Остеоартроз у підлітків : діагностика, механізми розвитку, лікування

Переглядів:  272
ISBN: 
978-966-285-129-8
Індекс: 00370
Остеоартроз у підлітків : діагностика, механізми розвитку, лікування : монографія / кол. авт. ; за ред. М. М. Коренєва, І. С. Лебець, Н. С. Шевченко. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. − 176 с.

У монографії представлено дані 12-річного дослідження проявів,механізмів формування та лікування остеоартрозу у підлітків. Наведено клінічні, рентгенологічні, ехосонографічні характеристики захворювання. Подано фактори ризику та основні ланки формування хвороби. Запропоновано сучасні підходи до реабілітації хворих із використанням розроблених технологій.

Ключові слова:

Foundations of biological chemistry (Tutorial on biochemistry for foreign students of medical department of higher education institutions)

Переглядів:  152
ISBN: 
978-966-285-120-5
Індекс: 00380
Foundations of biological chemistry (Tutorial on biochemistry for foreign students of medical department of higher education institutions) / Davydov V. V.,  Bozhkov A. I.,  Rudko N. P.  – Kharkov. : V. N. Karazin Kharkov National University, 2015. – 400 p., ill. 315, tabl. 14.

The tutorial is written according to the approved curriculum in biological chemistry for students specializing in Medicine, specialty 7.12010001. It contains illustrated text of lectures on biochemistry as well as list of references which can be used by students for profound learning of biochemistry.

Scheme of pediatrics case history writing

Переглядів:  205
Індекс: 00398
Scheme of pediatrics case history writing. Module 1. The most frequent somatic diseases in children student’s case history (SCH) : methodical recommendations for students 4th course of medical faculty / M. M. Korenev, L. O. Rakovska, T. V. Zimnytska etc. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2015. – 28 p.

Methodical recommendations is worked out on the basis of the Program of discipline «Pediatrics» for students of higher medical educational institutions of III–IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. This recommendation is intended for English-speaking medical students of the fourth year for pediatrics case history writing.

Handbook for self-study of pediatrics

Переглядів:  221
Індекс: 00399
Handbook for self-study of pediatrics. Module 1. The most frequent somatic diseases in children: Teaching aid for students of the fourth year medical faculty / M. M. Korenev, L. O. Rakovska, V. V. Khrystosenko. – Kh. : V. N. Karazin Kharkiv national university, 2015. – 108 p.

Handbook is worked out on the basis of the Program of discipline "Pediatrics" for students of higher medical educational institutions of III-IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. This manual is intended for English-speaking medical students of the fourth year for individual preparation for practical classes in pediatrics.

Профілактика і лікування захворювань, що сприяють порушенню слуху у дітей

Переглядів:  229
Індекс: 00423
Профілактика і лікування захворювань, що сприяють порушенню слуху у дітей : навчально-методичний посібник із дисципліни «Основи медичних знань» / уклад. Л. В. Григор’єва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 80 с.

Навчально-методичний посібник має своєю метою допомогти студентам, майбутнім педагогам, заглибити і розширити свої знання з проблеми порушення слуху у дітей, ознайомившись з сучасними аспектами етіопатогенезу, особливостями клінічних проявів, лікування і профілактичних заходів найбільш поширених захворювань вуха у дітей, небезпечних щодо можливих порушень слуху.

Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction

Переглядів:  298
Індекс: 00271
Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction = Фізіологія людини. Модуль 4. Фізіологія травної системи та нирок. Ендокринологія та репродукція : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 148 с. – Англ. мовою.

Четвертий модуль містить інформацію щодо механізмів функціонування та нервово-гуморальної регуляції шлунково-кишкового тракту, видільної системи, особливостей функціонування ендокринних органів, чоловічої і жіночої репродуктивної системи.

Цитогенетика людини

Переглядів:  307
ISBN: 
978-966-285-160-1
Індекс: 00300
Багацька Н. В. Цитогенетика людини : навч. посіб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 164 с.

Навчальний посібник призначається для студентів біологічних і медичних спеціальностей. Складений відповідно до програми курсу «Цитогенетика людини». Основна увага приділяється методу цитогенетичного аналізу, який застосовується для встановлення каріотипу людини в нормі та при різних патологічних станах.

Handbook for self-study of pediatrics

Переглядів:  201
Індекс: 00313
Handbook for self-study of pediatrics. Module 1. The most frequent somatic diseases in children: Teaching aid for students of the fourth year medical faculty / M. M. Korenev, L. O. Rakovska, V. V. Khrystosenko. – Kh. : V. N.  Karazin Kharkiv national university, 2015. – 108 p.

Handbook is worked out on the basis of the Program of discipline "Pediatrics" for students of higher medical educational institutions of III–IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. This manual is intended for English-speaking medical students of the fourth year for individual preparation for practical classes in pediatrics.

Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки

Переглядів:  258
ISBN: 
978-966-285-059-8
Індекс: 00154
Бойко В. В. Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки : навчальний посібник / В. В. Бойко, І. В. Белозьоров, В. О. Шапринський та ін.; за ред. В. В. Бойка, І. В. Белозьорова, В. О. Шапринського. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 180 с.

Видання присвячене надзвичайно актуальній проблемі невідкладної хірургії – гострій непрохідності кишки. В навчальному посібнику висвітлено сучасні дані про патогенез непрохідності, її класифікацію. Описано клініку різних видів непрохідності. Викладено показання до застосування ендоскопічних методів діагностики.

Підготовка молодших школярів до здорового способу життя на уроках основ здоров’я

Переглядів:  227
Індекс: 00316
Підготовка молодших школярів до здорового способу життя на уроках основ здоров’я : посібник для вчителя / В. І. Шахненко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 96 с.

Посібник для вчителя містить теоретичні положення про здоров’я людини та його складові, їхній зв’язок та взаємовплив в організмі, нові підходи до тлумачення здорового способу життя учнів як сукупність його складових – чинників здоров’я.

Страницы