Харьковская область, региональное развитие : состояние и перспективы

Переглядів:  298
ISBN: 
978-966-623-834-7
Індекс: 00180
Голиков А. П. Харьковская область, региональное развитие : состояние и перспективы : монография / А. П. Голиков, Н. А. Казакова, М. В. Шуба / Под ред. чл.-кор. НАН Украины, проф. В. С. Бакирова. – X.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 224 с.

Описаны факторы производства, их роль и значение в социально-экономическом развитии региона. Раскрыты проблемы и перспективы развития. Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей, географией, экономикой Харьковщины, специалистов в области региональной политики, преподавателей средних и высших учебных заведений, учащихся.

Свої, чужі, різні : соціокультурна перспектива сприйняття Іншого

Переглядів:  463
ISBN: 
978-966-623-858-3
Індекс: 00239
Свої, чужі, різні : соціокультурна перспектива сприйняття Іншого : монографія / Юлія Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 332 с

Соціокультурний підхід застосований в монографії для розгляду феномену сприйняття Іншого в умовах сучасного полікультурного суспільства.

Українське студентство у пошуках ідентичності

Переглядів:  449
ISBN: 
978-966-623-908-5
Індекс: 00240
Українське студентство у пошуках ідентичності : монографія / за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 520 с.

У монографії на підставі результатів загальноукраїнських досліджень, здійснених кафедрою соціології та соціологічною лабораторією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, аналізується структура та динаміка соціальної ідентичності різних поколінь cтyдентства України часів незалежності. Визначаються соціокультурні підстави формування ідентичностей.

Вступ до соціології

Переглядів:  448
ISBN: 
978-966-623-847-7
Індекс: 00147
Сокурянська Л. Г. Вступ до соціології : навчальний посібник / Л. Г. Сокурянська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 156 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчального курсу «Вступ до соціології та соціальної роботи» та складається з двох розділів, які відповідають першим двом модулям цього курсу.

Політична регіоналістика

Переглядів:  445
ISBN: 
978-966-623-683-1
Індекс: 00208
Панченко Т. В. Політична регіоналістика : навчальний посібник / Т. В. Панченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 188 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми нової галузі наукового знання – політичної регіоналістики, яка досліджує як особливості макрополітичних процесів на регіональному і місцевому рівнях, так і специфічні аспекти регіонального і місцевого управління, щільно пов’язані з процесами загальнонаціонального масштабу.

Соціологія спорту

Переглядів:  434
ISBN: 
978-966-623-923-8
Індекс: 00138
Лукащук В. І. Соціологія спорту : навч. посіб. / В. І. Лукащук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 336 с.

Навчальний посібник містить авторську програму курсу «Соціологія спорту». Наводяться найважливіші теоретичні відомості з курсу, плани і завдання до практичних занять, програма курсу, питання для обговорення та самоперевірки знань, теми рефератів, тестові завдання, питання до заліку та списки рекомендованої літератури.

Ключові слова:

Європейська теоретична соціологія XX – XXI століття

Переглядів:  459
ISBN: 
978-966-623-998-6
Індекс: 00146
Європейська теоретична соціологія XX – XXI століття : навчальний посібник / М. Д. Култаєва, О. І. Навроцький, І. І. Шеремет. – 2-ге вид., випр. та доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 372 с.

У посібнику розглянуто теоретичні засади не тільки соціологічної класики, але й такі, що вперше пропонуються широкій аудиторії студентів-соціологів. Автори широко застосовують структурно-логічні схеми і таблиці, пропонують питання для самоконтролю. Для студентів-соціологів і аспірантів.

Социологическая концепция городской идентичности

Переглядів:  337
ISBN: 
978-966-285-068-0
Індекс: 00195
Мусиездов А. А. Социологическая концепция городской идентичности : [монография] / А. А. Мусиездов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 372 с.

Современное общество характеризуется быстрыми изменениями структур и значений, что приводит к проблематизации существующих идентичностей. В ответ на это люди вынуждены самостоятельно искать собственную определенность, нередко обращаясь в этом поиске к наиболее очевидным критериям.

Страницы