Scheme of pediatrics case history writing

Переглядів:  608
Індекс: 00398
Scheme of pediatrics case history writing. Module 1. The most frequent somatic diseases in children student’s case history (SCH) : methodical recommendations for students 4th course of medical faculty / M. M. Korenev, L. O. Rakovska, T. V. Zimnytska etc. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2015. – 28 p.

Methodical recommendations is worked out on the basis of the Program of discipline «Pediatrics» for students of higher medical educational institutions of III–IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. This recommendation is intended for English-speaking medical students of the fourth year for pediatrics case history writing.

Handbook for self-study of pediatrics

Переглядів:  597
Індекс: 00399
Handbook for self-study of pediatrics. Module 1. The most frequent somatic diseases in children: Teaching aid for students of the fourth year medical faculty / M. M. Korenev, L. O. Rakovska, V. V. Khrystosenko. – Kh. : V. N. Karazin Kharkiv national university, 2015. – 108 p.

Handbook is worked out on the basis of the Program of discipline "Pediatrics" for students of higher medical educational institutions of III-IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. This manual is intended for English-speaking medical students of the fourth year for individual preparation for practical classes in pediatrics.

Профілактика і лікування захворювань, що сприяють порушенню слуху у дітей

Переглядів:  595
Індекс: 00423
Профілактика і лікування захворювань, що сприяють порушенню слуху у дітей : навчально-методичний посібник із дисципліни «Основи медичних знань» / уклад. Л. В. Григор’єва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 80 с.

Навчально-методичний посібник має своєю метою допомогти студентам, майбутнім педагогам, заглибити і розширити свої знання з проблеми порушення слуху у дітей, ознайомившись з сучасними аспектами етіопатогенезу, особливостями клінічних проявів, лікування і профілактичних заходів найбільш поширених захворювань вуха у дітей, небезпечних щодо можливих порушень слуху.

Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction

Переглядів:  712
Індекс: 00271
Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction = Фізіологія людини. Модуль 4. Фізіологія травної системи та нирок. Ендокринологія та репродукція : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 148 с. – Англ. мовою.

Четвертий модуль містить інформацію щодо механізмів функціонування та нервово-гуморальної регуляції шлунково-кишкового тракту, видільної системи, особливостей функціонування ендокринних органів, чоловічої і жіночої репродуктивної системи.

Нормальная физиология. Модуль 3. Физиология клеток крови, иммунитет, коагуляция крови, физиология сердечно-сосудистой системы, физиология дыхательной системы

Переглядів:  811
Індекс: 00305
Забродский Р. Ф. Нормальная физиология. Модуль 3. Физиология клеток крови, иммунитет, коагуляция крови, физиология сердечно-сосудистой системы, физиология дыхательной системы : учебное пособие / Р. Ф. Забродский. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 176 с.

В третьем модуле описаны принципы организации, характеристики и механизмы функционирования клеток крови, иммунной системы, коагуляции крови, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Состоит из восьми тем, содержащих лекционный и иллюстрационный материал, перечень общих вопросов и задания для самостоятельной работы модульного контроля.

Ключові слова:

Handbook for self-study of pediatrics

Переглядів:  554
Індекс: 00313
Handbook for self-study of pediatrics. Module 1. The most frequent somatic diseases in children: Teaching aid for students of the fourth year medical faculty / M. M. Korenev, L. O. Rakovska, V. V. Khrystosenko. – Kh. : V. N.  Karazin Kharkiv national university, 2015. – 108 p.

Handbook is worked out on the basis of the Program of discipline "Pediatrics" for students of higher medical educational institutions of III–IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. This manual is intended for English-speaking medical students of the fourth year for individual preparation for practical classes in pediatrics.

Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки

Переглядів:  651
ISBN: 
978-966-285-059-8
Індекс: 00154
Бойко В. В. Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки : навчальний посібник / В. В. Бойко, І. В. Белозьоров, В. О. Шапринський та ін.; за ред. В. В. Бойка, І. В. Белозьорова, В. О. Шапринського. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 180 с.

Видання присвячене надзвичайно актуальній проблемі невідкладної хірургії – гострій непрохідності кишки. В навчальному посібнику висвітлено сучасні дані про патогенез непрохідності, її класифікацію. Описано клініку різних видів непрохідності. Викладено показання до застосування ендоскопічних методів діагностики.

Підготовка молодших школярів до здорового способу життя на уроках основ здоров’я

Переглядів:  573
Індекс: 00316
Підготовка молодших школярів до здорового способу життя на уроках основ здоров’я : посібник для вчителя / В. І. Шахненко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 96 с.

Посібник для вчителя містить теоретичні положення про здоров’я людини та його складові, їхній зв’язок та взаємовплив в організмі, нові підходи до тлумачення здорового способу життя учнів як сукупність його складових – чинників здоров’я.

Визначення давності ушкоджень черевної порожнини та заочеревинного простору ультразвуковими методами

Переглядів:  566
ISBN: 
978-966-285-077-2
Індекс: 00202
Бабкіна О. П. Визначення давності ушкоджень черевної порожнини та заочеревинного простору ультразвуковими методами : навчальний посібник / О. П. Бабкіна, О. І. Герасименко, І. В. Белозьоров, Н. К. Казімірко, Г. І. Андрєєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 80 с.

Навчальний посібник присвячений розробці критеріїв визначення давності виникнення травми органів черевної порожнини та заочеревинного простору у травмованих та осіб, які загинули внаслідок сполученої травми за комплексом ультразвукових показників травмованих та інтактних органів.

Ключові слова:

Medical microbiology. General and special virology

Переглядів:  667
Індекс: 00226
Medical microbiology. General and special virology: A Textbook / N. N. Popov, S. G. Malanchuk, E. S. Sanina, E. V. Ognivenko, J. O. Grechishkina, T. I. Lyadova, О. V. Volobueva. ‒ Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2014. ‒ 132 p.

In this textbook we have attempted to meet the need for condensed and readily accessible information about viruses as agents of human disease. We hope that this book will provide useful information for all health-care professionals, in particular practising physicians, medical and nursing students, interns and residents.

Страницы