Електронна освіта

Переглядів:  992
ISBN: 
978-966-285-371-1
Індекс: 00553
Електронна освіта : термінологічний словник / кол. авторів ; за ред. В. С. Бакірова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 164 c.

Словник подає статті, що розкривають значення термінів зі сфери електронної освіти. Рекомендується для студентів та викладачів вузів, які освоюють технології електронного навчання, а також для фахівців web-відділів, адміністраторів, редакторів, web-майстрів сайту і всіх тих, хто прагне підвищити свою обізнаність із соціальних питань впровадження і розвитку технологій електронного навчання.

Колективна дія в оптиці соціології

Переглядів:  838
ISBN: 
978-966-285-444-2
Індекс: 00594
Колективна дія в оптиці соціології : монографія / О. В. Хижняк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 340 с.

У монографії розглянуто концепт колективної дії в соціологічному знанні. Визначено ресурс теорії колективної дії в соціологічному вивченні соціальних практик. Напрацьовані теоретичні підходи застосовано для аналізу колективної дії у контексті масової мобілізації і консолідації сучасного українського суспільства.

Конфліктологія

Переглядів:  1079
Індекс: 00472
Косуля І. Ю. Конфліктологія : навчально-методичний посібник / І. Ю. Косуля. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 84 с.

Навчально-методичний посібник містить огляд основних питань історії, методології конфліктології, теорії соціального конфлікту, діагностики і вирішення соціальних конфліктів. Посібник також містить теми курсових робіт, тестові завдання та рейтингову систему оцінки знань студентів.

Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід

Переглядів:  702
ISBN: 
978-966-285-426-8
Індекс: 00567
Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід : монографія / О. О. Мусієздов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 348 с.

Зміни традиційних форм солідарності та пошук окремими людьми та групами власної визначеності актуалізують суспільний інтерес до міської ідентичності, яка стає усе більш помітною темою наукових студій. Це зумовлює необхідність побудови концептуального апарату досліджень міської ідентичності, яка має відбуватися з урахуванням нових рис, яких набуває суспільство. Що таке «міська ідентичність»?

Ключові слова:

Засоби масової комунікації як фактор трансформації сучасного спорту

Переглядів:  725
ISBN: 
978-966-285-216-5
Індекс: 00403
Засоби масової комунікації як фактор трансформації сучасного спорту : монографія / В. І. Лукащук, А. В. Зінюк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 140 с.

У монографії аналізується вплив засобів масової комунікації на трансформацію сучасного спорту/ Сучасні ЗМК поступово стали не тільки інформаторами спортивних заходів, а справжніми їх співавторами», під їх впливом однією з найважливіших ознак спорту стає його візуальний і репрезентативний характер, внаслідок чого спортивне змагання еволюціонує та вступає в симбіоз із шоу-бізнесом і відбувається

Соціальна політика

Переглядів:  664
Індекс: 00405
Соціальна політика : навчальний посібник / І. А. Євдокимова. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. – 184 с.

У навчальному посібнику міститься огляд основних питань історії, теорії та методології аналізу соціальної політики, оволодіння якими є необхідним при підготовці соціологів, фахівців у сфері соціального управління та соціальної роботи. Видання містить авторську програму викладання та методичні матеріали з тем навчального курсу «Соціальна політика».

Ключові слова:

Соціологія культури

Переглядів:  911
ISBN: 
978-966-285-264-6
Індекс: 00419
Соціологія культури : навчально-методичний посібник / Ю. Г. Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 136 с.

Пропонований навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми навчального курсу «Соціологія культури», який викладається студентам ІІІ курсу соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Посібник містить програму, конспект лекцій, завдання й рекомендації до семінарських та практичних занять.

Конфликтология

Переглядів:  763
ISBN: 
978-966-285-158-8
Індекс: 00291
Нескородев С. Н. Конфликтология : учебное пособие / С. Н. Нескородев. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 196 с.

Учебное пособие содержит теоретико-методологичекие основы конфликтологии. Последовательно раскрыта сущность системного подхода к анализу и управлению конфликтами. Подробно раскрыты различные виды конфликтов, представлены методы анализа конфликтов, техники управления конфликтами.

Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины

Переглядів:  773
ISBN: 
978-966-285-191-5
Індекс: 00346
Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины : коллективная монография / под ред. В. С. Бакирова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 424 с.

В монографии раскрывается роль социокультурных факторов в модернизации высшей школы Украины: социокультурная обусловленность модернизации высшей школы, современные образовательные практики высших учебных заведений в социокультурном аспекте, социокультурные барьеры модернизации высшей школы и пути их преодоления.

Основи політичної соціології

Переглядів:  685
ISBN: 
978-966-285-237-0
Індекс: 00368
Основи політичної соціології : навчальний посібник для студентів соціогуманітарних спеціальностей / М. А. Безносов, Т. М. Дублікаш, А. Д. Литовченко та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 252 с.

У навчальному посібнику викладено основи політичної соціології як дисципліни, що спирається на міждисциплінарні підходи та досягнення. Розглянуто теоретичні засади та методи дослідження, притаманні політичній соціології. Посібник стане у нагоді студентам соціогуманітарних спеціальностей та всім, хто цікавиться соціополітичними проблемами.

Страницы