Медична психологія

Переглядів:  10
Індекс: 00734
Медична психологія : навчальний посібник у двох частинах. Частина 1. Загальні питання медичної психології / Т. С. Міщенко, М. В. Савіна, Д. В. Штриголь. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 112 с.

Видання містить теоретичний матеріал для підготовки до практичних занять із медичної психології. Висвітлюються предмет, завдання, структура, основні поняття і методологічні основи медичної психології, особливості методів психологічного дослідження. Розглянуто сучасні підходи до вивчення особистості, пізнавальної й емоційно-вольової сфери.

Медицинский факультет Каразинского университета 1805–1920 годов

Переглядів:  208
ISBN: 
978-966-285-664-4
Індекс: 00720
Медицинский факультет Каразинского университета 1805–1920 годов : монография / И. В. Белозеров, С. И.  Посохов, Е. С. Проценко, М. И. Кириченко ; под общ. ред. И. В. Белозерова. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2020. – 336 с.

Монография посвящена истории становления и развития медицинского факультета в Харьковском университете.

Інтервенційна радіологія в онкохірургії

Переглядів:  96
ISBN: 
978-966-285-660-6
Індекс: 00725
Інтервенційна радіологія в онкохірургії : монографія / кол авт. ; за ред. проф. Ю. В. Авдосьєва, проф. І. В.  Белозьорова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 440 с.: 345 іл.

Монографія є першою в Україні, у якій наведено аналіз сучасної літератури і власні дані з діагностики і лікування хворих із злоякісними пухлинами різної локалізації за допомогою найчастіше використовуваних методів інтервенційної радіології, зокрема рентгенохірургічних втручань.

Surgery, Pediatric Surgery

Переглядів:  230
Індекс: 00683
Surgery, Pediatric Surgery / compliers I. V. Belozyorov, O. M. Kudrevych, D. V. Safronov, B. V. Gilov. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2019. – 140 p.

This manual provides information for the study of surgery. It can be used as an independent study guide. Since the information is presented in the form of theses, it is best to use in combination with other textbooks. It is suitable for medical students, nurses, and allied health students.

Diabetes mellitus in children

Переглядів:  277
Індекс: 00627
Diabetes mellitus in children : methodical recommendations for students of 5th course of medical faculty / compliers O. M. Tsiura, T. O. Holovko. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2019. – 28 p.

The methodical recommendation include traditional parts: introduction, etiology, epidemiology, pathophysiology, classification and clinical manifestations of diabetes mellitus in children at different age. Diagnostic, differential diagnosis, principles of treatment of diabetes mellitus in children were presented.

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей

Переглядів:  247
Індекс: 00637
Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей : метод. рекомендації / уклад. С. Р. Толмачова, В. Г.  Чернуський, І. М. Бессонова, Л. В. Камарчук. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 24 с.

У методичних рекомендаціях викладено причини розвитку виразкової хвороби в дитячому віці, представлена клінічна картина захворювання, розглядаються принципи діагностичного пошуку, критерії діагностики, ускладнення і сучасні методи лікування. Представлено питання для самоконтролю і тестові завдання.

Ключові слова:

Differential diagnosis of inherited, congenital and chronic diseases of respiratory tract in children

Переглядів:  252
Індекс: 00642
Differential diagnosis of inherited, congenital and chronic diseases of respiratory tract in children : methodical recommendations for medical students of the 6th years of study / compliers N. V. Kirianchuk, T. V. Zimnytska, L. O. Rakovska – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2019. – 28 p.

Methodical recommendations are worked out on the basis of the Program of discipline «Pediatrics, children infectious diseases» for students of higher medical educational institutions of III-IV levels of accreditation, authorized by the Ministry of Health of Ukraine. These recommendations are intended for English-speaking medical students of the 6th year of study.

Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

Переглядів:  327
Індекс: 00656
Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві : методичні рекомендації до практичних занять з акушерства для здобувачів вищої освіти V курсу медичного факультету / уклад. О. В. Грищенко, Т. О. Козуб. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 28 с.

Методичні рекомендації містять перелік теоретичних питань з даної теми для самостійної підготовки студентів до практичного заняття, список рекомендованої та додаткової літератури, а також приклад тестових завдань.

Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність

Переглядів:  268
Індекс: 00657
Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність : методичні рекомендації до практичних занять з акушерства для здобувачів вищої освіти V курсу медичного факультету / уклад. О. В. Грищенко, Т. О. Козуб. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 20 с.

Методичні рекомендації містять перелік теоретичних питань з теми «Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність» для самостійної підготовки студентів до практичного заняття, список рекомендованої та додаткової літератури, а також приклад тестових завдань.

Ключові слова:

Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності та у пологах

Переглядів:  290
Індекс: 00658
Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності та у пологах : методичні рекомендації до практичних занять з акушерства для здобувачів вищої освіти V курсу медичного факультету / уклад. О. В. Грищенко, Т. О. Козуб. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 24 с.

Методичні рекомендації містять перелік теоретичних питань з даної теми для самостійної підготовки студентів до практичного заняття, список рекомендованої та додаткової літератури, а також приклад тестових завдань.

Ключові слова:

Страницы