Human Physiology = Фізіологія людини

Переглядів:  865
ISBN: 
978-966-623-971-9
Індекс: 00235
Шех В. Є. Human Physiology = Фізіологія людини : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 628 с. – Англ. мовою.

У навчальному посібнику з фізіології людини, викладеному англійською мовою, подані матеріали щодо всіх розділів курсу «Фізіологія». Зміст видання відповідає програмі дисципліни. Навчальний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання.

Human Physiology. Module 1. Cell and Membrane Physiology. Nerves and Muscles= Фізіологія людини. Модуль 1. Клітинна та мембранна фізіологія. Нерви та м’язи

Переглядів:  747
Індекс: 00244
Шех В. Є. Human Physiology. Module 1. Cell and Membrane Physiology. Nerves and Muscles. Фізіологія людини. Модуль 1. Клітинна та мембранна фізіологія. Нерви та м’язи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 124 с. – Англ. мовою.

У навчальному посібнику, що є першою частиною начального посібнику з фізіології людини, викладеному англійською мовою, подані матеріали щодо специфічних характеристик і механізмів функціонування збудливих тканин – нервової та м’язової. Він фокусує увагу студентів на фундаментальних аспектах мембранної і клітинної фізіології.

Ботулізм

Переглядів:  695
ISBN: 
978-966-623-956-6
Індекс: 00049
Ботулізм : навч. пос. / [В. П. Малий, М. Ф. Шустваль, О. В. Волобуєва та ін.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 88 с.

У посібнику представлені сучасні дані щодо етіології, епідеміології харчового та ранового ботулізму, а також патогенезу та патоморфологічних змін. Клінічні прояви хвороби, ускладнення, у тому числі і власні спостереження авторів, розглядаються в тісному зв’язку з патогенезом. Докладно вивчена діагностика міокардиту.

Ключові слова:

Валеопедагогіка у схемах і таблицях

Переглядів:  783
ISBN: 
978-966-623-939-9
Індекс: 00050
Гончаренко М. С. Валеопедагогіка у схемах і таблицях : навчальний посібник / М. С. Гончаренко, С. Є. Лупаренко . – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 264 с.

У навчальному посібнику вміщено узагальнену та систематизовану інформацію з теорії і практики валеопедагогіки. Розглянуто широке коло понять психологічної, педагогічної, медичної та валеологічної наук, подано різнобічний довідковий матеріал: основні поняття та терміни, що стосуються валеологічного навчально-виховного процесу, взаємозв’язки між ними, нові педагогічні технології.

Страницы