Human Physiology. Module 3. Circulatory and Respiratory Physiology = Фізіологія людини. Модуль 3. Фізіологія циркуляторної та дихальної системи

Переглядів:  285
Індекс: 00246
Шех В. Є. Human Physiology. Module 3. Circulatory and Respiratory Physiology = Фізіологія людини. Модуль 3. Фізіологія циркуляторної та дихальної системи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с. – Англ. мовою.

У третьому модулі подано матеріали щодо функціональної організації та принципових механізмів серцево-судинної і дихальної системи. Серцево-судинна система складається з крові, серця та кровоносних судин. Все це подано у цьому посібнику. Структура та функції лімфатичної системи подано коротко. Основні функціональні принципи дихальної системи подано в подробицях.

Medical microbiology. Morphology and physiology of microorganisms. Infection.

Переглядів:  204
Індекс: 00270
Medical microbiology. Morphology and physiology of microorganisms. Infection. Immunity : A Textbook for Practice. – 2-nd ed. / Рopov N. N. , Malanchuk S. G. , Sanina  E. S. , Ognivenko E. V. , Grechishkina J. O. , Lyadova T. I. , Volobueva O. V.  – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2014. – 78 p.

In this textbook we have attempted to meet the need for condensed and readily accessible information about bacteria as agents of human disease. Book describes bacteria structure, metabolism, culture media, staining techniques, sterilization principles.

Цитогенетика людини

Переглядів:  307
ISBN: 
978-966-285-160-1
Індекс: 00300
Багацька Н. В. Цитогенетика людини : навч. посіб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 164 с.

Навчальний посібник призначається для студентів біологічних і медичних спеціальностей. Складений відповідно до програми курсу «Цитогенетика людини». Основна увага приділяється методу цитогенетичного аналізу, який застосовується для встановлення каріотипу людини в нормі та при різних патологічних станах.

Handbook for self-study of pediatrics

Переглядів:  201
Індекс: 00313
Handbook for self-study of pediatrics. Module 1. The most frequent somatic diseases in children: Teaching aid for students of the fourth year medical faculty / M. M. Korenev, L. O. Rakovska, V. V. Khrystosenko. – Kh. : V. N.  Karazin Kharkiv national university, 2015. – 108 p.

Handbook is worked out on the basis of the Program of discipline "Pediatrics" for students of higher medical educational institutions of III–IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. This manual is intended for English-speaking medical students of the fourth year for individual preparation for practical classes in pediatrics.

Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки

Переглядів:  258
ISBN: 
978-966-285-059-8
Індекс: 00154
Бойко В. В. Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки : навчальний посібник / В. В. Бойко, І. В. Белозьоров, В. О. Шапринський та ін.; за ред. В. В. Бойка, І. В. Белозьорова, В. О. Шапринського. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 180 с.

Видання присвячене надзвичайно актуальній проблемі невідкладної хірургії – гострій непрохідності кишки. В навчальному посібнику висвітлено сучасні дані про патогенез непрохідності, її класифікацію. Описано клініку різних видів непрохідності. Викладено показання до застосування ендоскопічних методів діагностики.

Підготовка молодших школярів до здорового способу життя на уроках основ здоров’я

Переглядів:  227
Індекс: 00316
Підготовка молодших школярів до здорового способу життя на уроках основ здоров’я : посібник для вчителя / В. І. Шахненко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 96 с.

Посібник для вчителя містить теоретичні положення про здоров’я людини та його складові, їхній зв’язок та взаємовплив в організмі, нові підходи до тлумачення здорового способу життя учнів як сукупність його складових – чинників здоров’я.

Визначення давності ушкоджень черевної порожнини та заочеревинного простору ультразвуковими методами

Переглядів:  196
ISBN: 
978-966-285-077-2
Індекс: 00202
Бабкіна О. П. Визначення давності ушкоджень черевної порожнини та заочеревинного простору ультразвуковими методами : навчальний посібник / О. П. Бабкіна, О. І. Герасименко, І. В. Белозьоров, Н. К. Казімірко, Г. І. Андрєєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 80 с.

Навчальний посібник присвячений розробці критеріїв визначення давності виникнення травми органів черевної порожнини та заочеревинного простору у травмованих та осіб, які загинули внаслідок сполученої травми за комплексом ультразвукових показників травмованих та інтактних органів.

Ключові слова:

Human Physiology Laboratory Manual. Практикум з фізіології людини

Переглядів:  286
Індекс: 00229
Human Physiology Laboratory Manual = Практикум з фізіології людини : Навч.-метод, посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец, вищих навч. закл. / Т. О. Чугай, Ю. О. Тищенко, В. Є. Шех. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 95 с. – Англ. мовою.

У навчально-методичному посібнику, викладеному англійською мовою, подано матеріали для проведення практичних занять з фізіології. Навчально-методичний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання та охоплює матеріали щодо всіх модулів курсу. Видання містить опис лабораторних робіт за програмою курсу фізіології.

Нормальная физиология. Модуль 1. Общая физиология возбудимых тканей. Физиология скелетных и гладких мышц

Переглядів:  390
Індекс: 00233
Нормальная физиология. Модуль 1. Общая физиология возбудимых тканей. Физиология скелетных и гладких мышц : курс лекций для студ. мед.-биол. спец. высших учеб. завед. / В. А. Бондаренко, Р. Ф. Забродский, Т. А. Чугай. – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 70 с.

В пособие описаны характеристики и механизмы функционирования возбудимых тканей – нервной и мышечной. Состоит из семи тем, содержащих лекционный и иллюстрационный материал, перечень общих вопросов, задач и тестов для модульного контроля. Для студентов медицинских и биологических специальностей.

Ключові слова:

Формування основ здорового способу життя учнів початкової школи : теорія і практика (дидактичний аспект)

Переглядів:  299
Індекс: 00051
Шахненко В. І. Формування основ здорового способу життя учнів початкової школи : теорія і практика (дидактичний аспект) : навч. посіб. / В. І. Шахненко – Вид. 4-є, допов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 268 с.

Науково-методичний посібник містить теоретичні положення про здоровий спосіб життя, його складові частини та дидактичні матеріали (оповідання, казки, притчі) для їх використання на уроках основ здоров’я, валеології та в позакласній виховній роботі зі збереження, зміцнення, формування, відтворення й передачі здоров’я у майбутньому.

Страницы