Медицинская химия. Модуль II. Физическая и коллоидная химия : лабораторные работы и задачи

Переглядів:  619
Індекс: 00523
Медицинская химия. Модуль II. Физическая и коллоидная химия : лабораторные работы и задачи / [В. В. Марков, Н. А. Леонова, О. Ю. Коновалова, Н. В. Бондарев]. – Х. : ХНУ имени В. Н.  Каразина, 2016. – 100 с.

Научно-методическое руководство содержит лабораторные работы, теоретическое обоснование к ним, контрольные вопросы и задачи по курсу медицинской химии (Модуль II. Физическая и коллоидная химия) для студентов медицинского факультета с обучением на русском языке.

Ключові слова:

Остеоартроз у підлітків : діагностика, механізми розвитку, лікування

Переглядів:  690
ISBN: 
978-966-285-129-8
Індекс: 00370
Остеоартроз у підлітків : діагностика, механізми розвитку, лікування : монографія / кол. авт. ; за ред. М. М. Коренєва, І. С. Лебець, Н. С. Шевченко. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. − 176 с.

У монографії представлено дані 12-річного дослідження проявів,механізмів формування та лікування остеоартрозу у підлітків. Наведено клінічні, рентгенологічні, ехосонографічні характеристики захворювання. Подано фактори ризику та основні ланки формування хвороби. Запропоновано сучасні підходи до реабілітації хворих із використанням розроблених технологій.

Ключові слова:

Foundations of biological chemistry (Tutorial on biochemistry for foreign students of medical department of higher education institutions)

Переглядів:  512
ISBN: 
978-966-285-120-5
Індекс: 00380
Foundations of biological chemistry (Tutorial on biochemistry for foreign students of medical department of higher education institutions) / Davydov V. V.,  Bozhkov A. I.,  Rudko N. P.  – Kharkov. : V. N. Karazin Kharkov National University, 2015. – 400 p., ill. 315, tabl. 14.

The tutorial is written according to the approved curriculum in biological chemistry for students specializing in Medicine, specialty 7.12010001. It contains illustrated text of lectures on biochemistry as well as list of references which can be used by students for profound learning of biochemistry.

Scheme of pediatrics case history writing

Переглядів:  608
Індекс: 00398
Scheme of pediatrics case history writing. Module 1. The most frequent somatic diseases in children student’s case history (SCH) : methodical recommendations for students 4th course of medical faculty / M. M. Korenev, L. O. Rakovska, T. V. Zimnytska etc. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2015. – 28 p.

Methodical recommendations is worked out on the basis of the Program of discipline «Pediatrics» for students of higher medical educational institutions of III–IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. This recommendation is intended for English-speaking medical students of the fourth year for pediatrics case history writing.

Handbook for self-study of pediatrics

Переглядів:  597
Індекс: 00399
Handbook for self-study of pediatrics. Module 1. The most frequent somatic diseases in children: Teaching aid for students of the fourth year medical faculty / M. M. Korenev, L. O. Rakovska, V. V. Khrystosenko. – Kh. : V. N. Karazin Kharkiv national university, 2015. – 108 p.

Handbook is worked out on the basis of the Program of discipline "Pediatrics" for students of higher medical educational institutions of III-IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. This manual is intended for English-speaking medical students of the fourth year for individual preparation for practical classes in pediatrics.

Профілактика і лікування захворювань, що сприяють порушенню слуху у дітей

Переглядів:  595
Індекс: 00423
Профілактика і лікування захворювань, що сприяють порушенню слуху у дітей : навчально-методичний посібник із дисципліни «Основи медичних знань» / уклад. Л. В. Григор’єва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 80 с.

Навчально-методичний посібник має своєю метою допомогти студентам, майбутнім педагогам, заглибити і розширити свої знання з проблеми порушення слуху у дітей, ознайомившись з сучасними аспектами етіопатогенезу, особливостями клінічних проявів, лікування і профілактичних заходів найбільш поширених захворювань вуха у дітей, небезпечних щодо можливих порушень слуху.

Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction

Переглядів:  712
Індекс: 00271
Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction = Фізіологія людини. Модуль 4. Фізіологія травної системи та нирок. Ендокринологія та репродукція : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 148 с. – Англ. мовою.

Четвертий модуль містить інформацію щодо механізмів функціонування та нервово-гуморальної регуляції шлунково-кишкового тракту, видільної системи, особливостей функціонування ендокринних органів, чоловічої і жіночої репродуктивної системи.

Нормальная физиология. Модуль 3. Физиология клеток крови, иммунитет, коагуляция крови, физиология сердечно-сосудистой системы, физиология дыхательной системы

Переглядів:  811
Індекс: 00305
Забродский Р. Ф. Нормальная физиология. Модуль 3. Физиология клеток крови, иммунитет, коагуляция крови, физиология сердечно-сосудистой системы, физиология дыхательной системы : учебное пособие / Р. Ф. Забродский. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 176 с.

В третьем модуле описаны принципы организации, характеристики и механизмы функционирования клеток крови, иммунной системы, коагуляции крови, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Состоит из восьми тем, содержащих лекционный и иллюстрационный материал, перечень общих вопросов и задания для самостоятельной работы модульного контроля.

Ключові слова:

Нормальная физиология. Модуль 4. Физиология пищеварительной системы, метаболизма, терморегуляции. Физиология почек и водно-солевого обмена. Физиология эндокринной и репродуктивной систем

Переглядів:  882
Індекс: 00330
Забродский Р. Ф. Нормальная физиология. Модуль 4. Физиология пищеварительной системы, метаболизма, терморегуляции. Физиология почек и водно-солевого обмена. Физиология эндокринной и репродуктивной систем : учебное пособие / Р. Ф. Забродский. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 220 с.

В четвертом модуле описаны принципы организации, характеристики и механизмы функционирования ЖКТ, почек, эндокринной и репродуктивной систем. Состоит из шести тем, содержащих лекционный и иллюстрационный материал, перечень актуальных вопросов и задания для самостоятельной работы модульного контроля.

Науково-методичні засади та валеологічний супровід навчання студентів з особливими освітніми потребами (слабозорі)

Переглядів:  683
Індекс: 00344
Гончаренко М. С. Науково-методичні засади та валеологічний супровід навчання студентів з особливими освітніми потребами (слабозорі) : навч. посіб. / М. С. Гончаренко, Н. В. Самойлова, Н. Г. Кучук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

У посібнику розглянуто науково-методичні засади та методи валеологічного супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами, зокрема з порушенням зору, із застосуванням розробленої системи діагностики та моніторингу соціально-духовних, психологічних та фізіологічних особливостей стану здоров’я студентів.

Страницы