Соціологія культури

Переглядів:  876
ISBN: 
978-966-285-264-6
Індекс: 00419
Соціологія культури : навчально-методичний посібник / Ю. Г. Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 136 с.

Пропонований навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми навчального курсу «Соціологія культури», який викладається студентам ІІІ курсу соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Посібник містить програму, конспект лекцій, завдання й рекомендації до семінарських та практичних занять. Теоретичну перспективу курсу створюють культурно-аналітична традиція, постструктуралістська методологія, соціокультурний підхід. Тематичною перспективою, за допомогою якої проблематика соціології культури розкривається та актуалізується для студентської аудиторії, є культура у відтворенні нерівності та влади у суспільстві. Ціннісні орієнтири курсу визначені принципами толерантності, дотримання прав та свобод особи, протидії будь-яким формам дискримінації. Для студентів денної та заочної форм навчання соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.