Соціологія спорту

Переглядів:  746
ISBN: 
978-966-623-923-8
Індекс: 00138
Лукащук В. І. Соціологія спорту : навч. посіб. / В. І. Лукащук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 336 с.

Навчальний посібник містить авторську програму курсу «Соціологія спорту». Наводяться найважливіші теоретичні відомості з курсу, плани і завдання до практичних занять, програма курсу, питання для обговорення та самоперевірки знань, теми рефератів, тестові завдання, питання до заліку та списки рекомендованої літератури.

Ключові слова:

Європейська теоретична соціологія XX – XXI століття

Переглядів:  752
ISBN: 
978-966-623-998-6
Індекс: 00146
Європейська теоретична соціологія XX – XXI століття : навчальний посібник / М. Д. Култаєва, О. І. Навроцький, І. І. Шеремет. – 2-ге вид., випр. та доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 372 с.

У посібнику розглянуто теоретичні засади не тільки соціологічної класики, але й такі, що вперше пропонуються широкій аудиторії студентів-соціологів. Автори широко застосовують структурно-логічні схеми і таблиці, пропонують питання для самоконтролю. Для студентів-соціологів і аспірантів.

Страницы