Українська мова

Переглядів:  1096
ISBN: 
978-966-285-472-5
Індекс: 00613
Українська мова : підручник для іноземних студентів І курсу нефілологічних спеціальностей / уклад. Н. І. Ушакова, О. М. Тростинська, О. В. Копилова, Т. М. Алексєєнко, І. М. Кушнір ; за ред. Н. І. Ушакової. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 188 с.

Цей підручник призначений для іноземних студентів І курсу нефілологічних спеціальностей, для яких українська мова є мовою навчання. Підручник складається з 8 уроків, кожен із яких містить граматичну та комунікативну теми.

Ключові слова:

Human Physiology Laboratory Manual. Практикум з фізіології людини

Переглядів:  729
Індекс: 00229
Human Physiology Laboratory Manual = Практикум з фізіології людини : Навч.-метод, посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец, вищих навч. закл. / Т. О. Чугай, Ю. О. Тищенко, В. Є. Шех. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 95 с. – Англ. мовою.

У навчально-методичному посібнику, викладеному англійською мовою, подано матеріали для проведення практичних занять з фізіології. Навчально-методичний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання та охоплює матеріали щодо всіх модулів курсу. Видання містить опис лабораторних робіт за програмою курсу фізіології.

Українська мова для російськомовних іноземних студентів

Переглядів:  842
ISBN: 
978-966-623-765-4
Індекс: 00103
Українська мова для російськомовних іноземних студентів / украинский язык для русскоговорящих иностранных студентов : навчальний посібник / О. М. Тростинська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 128 с.

Посібник з української мови адресовано російськомовним іноземним студентам, які не вивчали української мови, але відповідно до навчальних планів підготовки фахівців у ВНЗ України мають вивчати курс ділової української мови або української мови за професійним спрямуванням.

Геометричне креслення

Переглядів:  688
ISBN: 
978-966-623-756-2
Індекс: 00231
Геометричне креслення : навчальний посібник для студентів-іноземців підготовчих факультетів / В. І. Груцяк [Переклад з російської мови А. В. Гречуха, В. І. Груцяк]. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 170 с. : рис., таб., словники термінів.

Навчальний посібник з креслення відповідає першому модулю програми з креслення для підготовчих факультетів вузів України (першому семестру навчання). Матеріал посібника адаптовано до рівня володіння мовою студентами відповідно до програми з мови для підготовчих факультетів ВНЗ України.