Визначення давності ушкоджень черевної порожнини та заочеревинного простору ультразвуковими методами

Переглядів:  566
ISBN: 
978-966-285-077-2
Індекс: 00202
Бабкіна О. П. Визначення давності ушкоджень черевної порожнини та заочеревинного простору ультразвуковими методами : навчальний посібник / О. П. Бабкіна, О. І. Герасименко, І. В. Белозьоров, Н. К. Казімірко, Г. І. Андрєєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 80 с.

Навчальний посібник присвячений розробці критеріїв визначення давності виникнення травми органів черевної порожнини та заочеревинного простору у травмованих та осіб, які загинули внаслідок сполученої травми за комплексом ультразвукових показників травмованих та інтактних органів.

Ключові слова:

Medical microbiology. General and special virology

Переглядів:  667
Індекс: 00226
Medical microbiology. General and special virology: A Textbook / N. N. Popov, S. G. Malanchuk, E. S. Sanina, E. V. Ognivenko, J. O. Grechishkina, T. I. Lyadova, О. V. Volobueva. ‒ Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2014. ‒ 132 p.

In this textbook we have attempted to meet the need for condensed and readily accessible information about viruses as agents of human disease. We hope that this book will provide useful information for all health-care professionals, in particular practising physicians, medical and nursing students, interns and residents.

Medical microbiology. Morphology and physiology of microorganisms. Infection. Immunity

Переглядів:  630
Індекс: 00234
Medical microbiology. Morphology and physiology of microorganisms. Infection. Immunity : A Textbook for Practice. - 2-nd ed. / Popov N. N., Malanchuk S. G., Sanina E. S.,  Ognivenko E. V.,  Grechishkina J. O., Lyadova T. I., Volobueva O. V.  ‒ Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2014. ‒ 78 p.

In this textbook we have attempted to meet the need for condensed and readily accessible information about bacteria as agents of human disease. Book describes bacteria structure, metabolism, culture media, staining techniques, sterilization principles.

Доверие в отношениях врача и пациента

Переглядів:  606
ISBN: 
978-966-285-124-3
Індекс: 00243
Шестопалова Л. Ф. Доверие в отношениях врача и пациента : монография / Л. Ф. Шестопалова, О. А. Бородавко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 132 с.

В монографии освещены психологические аспекты проблемы доверия между врачом и пациентом в ходе лечебно-реабилитационного процесса. Представлен анализ структурных и типологических особенностей доверия у медицинских специалистов и больных с неврологическими и психическими расстройствами, а также психологических факторов его формирования.

Ключові слова:

Human Physiology. Module 2. Functions of the Nervous System = Фізіологія людини. Модуль 2. Функції нервової системи

Переглядів:  895
Індекс: 00245
Шех В. Є. Human Physiology. Module 2. Functions of the Nervous System = Фізіологія людини. Модуль 2. Функції нервової системи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 184 с. – Англ. мовою.

У другому модулі подано матеріали щодо загальних принципів організації та функціонування нервової системи, фізіологічної анатомії і функціональних механізмів сенсорних систем, центральної нервової регуляції постави та рухових функцій організму, механізмів інтегративної функції ЦНС, а також автономної нервової системи.

Human Physiology. Module 3. Circulatory and Respiratory Physiology = Фізіологія людини. Модуль 3. Фізіологія циркуляторної та дихальної системи

Переглядів:  693
Індекс: 00246
Шех В. Є. Human Physiology. Module 3. Circulatory and Respiratory Physiology = Фізіологія людини. Модуль 3. Фізіологія циркуляторної та дихальної системи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с. – Англ. мовою.

У третьому модулі подано матеріали щодо функціональної організації та принципових механізмів серцево-судинної і дихальної системи. Серцево-судинна система складається з крові, серця та кровоносних судин. Все це подано у цьому посібнику. Структура та функції лімфатичної системи подано коротко. Основні функціональні принципи дихальної системи подано в подробицях.

Human Physiology Laboratory Manual. Практикум з фізіології людини

Переглядів:  722
Індекс: 00229
Human Physiology Laboratory Manual = Практикум з фізіології людини : Навч.-метод, посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец, вищих навч. закл. / Т. О. Чугай, Ю. О. Тищенко, В. Є. Шех. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 95 с. – Англ. мовою.

У навчально-методичному посібнику, викладеному англійською мовою, подано матеріали для проведення практичних занять з фізіології. Навчально-методичний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання та охоплює матеріали щодо всіх модулів курсу. Видання містить опис лабораторних робіт за програмою курсу фізіології.

Формування основ здорового способу життя учнів початкової школи : теорія і практика (дидактичний аспект)

Переглядів:  696
Індекс: 00051
Шахненко В. І. Формування основ здорового способу життя учнів початкової школи : теорія і практика (дидактичний аспект) : навч. посіб. / В. І. Шахненко – Вид. 4-є, допов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 268 с.

Науково-методичний посібник містить теоретичні положення про здоровий спосіб життя, його складові частини та дидактичні матеріали (оповідання, казки, притчі) для їх використання на уроках основ здоров’я, валеології та в позакласній виховній роботі зі збереження, зміцнення, формування, відтворення й передачі здоров’я у майбутньому.

Нормальная физиология. Модуль 1. Общая физиология возбудимых тканей. Физиология скелетных и гладких мышц

Переглядів:  888
Індекс: 00233
Нормальная физиология. Модуль 1. Общая физиология возбудимых тканей. Физиология скелетных и гладких мышц : курс лекций для студ. мед.-биол. спец. высших учеб. завед. / В. А. Бондаренко, Р. Ф. Забродский, Т. А. Чугай. – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 70 с.

В пособие описаны характеристики и механизмы функционирования возбудимых тканей – нервной и мышечной. Состоит из семи тем, содержащих лекционный и иллюстрационный материал, перечень общих вопросов, задач и тестов для модульного контроля. Для студентов медицинских и биологических специальностей.

Ключові слова:

Ботулізм

Переглядів:  695
ISBN: 
978-966-623-956-6
Індекс: 00049
Ботулізм : навч. пос. / [В. П. Малий, М. Ф. Шустваль, О. В. Волобуєва та ін.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 88 с.

У посібнику представлені сучасні дані щодо етіології, епідеміології харчового та ранового ботулізму, а також патогенезу та патоморфологічних змін. Клінічні прояви хвороби, ускладнення, у тому числі і власні спостереження авторів, розглядаються в тісному зв’язку з патогенезом. Докладно вивчена діагностика міокардиту.

Ключові слова:

Страницы