М. Вакуленко. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021. – 68 с.

Видання містить авторську програму, плани семінарських занять, орієнтовні теми курсових робіт, завдання для підсумкового й поточного контролю, список джерел із навчальної дисципліни «Соціологія сім’ї» для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Ключові слова: