Human Physiology Laboratory Manual. Практикум з фізіології людини

Переглядів:  711
Індекс: 00229
Human Physiology Laboratory Manual = Практикум з фізіології людини : Навч.-метод, посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец, вищих навч. закл. / Т. О. Чугай, Ю. О. Тищенко, В. Є. Шех. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 95 с. – Англ. мовою.

У навчально-методичному посібнику, викладеному англійською мовою, подано матеріали для проведення практичних занять з фізіології. Навчально-методичний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання та охоплює матеріали щодо всіх модулів курсу. Видання містить опис лабораторних робіт за програмою курсу фізіології. Роботи складаються з таких розділів: необхідні матеріали, загальні принципи безпеки, мета роботи, науково-методичне обгрунтування, звіт виконавця, контрольні запитання, та запитання для обмірковування. Для студентів медичних і біологічних факультетів університетів.