Порушення ритму серця та провідності у дітей

Переглядів:  296
Індекс: 00759
Порушення ритму серця та провідності у дітей : навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету / уклад. В. Г. Чернуський, С. Р. Толмачова, І. М. Бессонова, О. Л.  Говаленкова, В. Л. Кашіна-Ярмак, Г. В. Летяго. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 64 с.

У навчально-методичному посібнику відображені сучасні погляди на патогенетичні механізми, висвітлені клінічні особливості, лікувальна тактика порушень ритму серця та провідності у дітей. Методичний посібник складено відповідно до програми навчальних дисциплін «Пропедевтична педіатрія» і «Педіатрія» для студентів III–VI курсів.

Ключові слова:

Schizophrenia

Переглядів:  235
Індекс: 00775
Schizophrenia : methodical instruction / complies : O. I. Minko, I. V. Linskiy, T. S. Mishchenko. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2020. – 36 p.

Students sometimes begin working in psychiatry with a set of preconceptions about what it is – preconceptions shaped by the fact that information about psychiatry is omnipresent in popular culture. Schizophrenia is very serious mental illness.

Respiratory diseases in newborns

Переглядів:  219
Індекс: 00779
Respiratory diseases in newborns : methodical recommendations for students of 5th course of medical faculty / comp. K. V. Voloshyn, O. V. Buznytska. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2020. – 36 p.

Methodical recommendations are worked out on the basis of the Program of discipline of “Pediatrics, children infectious diseases” for students of higher medical educational institutions of III–IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. These recommendations are intended for the 5th years English-speaking medical students.

Physical development of child

Переглядів:  223
Індекс: 00780
Physical development of child : methodical recommendations for medical students of 3rd year of study / compil. N. S. Shevchenko, D. E. Kaduk. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2020. – 24 p.

Methodical recommendations are worked out on the basis of Programs of discipline «Propaedeutic to pediatrics» for students of higher medical educational institutions of III–IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. These recommendations are intended for English–speaking medical students of the 3rd year.

Ключові слова:

Hemorrhagic disease of the newborn

Переглядів:  236
Індекс: 00785
Hemorrhagic disease of the newborn : methodical recommendations students of the 5th year of the medical faculty / compliers N. V. Krutenko, K. V. Voloshyn. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2020. – 28 p.

Methodical recommendations are worked out on the basis of the Program of discipline of «Pediatrics, children infectious diseases» for students of higher medical educational institutions of III–IV accreditation levels, authorized by Ministry of Health of Ukraine. These recommendations are intended for the 5th years English speaking medical students.

Ключові слова:

Медицинский факультет Каразинского университета 1805–1920 годов

Переглядів:  574
ISBN: 
978-966-285-664-4
Індекс: 00720
Медицинский факультет Каразинского университета 1805–1920 годов : монография / И. В. Белозеров, С. И.  Посохов, Е. С. Проценко, М. И. Кириченко ; под общ. ред. И. В. Белозерова. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2020. – 336 с.

Монография посвящена истории становления и развития медицинского факультета в Харьковском университете.

Endocrine system in children

Переглядів:  196
Індекс: 00807
Endocrine system in children : methodical recommendations for students 3 d course of medical faculty / comp. T. Y. Cherednikova, O. N. Tsiura. – Kharkiv : V. N.  Karazin Kharkiv National University, 2020. – 24 p.

Methodical recommendations is worked out on the basis of the Program of discipline of «Propaedeutics of pediatrics» for students of higher medical educational institutions of III–IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. This recommendation is intended for the 3d years English-speaking medical students.

Інтервенційна радіологія в онкохірургії

Переглядів:  403
ISBN: 
978-966-285-660-6
Індекс: 00725
Інтервенційна радіологія в онкохірургії : монографія / кол авт. ; за ред. проф. Ю. В. Авдосьєва, проф. І. В.  Белозьорова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 440 с.: 345 іл.

Монографія є першою в Україні, у якій наведено аналіз сучасної літератури і власні дані з діагностики і лікування хворих із злоякісними пухлинами різної локалізації за допомогою найчастіше використовуваних методів інтервенційної радіології, зокрема рентгенохірургічних втручань.

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей

Переглядів:  577
Індекс: 00637
Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей : метод. рекомендації / уклад. С. Р. Толмачова, В. Г.  Чернуський, І. М. Бессонова, Л. В. Камарчук. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 24 с.

У методичних рекомендаціях викладено причини розвитку виразкової хвороби в дитячому віці, представлена клінічна картина захворювання, розглядаються принципи діагностичного пошуку, критерії діагностики, ускладнення і сучасні методи лікування. Представлено питання для самоконтролю і тестові завдання.

Ключові слова:

Differential diagnosis of inherited, congenital and chronic diseases of respiratory tract in children

Переглядів:  572
Індекс: 00642
Differential diagnosis of inherited, congenital and chronic diseases of respiratory tract in children : methodical recommendations for medical students of the 6th years of study / compliers N. V. Kirianchuk, T. V. Zimnytska, L. O. Rakovska – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2019. – 28 p.

Methodical recommendations are worked out on the basis of the Program of discipline «Pediatrics, children infectious diseases» for students of higher medical educational institutions of III-IV levels of accreditation, authorized by the Ministry of Health of Ukraine. These recommendations are intended for English-speaking medical students of the 6th year of study.

Страницы