Плацентарна недостатність. Гіпоксія і гіпотрофія плода

Переглядів:  525
Індекс: 00784
Плацентарна недостатність. Гіпоксія і гіпотрофія плода : методичні рекомендації для самостійної позааудиторної підготовки здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни «Акушерство і гінекологія» / уклад. І. В. Лахно. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 24 с.

У методичних рекомендаціях послідовно розглянуті питання етіології, патогенезу, діагностики, профілактики та лікування синдрому затримки росту плода і дистресу плода. У кожному розділі викладені сучасні настанови з надання допомоги як на догоспітальному етапі, так і у стаціонарі перинатального центру. Методичні рекомендації містять питання для базового та заключного контролю знань.