Управлінський консалтинг

Переглядів:  296
Індекс: 00774
Управлінський консалтинг : навчально‐методичний посібник для студентів спеціальності 054 «Соціологія» освітньо‐професійних програм «Соціальні технології», «Соціальний менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Т. В. Яковенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 64 с.

Цей навчально‐методичний посібник містить авторську програму й методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Управлінський консалтинг». Призначений для вдосконалення методичного забезпечення в системі підготовки фахівців‐соціологів у закладах вищої освіти.