Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального

Переглядів:  857
ISBN: 
978-966-285-547-0
Індекс: 00626
Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального : монографія / О. С. Голіков. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 592 с.

У монографії здійснюється концептуалізація порядку соціального як фабрикованого знаннєвого феномену. Автор, спираючись на широку теоретико-методологічну базу (соціальна антропологія, синтетичні методології, проблематика Іншого, теорії комунікації, дослідження форм суспільної свідомості, соціологія простору), аналізує процеси та модуси конституювання соціального та місця в них знання. Значну увагу приділено перспективам соціологічного дослідження конституювання влади, порядків, режимів, практик з позицій розширеної соціології знання. Запропоновані різноманітні осі епістемологічного упорядкування знання. Здійснено соціологічну концептуалізацію знання як точки перетину суб’єкта дії, Другого (як конкретного іншого) та Третього (як абстрагованого, узагальненого іншого) в площинах дії, комунікації, означування та речовості, що дозволяє авторові розширити інтерпретацію знання. Монографія шукає своїх читачів серед соціологів, філософів, спеціалістів з проблематики дискурсу та соціального пізнання.